Anneke Offereins

Promovendus
Anneke Offereins doet promotieonderzoek onder de titel: Van een bureaucratische naar een cliëntgerichte en flexibele organisatie: De effecten van een bottom-up ontwerp- en veranderinterventiemethodiek op de kwaliteit van de dienstverlening, het werk en de organisatie.

Onderzoeker Anneke Offereins is bezig met een promotieonderzoek naar de toepassing van een bottom-up interventiemethode met als doel een bureaucratische organisatie te laten kantelen naar een wendbare en klantgerichte organisatie met betekenisvol werk voor professionals. In dit promotieonderzoek wordt de interventiemethode op wetenschappelijke wijze onderzocht, waarin inzichten uit de Moderne Sociotechniek en veranderkunde worden geïntegreerd. Gekeken wordt naar de effecten van een kleinschalige bottom-up interventie op de kwaliteit van het werk, de dienstverlening en de organisatie. Vervolgens wordt onderzocht hoe een organisatie een dergelijke aanpak kan opschalen binnen de organisatie en hoe deze inzichten de methodiek kunnen verbeteren. Leidt een bottom-up aanpak van organisatieontwerp en -verandering tot betere dienstverlening, meer werkplezier en een eenvoudige en slimme organisatie?

Dit onderzoek wordt begeleid door prof. dr. P.A.M. Vermeulen en dr. J. Achterbergh van de faculteit Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Lees ook hoofdstuk 6 ‘Het organiseren van werk – de bijdrage van de sociotechniek’ uit het boek HRM – Heden en morgen (Valke & Laguna, 2020) en hoofdstuk 12 van het boek Interprofessioneel werken en leren in teams, samenwerking in nieuwe praktijken.

Expertises

  • Organisatieontwerp en veranderinterventies
  • Zelforganisatie en zelfsturing
  • Teamgerichte organisatie
  • Interprofessioneel samenwerken en leren

Publicaties


Projecten

Podcast

Zelforganisatie of zelfsturing: termen die steeds vaker opduiken. Anneke Offereins doet promotieonderzoek naar organisatievernieuwing en vertelt erover in deze aflevering. Wat houdt zelforganisatie in en wat vraagt het van teams, leidinggevenden en organisaties? Hoe kunnen organisaties minder complex worden, met meer werkplezier van werknemers?

 

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Anneke Offereins

  • Promovendus
  • Lectoraat: Organiseren van Waardig Werk