Anita Bosman | Onderzoeker | Procesinnovatie en Informatiesystemen

Anita Bosman

Onderzoeker

Anita Bosman MMI, studeerde bedrijfskundige informatica en heeft zich vervolgens gericht op de marketingkant, vanuit het raakvlak Business & ICT. Als bestuurslid van Ngi-NGN, platform van ICT professionals, levert zij een bijdrage aan de professionalisering en profilering van de beroepsgroep.

Anita heeft zitting in de werkgroep e-CF die als doelstelling heeft een raamwerk op te zetten voor eenduidigheid in opleidings- en beroepsprofielen in de ICT. Ze werkt als opleidingsmanager bij de Master of Informatics en heeft deze opleiding flexibel en modulair gemaakt in het kader van Leven Lang Leren, op basis van de profielen vanuit het e-CF. Voor het lectoraat wil Anita de verbinding zoeken met onderwijs en de ontwikkelingen bij de beroepsgroep op competentiegebied.

Anita Bosman is sinds september 2018 directeur van het Institute for ICT. “Met deze benoeming is de verdere doorontwikkeling van het instituut gewaarborgd. Bosman is ruim vijf jaar werkzaam bij het instituut en vanaf 2014 lid van het managementteam. Met haar ervaring, visie en ondernemerschap zal het instituut zijn maatschappelijke betekenis verder vergroten.


Publicaties

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Anita Bosman | Onderzoeker | Procesinnovatie en Informatiesystemen

Anita Bosman

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Procesinnovatie & informatiesystemen