HU zet grote stap naar gecombineerde opleiding pedagogiek en pabo

Al jaren loopt het lerarentekort in het primair onderwijs op. Met het aanbieden van de dubbele bachelor Ecologische Pedagogiek en pabo wil Hogeschool Utrecht hier een oplossing voor bieden. “Door een combinatie van beide bacheloropleidingen aan te bieden, leiden we niet alleen meer professionals op maar ook meer complete professionals die zowel een stevige pedagogische als didactische basis hebben”, vertelt Anton Boonen, portefeuillehouder onderwijsinnovatie HU pabo.

Vanuit het beroepenveld kwamen er zo’n vier jaar geleden signalen die voor de HU aanleiding waren om op een andere manier te kijken naar het opleiden van basisschoolleraren. “Allereerst is daar natuurlijk het tekort aan leraren, maar de opleiding werd ook steeds meer als te vakinhoudelijk en didactisch ervaren. Er gaat binnen de pabo te weinig aandacht naar vraagstukken als: Hoe creëer je een veilige omgeving in de klas? En hoe ga je met elkaar om? Onderwerpen die door de toenemende diversiteit steeds belangrijker worden in de klas en vragen om een stevige pedagogische basis”, vertelt Boonen. Thema’s die nu onderbelicht blijven bij de pabo. “Daarbij zagen we dat studenten met een pedagogische opleiding vaak moeite hebben met het vinden van een passende baan. Ook blijkt een grote groep van de pedagogiestudenten veel affiniteit te hebben met het onderwijs. Daar zagen wij een grote kans”, vervolgt Boonen.

Veranderende maatschappij

Een pedagogisch beter onderlegde basisschoolleraar is van grote meerwaarde, zo ziet ook Karin van den Hoven, schoolleider bij KBS de Kinderhof: “Een startende leerkracht heeft vaak nog niet de bagage om goed te kunnen omgaan met de complexe vraagstukken die kunnen spelen bij leerlingen. Denk aan schuldproblematiek of een scheiding binnen het gezin, zoiets kan een flinke weerslag hebben op het kind en vervolgens op het gedrag en de prestaties op school. Ook de vele verschillende culturen binnen een klas stellen een leraar voor flink wat uitdagingen. De mogelijkheid die de HU biedt aan studenten om vanuit pedagogiek de route richting het lerarenvak te volgen, juich ik daarom toe. Ik hoop dat dit startende leerkrachten gaat helpen steviger in hun schoenen te staan, bijvoorbeeld tijdens de pittige oudergesprekken.”

Opleiding in ontwikkeling

In de afgelopen jaren heeft de opleiding pedagogiek samen met de pabo gekeken naar een logische route in het combineren van beide opleidingen. “We zijn begonnen met het bieden van de minor ‘oriëntatie in het primair onderwijs’ bij pedagogiekstudenten. Met de kennis die we daarbij hebben opgedaan zijn we gaan kijken naar de overlap binnen beide studies, en die is er ruimschoots. Momenteel zijn we op een leertraject uitgekomen waarbij pedagogiekstudenten na hun opleiding binnen anderhalf jaar een verkort pabo-traject kunnen doorlopen en dus na vijfeneenhalf bevoegd zijn om les te geven op de basisschool”, vertelt Boonen.

Waarbij de dubbele bachelor nu een combinatie is van de twee opleidingen hoopt Boonen in de (nabije) toekomst toe te kunnen werken naar een leerroute die vanuit de gezamenlijkheid is ontwikkeld. “We gaan kijken hoe we met een gezamenlijk doel voor ogen de opleidingen Pedagogiek, pabo, lerarenopleiding Voorgezet Onderwijs en Social Work kunnen verbinden om zo één brede opleiding te bieden waarin de verschillende disciplines aan bod komen. Dit gaat niet alleen de opleiding aantrekkelijker maken voor studenten, maar zorgt er uiteindelijk ook voor dat we meer professionals gaan opleiden die inzetbaar zijn in en om het primair onderwijs. Daar willen én kunnen wij bij de HU, waar al deze opleidingen onder één dak zitten, echt het verschil maken”, sluit Boonen af. 

Opleiding pedagogiek

Opleiding leraar basisonderwijs

 

Deel dit artikel