Urotherapie voor Jeugdverpleegkundigen

Urotherapie heeft een belangrijke positie verworven als behandelmogelijkheid voor kinderen die last hebben van urineverlies overdag, bedplassen of obstipatieproblemen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze behandeling leidt tot een significante vermindering van klachten. Jeugd verpleegkundigen met aandacht gebied enuresis, incontinentie  kunnen de drie geoormerkte dagen van het programma volgen (dag 1, 2 en 6).

Docent staat voor een groep cursisten

Deze driedaagse cursus – een samenwerking van de opleiders van WKZ en de HU – biedt jeugdverpleegkundigen  de gelegenheid verbredende en verdiepende kennis te verkrijgen met betrekking tot behandelmogelijkheid voor kinderen die last hebben van urineverlies overdag, bedplassen of obstipatieproblemen.

Handig om te weten

Startmoment N.t.b.
Lesdata N.t.b.
Studie-investering 15-20 uur per week (inclusief colleges)
Kosten

€ 1650 (vrij van btw)

Dit bedrag is inclusief catering (koffie, thee en luncharrangement) tijdens opleidingsdagen, exclusief aan te schaffen literatuur.

Deelnemers 15-25
Locatie Koningsbergerstraat 9 Utrecht
Diploma Bewijs van deelname

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Opleidingsinhoud

De urotherapeut screent, begeleidt en traint kinderen met functionele mictie en defecatieproblematiek. De professionals werken volgens het functieprofiel urotherapeut (NVCK, 2020). Urotherapie bevat elementen uit de cognitieve gedragstherapie gecombineerd met fysieke training. Deze kennis is essentieel om de juiste behandeling te kiezen en afwijkend gedrag te herkennen.

15 - 25 deelnemers voor de gehele driedaagse cursus.

Er zijn drie (fysieke) lesdagen waarin de theorie aan de orde komt, mede aan de hand van casuïstiek. Daarnaast breng je het geleerde in praktijk: transfer van kennis. De didactiek van de opleiding staat in het teken van het competentiegericht leren en actieleren. Naast de drie lesdagen zijn er twee intervisie bijeenkomsten gepland in de lesperiode (17.00 – 19.00 uur online). Deze bijeenkomsten zijn ook verplicht.

Standaard en niet-standaard behandeltraject

De behandeling van kinderen met deze problematiek is multidisciplinair en vaak complex vanwege de onderlinge verwevenheid van gedragsmatige en fysieke oorzaken. Kennis over normale ontwikkeling van de blaas, blaasfunctiecontrole en darmfunctie is noodzakelijk om dysfunctie bij het kind te interpreteren en te behandelen. Je leert waar je de standaardbehandelingen toe kan passen bij de verschillende subtypen diagnoses. En daarnaast leer je in welke situatie je beargumenteerd een niet-standaard behandeltraject kiest en naar wie je eventueel kunt verwijzen.

Programma

De opleiding bestaat uit drie bijeenkomsten. Professionaliseren en het praktijkleren vormen een rode draad gedurende de cursus.

Bekijk het programma

Jeugdverpleegkundigen met het aandachtsgebied bedplassen volgen drie geoormerkte dagen binnen de zevendaagse cursus Urotherapie. Behandelt de jeugdverpleegkundige ook obstipatie en incontinentie overdag dan wordt geadviseerd de zeven daagse cursus te  volgen.

Bekijk het volledige programma van de zeven daagse cursus Urotherapie.

Docenten

Een medicus, urotherapeut, verpleegkundig specialist, psycholoog en kinder-/bekken fysiotherapeut verzorgen de bijeenkomsten over medische aspecten, diagnostiek en  gedragstherapeutisch aspecten. De generieke thema's worden gedoceerd door docenten van Hogeschool Utrecht.

Na de opleiding

Heb je vanuit verschillende perspectieven kennis gekregen met betrekking tot behandelmogelijkheden voor kinderen die last hebben van urineverlies overdag, bedplassen of obstipatieproblemen. Deze kennis kan ingepast worden in de zorg aan kinderen en hun ouders.

Na het volgen van de cursusdagen, het voltooien van de toets, het bijwonen van de intervisiebijeenkomsten en het afronden van de module praktijkleren krijg je een bewijs van deelname van Hogeschool Utrecht. Je kunt na deze drie dagen niet de functietitel urotherapeut voeren. Wil je daarvoor in aanmerking komen dan dien je het zevendaagse traject te volgen.

De cursus tot urotherapeut is gebaseerd op het functieprofiel urotherapeut (NVCK, 2020) en de daarin beschreven competenties. Dit wil zeggen dat het aanleren van beroepsvaardigheden om zelfstandig functies in de zorg aan het kind met functionele mictie- en defecatieproblematiek te kunnen uitvoerencentraal staat.

Er is vraag naar tot urotherapeut opgeleide zorgprofessionals die zelfstandig, efficiënt en doelmatig kunnen werken binnen eerste, tweede- of derdelijnszorg incontinentie aan kinderen, waarbij anatomische- of neurologische afwijkingen uitgesloten of behandeld zijn.

Overige Informatie

In de module zijn theorie en praktijk direct aan elkaar gekoppeld. Dit maakt de studie bijzonder effectief en levert voordelen op voor jou en je organisatie. Om een wisselwerking te creëren tussen het toepassen van de verworven kennis in de praktijk en de inbreng van je kennis en ervaring tijdens de lessen, dien je een relevante werkplek te hebben.

Tijdens het praktijkleren werkt de student aan competenties zoals in functieprofiel urotherapeut (NVCK, 2020) staat beschreven. Verplichte praktijkopdrachten worden door de student vertaald in de context van de eigen beroepspraktijk in samenspraak met de verpleegkundig mentor. Het praktijkleren geschiedt tijdens de opleiding op de werkplek zelf. De praktijk van deze zorg is noodzakelijk om de benodigde competenties te behalen.

Waarom Urotherapie voor jeugdverpleegkundigen bij de HU?

  • Jarenlange kennis gebundeld

    Sinds 2008 biedt het UMCU/WKZ verpleegkundigen, pedagogisch en psychologische medewerkers en fysiotherapeuten de gelegenheid om de basisopleiding tot urotherapeut te volgen.

  • Uniek opleidingstraject

    Dit is een uniek opleidingstraject dat door HU en WKZ samen is ontwikkeld om de functietitel urotherapeut te kunnen verkrijgen.

  • Gebaseerd op nieuw functieprofiel

    De cursus is gebaseerd op het functieprofiel urotherapeut (NVCK, 2020).

Certificering

Deze opleiding is ook onderdeel van:

Vragen over de opleiding

Vul het contactformulier in!

Interesse in de opleiding Urotherapie voor Jeugdverpleegkundigen?

Vragen over de opleiding?