Spelagogiek

Een spelagoog wordt ook wel spelbegeleider genoemd.
Wil je spel leren inzetten om contact te maken en de ontwikkeling weer vlot te trekken bij een kind? In deze cursus Spelagogiek leer je de taal van het kind (mensen met een beperking) spreken waardoor je ontdekt wat deze nodig heeft. Je leert het spel te observeren en een plan te maken aan de hand van de methodiek van spelbegeleiding. Het (weer) leren spelen op zich kan ook het doel op zich zijn.

Cursus Spelagogiek: studenten in de lesomgeving

In deze post-bachelorcursus ontdek je wat spelen met kinderen doet. Je ontdekt hoe je kunt aansluiten bij een spelend kind. Je besteedt aandacht aan theorie waarin de betekenis van spel centraal staat, en aan spelobservatie. Je onderzoekt hoe je spelende kinderen methodisch kunt begeleiden en welke technieken en houdingsaspecten je daarbij kunt inzetten.

Handig om te weten

Startmoment 3 september 2024. Aanmelden kan tot 1 augustus.
Lesdata 3, 10, 17 en 24 september, 1, 8 en 15 oktober, 12, 19 en 26 november, 3, 10 en 17 december 2024 en 7 januari 2025
+ nog 3 lesdagen extra in te plannen, in overleg
+ 10 supervisiebijeenkomsten, in overleg
Alle dagen van 09.30 - 16.00 uur
Studie-investering 7 uur studiebelasting per bijeenkomst
5 tot 10 uur in de praktijk
De totale omvang van de cursus bedraagt 30 EC, dus de totale studiebelasting is 840 uur, exclusief de 3 verdiepingsdagen en supervisie.
Kosten

€ 5500 (vrij van btw)

Bekijk de mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de studiekosten.
Deelnemers 4 - 12
Locatie De Nieuwe Poort 21 Amersfoort
Diploma Certificaat met de studie-investering (840 uur)

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Opleidingsadvies op maat

Kom je er niet uit of heb je vragen? Ga in gesprek en laat je adviseren.

Opleidingsinhoud

In deze post-bachelorcursus ontdek je wat spelen met kinderen doet. Je ontdekt hoe je kunt aansluiten bij een spelend kind. Je besteedt aandacht aan theorie waarin de betekenis van spel centraal staat, en aan spelobservatie. Je onderzoekt hoe je spelende kinderen methodisch kunt begeleiden en welke technieken en houdingsaspecten je daarbij kunt inzetten.

De basis

05-09-2023   Kennismaking  en de betekenis en waarde van spel + SLW
12-09-2023   Vervolg speltheorie, spelobservatie, Vermeer en Scholten + SHW en SEW
19-09-2023   Vervolg spelobservaties, Vermeer, basishouding de verschillen + SIW

Spel vandaag de dag

26-09-2023   Omgeving, spel als doel middel, regulatieve cyclus, spelbegeleiding 
03-10-2023   Spel, motoriek, leren, executieve functies en taal Piaget & Vygotsky
10-10-2023   Spel vandaag de dag, rechten van het kind, actualiteiten en regelspel
17-10-2023   Creativiteitsontwikkeling en verbeelding
07-11-2023   Reserveren voor eventuele presentaties

Spel als doel en spel als middel

14-11-2023   Spel en verwerken ervaringen, speltherapie, spel en ziekenhuis
21-11-2023   Superdiversiteit en spel 
28-11-2023   Spel bij kinderen met een problematische ontwikkeling
05-12-2023   Spel bij kinderen 0-6 jaar
12-12-2023   (Groeps)spel bij 6-10 jarigen en jongeren
19-12-2023   Buitenspelen en risicovol spel
09-01-2024   Media & Spel, gamen en gamification
30-01-2023   Reserveren voor presentaties

Verdiepingsdagen

13-02-2023   Profileren binnen de organisatie - groepsspelbegeleiding
12-03-2023  Groepsspelbegeleiding – Spel op maat
09-04-2023   Spel op maat – thema’s in overleg
In juni 2023   Eindgesprekken

 • Er zijn 14 lesdagen gekoppeld aan de cursus, deze lesdagen zijn van 9.30 tot 16.00 uur op de dinsdagen.
 • Er zijn twee presentatiemomenten.
 • De 3 verdiepingsdagen worden in overleg gepland.
 • De supervisiebijeenkomsten van anderhalf tot 2 uur per bijeenkomst worden in overleg met de supervisor gepland.
 • Verder voer je opdrachten uit in de praktijk en is daarvoor zelfstudie nodig.

Je zet spel op een methodische manier in bij de begeleiding en de opvoeding aan kinderen en in het onderwijs. Je werkt daarbij vanuit een onderzoekende, speelse en verbindende houding en mobiliseert kennis van verschillende speltheorieën en van actuele thema’s rondom de waarde en de betekenis van spelen, spelontwikkeling en spelbegeleiding. Je gebruikt daarbij spelbegeleidings-technieken en eigen spelvaardigheden om aan te sluiten op de vraag en behoeften van het individuele kind en reflecteert op eigen houding en handelen in de begeleiding.

Toelating

Voor de totale post-bachelorcursus is een hbo-opleiding vereist, met een MBO4 opleiding is toelating bespreekbaar.

Docenten

Alle docenten zijn gespecialiseerd in het jonge kind en spelen, zij hebben ervaring in de praktijk en werken en ontwikkelen met passie, zij nemen studenten mee in een praktijkgericht proces ondersteund met theorie.

Patricia Vos

Patricia Vos, MATh

Hogeschooldocent Vaktherapie beeldend

Patricia is geregistreerd vaktherapeut beeldend en speltherapeut en verzorgt op de opleiding methodieklessen voor beeldend studenten.
Zij is 22 jaar werkzaam geweest in de open en gesloten Jeugdzorg en heeft onderzoek gedaan naar de effecten van beeldende therapie bij kinderen met hechtingsproblemen.
Naast haar werk voor Hogeschool Utrecht heeft Patricia een vrijgevestigde praktijk voor beeldende- en speltherapie. Zij is betrokken bij het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie en is mede ontwikkelaar van de methode Affectregulerende Vaktherapie.

Wil Vlam

Hoofddocent

Docent met specialisatie jonge kind, beeldcoach en orthopedagoog.

Na deze opleiding

Er zijn verschillende post-bachelor opleidingen die mooi aansluiten bij deze cursus.

Na deze cursus kun je als spelagoog aan de slag en kun je de methodiek van spelbegeleiding uitvoeren met kinderen individueel of in een groepje. Je kunt adviseren, begeleiden, jezelf profileren en spel binnen de organisatie op de kaart zetten.

De meeste spelagogen werken in dienstverband, enkelen hebben een eigen praktijk.

De functie van spelagoog is een waardevolle aanvulling op je beroep als leerkracht (in de onderbouw), als pedagoog, sociaal werker, logopedist, vaktherapeut, verpleegkundige of fysiotherapeut, kortom als je met kinderen werkt of met mensen met een (verstandelijke) beperking. Spelen is immers universeel.

Mocht je al in het bezit zijn van een Hbo-bachelor is dit traject ook een heel mooie opstap naar de master speltherapie, - pedagogiek of - vaktherapie.

Overige informatie

 

De verschillen tussen spelagogiek en speltherapie onder elkaar:

De spelagoog 

Een spelagoog is deskundig op het gebied van spelbegeleiding, -training, -stimulering en -observatie. Je kunt dan een spelbegeleidingstraject of speltraining inzetten om kinderen verder te helpen. Hierdoor wordt de hele ontwikkeling van een kind gestimuleerd.
Als spelagoog werk je individueel met kinderen of in kleine groepjes. Ook als leerkracht, Sociaal Werker, pedagoog, logopedist (of gerelateerd hieraan) kun je met deze verdiepende opleiding veel betekenis geven aan de ontwikkeling van kinderen.

Instapeisen
Een HBO (bachelor) opleiding op agogisch vlak.

Beroepsvereniging
BPSW, mits u een volledig afgeronde bachelor heeft.
SKJ, er worden SKJ punten aangevraagd, de opleiding geeft geen recht op automatische registratie bij SKJ. Dus de opleiding is een aanvullende opleiding bij eerder verworven registratie.

De speltherapeut

Als speltherapeut werk je met kinderen die emotionele of psychische problemen hebben, een traumatische ervaring en je zet spel in  als middel om veilig te communiceren met kinderen. Je werkt altijd 1 op 1, in een instelling of eigen praktijk. 

Instapeisen:
Deze opleiding wordt in Utrecht niet meer aangeboden. Momenteel enkel in Ede bij de CHE, het is een master.

Beroepsvereniging:
NVVS/FVB na een afgeronde master.

De post-bachelorcursus Spelagogiek kost € 5500, vrij van BTW. Dit bedrag is inclusief de extra verdiepingsdagen en 10 supervisiebijeenkomsten. Eveneens wordt er lesmateriaal digitaal ter beschikking gesteld. Het is exclusief aan te schaffen literatuur.

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die werkt in het agogische werkveld, zoals (speciaal) onderwijs, hulpverlening, gehandicaptenzorg, gezinsbegeleiding, logopedisten, fysiotherapeuten. De werkwijze biedt een mooi inzicht in de (on)mogelijkheden van kinderen op het gebied van spelontwikkeling en spelontplooiing.

Waarom Spelagogiek bij de HU?

De HU is het enige opleidingsinstituut die deze cursus momenteel aanbiedt.

 • Docenten uit de praktijk

  De docenten zijn gerenommeerde deskundigen met jarenlange ervaring binnen het vak en de opleidingen.

 • Praktijkgericht

  Het onderwijs sluit nauw aan bij de ervaringen uit de praktijk.

 • Flexibel

  Het onderwijs wordt in overleg toegespitst op de vragen van de deelnemers.

Deze opleiding is gecertificeerd door:

Geaccreditateerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) voor 267,8 punten.
De cursus Spelagogiek is gevalideerd door registerleraar.nl.
Validatie is aangevraagd voor Registerplein.

Logo SKJ Kwaliteitsregister Jeugd
Logo Register Leraar

Direct Contact

Patricia Vos

Patricia Vos, MATh

Coördinator minor echt spelen, spelen een serieuze zaak

Interesse in de opleiding Spelagogiek?