Sociaal Psychiatrisch Verpleegkunde (SPV)

De vraag naar geestelijke gezondheidszorg is groot. Als sociaal psychiatrisch verpleegkundige speel je een belangrijke rol in het bieden van passende zorg, zo dicht mogelijk bij de zorgvrager georganiseerd. Om passende zorg te kunnen geven heb je oog voor de maatschappelijke context en alle levensgebieden van de zorgvrager. Je werkt interprofessioneel samen aan het realiseren van de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats voor de zorgvrager en diens systeem.

Studenten van de Hogeschool Utrecht

De post-hbo SPV opleiding leidt jou op tot een gespecialiseerd sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV). Je leert te werken op basis van present zijn, evidence-based practice en samen beslissen. Waarbij je oog hebt voor de maatschappelijke - en sociale context en de draagkracht van cliënt(systemen). Je werkt interprofessioneel samen om de beste kwaliteit van zorg te leveren. Gedurende de opleiding ontwikkel je de SPV-competenties.

De kwalificatie Sociaal Psychiatrisch Verpleegkunde van Hogeschool Utrecht is ingeschaald op NLQF niveau 6. Meer informatie: nlqf.nl.

Handig om te weten

Startmoment 13 november
Lesdata Woensdag; vrije dagen conform de vakantiedata van de regio Midden-Nederland
Studie-investering 15-20 uur voorbereiding per contactdag, inclusief het maken van opdrachten
Kosten

€ 10314 (vrij van btw)

Dit bedrag is inclusief catering (koffie, thee en luncharrangement) tijdens opleidingsdagen

Deelnemers 12 -25
Locatie Koningsbergerstraat 9 Utrecht
Diploma post-hbo-diploma (accreditatie CPION).

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Opleidingsinhoud

De opleiding duurt anderhalf jaar en bestaat uit de volgende modules:

 • Evidence-Based Practice
 • Systeemgericht werken
 • Professionele Identiteit (inclusief supervisie)
 • Psychopathologie
 • Klinisch redeneren
 • Cognitieve Gedragstherapie
 • Preventie
 • Rehabilitatie
 • Praktische Ethiek
 • Acuut psychiatrische hulpverlening
 • Deskundigheidsbevordering
 • Bemoeizorg
 • Project kwaliteit van zorg
 • Praktijkleren

Eendaagse trainingen

Eendaagse trainingen in diverse gespreksmethoden en daaraan gekoppelde modules:

 • Reflectief samenwerken: PID
 • Kortdurende behandelen: KOP-model, problem solving treatment en oplossingsgericht werken: APH
 • Acceptance and commitment therapy: CGT
 • Socratische gespreksvoering: PETH

Voor alle studenten geldt een verplichte stage van (minimaal) tien dagen op een regionale crisisdienst.

Het onderwijs is gericht op het behalen van SPV-competenties. Het competentiegerichte onderwijs heeft een sterke relatie met de beroepspraktijk van de SPV. De beroepsgerichte leeromgeving stimuleert het zelfverantwoordelijk leren en voorziet in coaching. In het onderwijs staan de persoonlijke ontwikkeling en competentiegroei van de student centraal.

Gestreefd wordt naar een optimale balans tussen praktijkopdrachten en verdiepende theorie en trainingen. Naast interactieve bijeenkomsten wordt gewerkt in groepen en leerteams.

Het is mogelijk de modules uit het programma los te volgen, mits aan de toelatingscriteria voldaan wordt.

Na het starten van de opleiding heb je 3 jaar de gelegenheid om de opleiding af te ronden.

Ben je een alumnus/alumna van de post-hbo GGZ Verpleegkunde? Dan kun je de modules Cognitieve Gedragstherapie, Projectmodule en Sociaal Psychiatrische Begeleiding volgen als aanvulling op je opleiding. Na het behalen van deze modules kun je je eerdere diploma inwisselen voor het diploma SPV.

Toelating

 • Diploma verpleegkunde (HBO/Bachelor, MBO of Inservice) en BIG-geregistreerd.
 • Minimaal 2 jaar werkervaring in een relevant werkgebied in de ambulante sociale psychiatrie.
 • Minimaal 20 uur per week op een geschikte werkplek als SPV in opleiding werken, bij een door de opleiding erkende organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg of justitiële zorg.

Kenmerken van je werkplek:

 • Multidisciplinair, outreachend, sociaal-psychiatrische uitgangspunten.
 • Een gediplomeerd SPV met minimaal 2 jaar werkervaring begeleidt jou (mentor).
 • Gelegenheid krijgen een eigen caseload op te bouwen waarbij je zelfstandig trajecten uitvoert.

Docenten

Onderwijs wordt gegeven door (gast)docenten die zelf midden in de praktijk staan. Zij spelen een vooraanstaande rol op een specifiek aandachtsgebied binnen de SPV-professie of het werkgebied. Daarnaast werken ervaringsdeskundigen binnen de opleiding.

Na deze opleiding

Na de post-hbo opleiding tot Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) ben je inzetbaar in diverse contexten, zoals de basis – en gespecialiseerde ggz, de polikliniek van een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis, de openbare geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg, de gehandicaptenzorg, het sociale domein of in een dienst justitiële inrichtingen. Je bent in staat contextueel en systemisch te werken op basis van evidence-based practice en samen beslissen. Met oog voor de maatschappelijke- en sociale context en de draagkracht van de cliënt. Je werkt zelfstandig eninterprofessioneel samen in het bieden van passende zorg.

De competenties zijn geformuleerd op basis van het expertisegebied SPV.

Overige informatie

 

Boeken en andere lesmaterialen kosten ongeveer € 850,-.

Wil je de modules los volgen, dan betaal je € 1070,- per module. De module Professionele Identiteit (inclusief supervisie) duurt een heel jaar en kost € 1818.

Er is een voortdurende wisselwerking tussen je werkzaamheden als sociaal psychiatrisch verpleegkundige in opleiding en wat je bij de opleiding leert. De gezondheidszorg is een dynamisch domein met steeds veranderende functies. Vanuit de opleiding spelen we in op actuele ontwikkelingen.

Modules

Je kunt de theoretische modules van de post-hbo opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkunde ook los volgen.

Bekijk de modules

Waarom Sociaal Psychiatrisch Verpleegkunde bij de HU?

 • Ga voor kwaliteit

  De samenwerking met de beroepsvereniging V&VN-SPV en het praktijkveld garandeert de kwaliteit en actuele aansluiting met de praktijk.

 • Vergroot je netwerk

  Je hebt veel contact met vakgenoten, docenten en experts in het veld. Hierdoor bouw je aan een sterk netwerk.

 • Volg praktijkgericht onderwijs

  Jouw ervaringen zijn input voor de lessen die je volgt. En wat je leert, pas je meteen toe in je werk.

Certificering

De post-hbo opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkunde van Hogeschool Utrecht is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&VN en ingeschaald op NLQF niveau 6. Daarnaast is deze opleiding ook geregistreerd en geaccrediteerd door de SPHBO (onderdeel van CPION) en erkend door de beroepsvereniging V&VN-SPV.

 

 

Voorbeeld van een leeromgeving: drie studenten in gesprek

Interesse in de post-hbo opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkunde?

Vragen over de opleiding?