Practitioner Beeldbegeleiden

Deze opleiding is voor professionals in het onderwijs die zich willen scholen in Beeldbegeleiden en deze als begeleidingsmethodiek willen gaan inzetten in de eigen organisatie. De opleiding bestaat uit tien bijeenkomsten van drie uur en acht tot tien leerteam-bijeenkomsten, die zelf door de deelnemers worden georgani-seerd.

Practitioner Beeldbegeleiden  lessituatie

De opleiding Practitioner Beeldbegeleiden biedt een methodiek waarbij kijken, bespreken, betekenis verlenen en leren/ontwikkelen centraal staan. De Practitioner Beeldbegeleiden is een activerende begeleidingsmethode, die gericht is op (her)gebruik en de bredere inzet van kwaliteiten, mogelijkheden en het laten ervaren van nieuwe alternatieven.

Handig om te weten

Startmoment In overleg, meestal in september maar ook halverwege het schooljaar.
Lesdata Het dagdeel of avond wordt in overleg met de groep cursisten afgesproken. Ongeveer 1 x per maand een plenaire bijeenkomst van 3 uur (10 bijeenkomsten).
Studie-investering Totale studie-investering is 280 uur
Kosten

€ 2595 (vrij van btw)

Deelnemers Flexibel, min. 4 en max. 6 deelnemers per groep.
Locatie Jan Tooropstraat 136 Amsterdam , Posthumalaan 90 Rotterdam , Padualaan 97 Utrecht
Diploma Certificaat met de studie-investering (280 uur), die erkend wordt door de Landelijke beroepsvereniging beeldbegeleiders (LBbb)

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.

Opleidingsinhoud

De opleiding Practitioner Beeldbegeleiden is voor onderwijsprofessionals die geschoold willen worden in beeldbegeleiden en die deze begeleidingsmethodiek zelf willen gaan inzetten binnen de organisatie. In de bijeenkomsten staat eigen beeldmateriaal centraal. Door de beelden te analyseren met behulp van het maken van specifieke beeldanalyses ontstaan nieuwe inzichten in handelingsvaardigheden van de leraar. Deze methodiek leert gebruik te maken van de kracht en de competenties van mensen om van daaruit vragen te beantwoorden.

Het Seminarium voor Orthopedagogiek werkt in haar opleidingsaanbod vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW), de oplossingsgerichte benadering (OGB) en krachtgericht coachen (Korthagen, 2016). Deze principes lopen dan ook als een rode draad door de inhoud van het programma en de bijeenkomsten. Je maakt opnames van de persoon die je begeleidt in de werksituatie en van de begeleidingsgesprekken. De beelden worden geanalyseerd vanuit de theorie achter Practitioner Beeldbegeleiden. De basis is kijken naar kwaliteit als startpunt voor ontwikkeling. Beeldbegeleiden richt zich op de drie pijlers van goed onderwijs: interactie, didactiek en klassenmanagement in passend onderwijs.

Jij doet de basisvaardigheden op die je nodig hebt om beeldbegeleiden in jouw organisatie in te zetten. In de inleiding breng je jouw visie en die van je organisatie in beeld, daarna voer je drie begeleidingstrajecten uit. Elk begeleidingstraject sluit je af met een opdracht die bestaat uit een compilatie en een verslag met theoretische onderbouwing. Deze worden door de docent van schriftelijke feedback voorzien en beoordeeld. De laatste bijeenkomst staat in het teken van een eigen beeldpresentatie.

De opleiding wordt blended gegeven. Blended learning is een didactisch concept dat leren in de klas, op de werkplek, in leerteams, individueel en digitaal combineert. Vanuit de nieuwe wet op persoonsbeschrijving wordt er gewerkt met een beveiligde internet omgeving, die voldoet aan de wettelijke AVG-eisen.

Toelating

Deze opleiding is bedoeld voor begeleiders in het onderwijs. Je kunt aan de opleiding meedoen als je een bacheloropleiding hebt afgerond.

Docenten

Onze specialisten hebben hun sporen verdiend in het onderwijs én een specialistische opleiding gevolgd. De unieke combinatie van theoretische kennis en praktische werkervaring in het onderwijs, zorgt ervoor dat de cursusinhoud optimaal aansluit bij jouw praktijk.

Na deze opleiding

Als je de opleiding afgerond hebt, krijg je een certificaat van Hogeschool Utrecht. Na deze opleiding Practitioner Beeldbegeleiden heb je niet alleen ervaring met beeldbegeleiding, maar kun je deze begeleidingsmethode zelf ook inzetten in de praktijk.

Na deze opleiding kun je beeldbegeleiden zelf inzetten in jouw organisatie. Jij weet hoe je een effectief beeldbegeleidingstraject uitvoert, kunt gemaakte beelden analyseren en beheerst de begeleidingsvaardigheden die van jou een geschikte beeldbegeleider maken. Jij weet aan te sturen op zelfreflectie en kwaliteitsverbetering.

Omdat je beeldbegeleiding beheerst, geeft dat je een meerwaarde. Je kunt hiermee namelijk bijdragen aan het kwaliteitsniveau op jouw school of een andere.

Wil je na deze opleiding nog verder studeren? Overweeg dan eens de Master Educational Needs.

Overige informatie

De opleiding Practitioner Beeldbegeleiden kost € 2595, vrij van btw.

Deze opleiding is bedoeld voor begeleiders in het onderwijs, in het specifiek voor intern en ambulant begeleiders, gedragsspecialisten, specialisten in leren, orthopedagogen en psychologen. Jij maakt je beeldbegeleiden eigen, wat jou de handvatten geeft om actief op kwaliteit te sturen.

Waarom Practitioner Beeldbegeleiden bij de HU?

  • Krijg les van onderwijsexperts

    We hebben jarenlang kennis en ervaring opgedaan met vraagstukken op het gebied van leren, gedrag en begeleiden in het onderwijs.

  • Volg een praktijkgerichte cursus

    Wij geven je handvatten en nieuwe ideeën die je de volgende dag meteen al in praktijk kan brengen.

Neem contact met ons op

De opleiding Incompany volgen?

Jacques Verheijke

Vragen over de training?

Annemarie Heesters
Leslocatie Hogeschool Utrecht Padualaan 97

Interesse in de opleiding Practitioner Beeldbegeleiden?