Montessori Vakbekwaam

Ben je leraar op een montessorischool, heb je je montessori-diploma Basisbekwaam en wil je je verder ontwikkelen en specialiseren in de pedagogiek en didactiek van het montessorionderwijs? Schrijf je dan in voor de post-bachelorcursus montessori Vakbekwaam.

Montessori Vakbekwaam

De opleiding Vakbekwaam bestaat uit 18 bijeenkomsten (verspreid over 18 maanden) en vier klassenbezoeken en nagesprekken, om zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op jouw leerbehoefte. 

De opleiding start bewust in november zodat je de eerste periode na de zomervakantie alle tijd hebt voor je groep en de eventuele oriëntatie op je nieuwe school of nieuwe bouw. Na afronding ontvang je zowel het door de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) erkende montessoridiploma vakbekwaam als het post-hbo certificaat van Hogeschool Utrecht. Beide documenten staan borg voor de kwaliteit die je van deze opleiding mag verwachten. 

Deze cursus geeft een stevige verdieping op de cursus Basisbekwaam.

Korting bij meer deelnemers

Scholen en besturen die meer dan één collega laten deelnemen, ontvangen vanaf nu een passende korting op de kostprijs, waarmee de gemiddelde kosten per deelnemer dalen. Graag verzorgen wij hiervoor een aanbod op maat. Neem hiervoor contact op met Anastasia Dingarten, coördinator van de HU montessori-opleiding via anastasia.dingarten@hu.nl. Het is ook mogelijk om de betaling over twee jaar te spreiden. 

Handig om te weten

Startmoment 6 november 2024
Lesdata Lestijden jaar 1: woensdag van 13:30 - 15:30 uur op 6-11-2024, 20-11, 8-1-2025, 22-1, 5-2, 5-3, 19-3, 16-4, 21-5, 5-11, 19-11, 7-1-2026, 21-1, 4-2, 4-3, 18-3, 15-4 en 20-5-2024

Lestijden jaar 2: woensdag van 13:30 - 15:30 uur op 6-11-2024, 20-11, 8-1-2025, 22-1, 5-2, 5-3, 19-3, 16-4, 21-5, 5-11, 19-11, 7-1-2026, 21-1, 4-2, 4-3, 18-3, 15-4 en 20-5-2026
Studie-investering Ongeveer 250 uur
Locatie Padualaan 97 Utrecht , Online
Diploma Diploma Montessori vakbekwaam gecertificeerd door de Nederlandse Montessori Vereniging NMV

Online open avonden

Bezoek onze online open avonden tussen 28 mei en 7 juni. Wij staan klaar voor jou en je vragen.

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Opleidingsinhoud

Tijdens de cursus werk je toe naar het NMV montessori-diploma Vakbekwaam middels een NMV eindgesprek. De inhoud van de cursus is volledig afgestemd op het NMV-examenregelement. Verdieping en verbreding staat bij deze vervolgcursus centraal. Individuele begeleiding is daarbij een belangrijk speerpunt. 

De post-bachelorcursus montessori Vakbekwaam bestaat uit drie onderdelen: 

 • Deel 1 - Bijeenkomsten

  De opleiding bestaat uit 18 compacte intensieve bijeenkomsten van 2,5 uur, waarin concrete kennis wordt gedeeld die je direct kunt gebruiken voor je eigen groep. Bijvoorbeeld kennis over materiaallijnen, montessori-inspiratie van werkjes en aandachtstafels, montessorilessen en -theorie, achtergronden en hedendaagse en concrete toepassingen, maar ook gerichte begeleiding in de opbouw van een persoonlijk portfolio, om aan de eisen van de Nederlandse montessori Vereniging te kunnen voldoen. Voor het portfolio heeft de opleiding duidelijke formats ontworpen die de opbouw van een portfolio aanzienlijk vergemakkelijken.

  De cursist heeft de keuze om deze formats geheel of gedeeltelijk te gebruiken, dan wel om geheel of gedeeltelijk een eigen opbouw te maken volgens de minimale richtlijnen van de NMV. Juist die individuele keuze per stap vinden wij op deze opleiding heel belangrijk, om zoveel mogelijk af te kunnen stemmen op de individuele behoefte van de cursist.

  Voor bijna alle bijeenkomsten van zowel Basis- als Vakbekwaam staat een materiaallijn centraal, en worden paralellen gelegd met mogelijke signaleringen en mogelijke verwerkingen en registraties per ontwikkelingslijn, zodat ook direct de link wordt gelegd met het lusmodel van Els Matthijssen, aanbiedingen, kindvolgsystemen, waaronder C Folio, en materiaal-aanbiedingen.

  Deze bijeenkomsten vinden allemaal live plaats in het mooie nieuwe ruimte lokaal PL 97 5.051. Enkele bijeenkomsten vinden online plaats.

 • Deel 2 - Praktijk 
  De tweede component is Praktijkbegeleiding. Vier klassenbezoeken, begeleiding van een coach op school en (praktijk)opdrachten die direct zijn gekoppeld aan het portfolio (als je gebruik maakt van de formats die de opleiding aanbiedt), vormen daar een vast onderdeel van. 
 • Deel 3 - Zelfstudie
  De 3e component vormt de gerichte zelfstudie: je bouwt je persoonlijk portfolio Basisbekwaam verder uit met het deel Vakbekwaam, doet zelfstandig onderzoek, en implementeert een onderwijsvernieuwing op je basisschool. 

Formats
De cursus biedt net als bij Basisbekwaam desgewenst formats aan die de opbouw van het verplichte NMV-portfolio vergemakkelijken en structureren. Alle praktijk- en huiswerk-opdrachten zijn volledig afgestemd op de formats, als je deze ook bij Basisbekwaam hebt gebruikt, waardoor deze vrijwel direct opgenomen kunnen worden in het portfolio. Je bent vrij om te kiezen in hoeverre je gebruikmaakt van deze formats. Je mag ook zelfstandig een portfolio opbouwen volgens de minimale richtlijnen van de NMV. 

 • Hoor- en werkcolleges
 • Praktijkbezoeken (incl. nagesprek)

Montessori

Boek Alfabet van Charlotte Dematons

In iedere bijeenkomst staat een thema centraal en wordt er een materiaallijn toegelicht. We kiezen er bewust voor om alle materiaallijnen, van taal tot geometrie, van kosmisch tot machten bij zowel de opleiding Basisbekwaam als Vakbekwaam meerdere keren en in opklimmende moeilijkheidsgraad gericht aan te bieden.  

We gebruiken verschillende werkvormen om de literatuur, het materiaal, de achtergronden en de hedendaagse praktijk met elkaar in overeenstemming te brengen, en deze direct te koppelen aan de montessoribekwaamheden die verband houden met het op te bouwen portfolio.

Montessori

Toelating

Je bent in het bezit van een NMV diploma montessori Basisbekwaam en bent werkzaam op een montessorischool.

Docenten

De cursus wordt gegeven door montessorispecialisten met veel praktijkervaring. De docenten hebben theoretische en wetenschappelijke kennis opgedaan binnen een universitaire masteropleiding en zijn daarnaast bekend met de actuele hedendaagse montessoripraktijk.
Hanneke van Zitteren

Hanneke van Zitteren

Docent HU-montessori opleiding

Anastasia Dingarten

Anastasia Dingarten

Coördinator en docent HU-montessori opleiding

Na deze opleiding

Heb je het examen Vakbekwaam gehaald? Dan ontvang je het diploma montessori Vakbekwaam, gecertificeerd door de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV). En het post-hbo-certificaat van Hogeschool Utrecht. Je wordt direct ingeschreven in het register van de NMV. 

Met het diploma montessori Vakbekwaam mag je lesgeven in het montessori basisonderwijs.

Werk je in het basisonderwijs en heb je deze post-bachelorcursus succesvol afgerond? Dan is een masteropleiding aan de HU misschien wat voor jou. Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit: de Master Educational Needs, de Master Pedagogiek of de Master Expertleerkracht Primair Onderwijs.

Overige informatie

De kosten voor de opleiding Vakbekwaam zijn inclusief 2 klassenbezoeken, nagesprekken, portfoliobegeleiding en examenbegeleiding, exclusief literatuur.

Er bestaat de mogelijkheid voor de inkoop van een aanvullend klassenbezoekpakket zodat alle 4 de klassenbezoeken die tijdens deze opleiding worden afgenomen, worden afgenomen door een opleidingsdocent. 

Tenslotte bestaat de mogelijkheid voor ander maatwerk zoals teamscholing voor montessorionderwijs, en coaching van nieuwe leraren, en extra praktijkbegeleiding, waarover inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Anastasia Dingarten.

Verplichte literatuur

 • Het Montessori Materiaal. Te bestellen bij Heutink PO in Rijssen (bestelnummer 590072). Als je dit boek via je basisschool bestelt, kan dat veel schelen in de prijs.
 • Het brein van het jonge kind, voorheen aan de basis van het leven, Maria Montessori. Verkrijgbaar bij Montessori Pierson.

Aanbevolen literatuur

 • De Methode (Maria Montessori). In het Nederlands te bestellen bij The Montessori-Pierson Publishing Company in Laren.
 • De natuurwetten van het kind (Céline Alvarez). Verkrijgbaar via de (online) boekhandel. Dit boek wordt met name aanbevolen als je lesgeeft in de onderbouw.
 • En nu Montessori (J. Hendriksen en Pelgrom). Te bestellen bij AVE.IK. 
 • Maria Montessori, 1870–1952. Kind van haar tijd, vrouw van de wereld (Maria Schwegman). Beperkt verkrijgbaar via de (online) boekhandel.
 • Zelfopvoeding I en II (Maria Montessori). Online verkrijgbaar (tweedehands).
 • Door het kind naar een nieuwe wereld (Maria Montessori). Beperkt verkrijgbaar via de (online) boekhandel.

De onderstaande boeken zijn in het Engels te bestellen bij The Montessori-Pierson Publishing Company in Laren.  

 • To educate the human potential (Maria Montessori).
 • The Absorbent Mind vol.1 (Maria Montessori). In het Nederlands vertaald als Aan de basis van het leven (Maria Montessori en J.J. Prins-Werker). 

Sommige boeken kun je gratis downloaden via het Internet Archive, zoals Peace and Education. Op deze website staan meerdere publicaties van Maria Montessori, in het Engels. Voor de Nederlandse versies kun je terecht op websites of bij winkels die tweedehands boeken aanbieden.

Kun je een boek niet vinden? Neem dan contact op met Anastasia Dingarten, coördinator van de HU-montessoriopleiding. Zij heeft een aantal titels die je kunt lenen. 

Waarom montessori Vakbekwaam bij de HU?

 • Speel in op behoefte

  In regio Utrecht, Midden-Nederland en het Gooi is op montessorischolen behoefte aan leraren die deze opleiding hebben gevolgd. Er komen echter ook veel cursisten buiten deze regio naar deze opleiding.

 • Haal een erkend diploma

  Je diploma is erkend door de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV).

 • Register

  Nadat je je eindgesprek op een minimaal voldoende wijze hebt afgelegd, ontvang je je montessori-diploma Basisbekwaam van de Nederlandse Montessori Vereniging  (NMV). Deze opleiding leidt op tot de montessori-diploma’s Basisbekwaam en Vakbekwaam van de NMV.

structurele Evaluatie opleiding

Montessori

We evalueren de opleiding structureel, om permanent te verbeteren, verfijnen en te verdiepen. Onderstaande punten kwamen uit de evaluatie van afgelopen jaar.

De cursisten geven unaniem de maximale score bij de vraag of zij zich na de opleiding voldoende voelen toegerust om op Basisbekwaam niveau een montessorigroep te begeleiden.

Ook wordt de maximale score gegeven aan de toepasbaarheid van wat wordt aangeboden in de opleiding.

De cursisten van vorig jaar geven allemaal de maximale score bij vragen over de deskundigheid, het enthousiasme en de betrokkenheid van de docenten, hun toegankelijkheid, realisme en mate van motivatie en het serieus nemen van cursisten.

Verder maximale score t.a.v. de organisatie en het, binnen de mogelijkheden, afstemmen op behoeften van de individuele cursisten.

Cursisten zijn allemaal maximaal tevreden over de zinvolheid van de klassenbezoeken en de bijbehorende nagesprekken.

Het maken van het verplichte NMV portfolio viel echter bij alle cursisten zwaar. Om de studeerbaarheid te vergroten, zijn we hiermee als opleiding aan de slag gegaan. We hebben gerichte formats ontwikkeld, die het maken van een portfolio aanzienlijk vergemakkelijken. Deze formats zijn gepresenteerd aan de cursisten van vorig jaar, en deze werden unaniem als zeer welkom, zinvol en effectief beoordeeld. Vooral ook de keuze om er in meer of mindere mate gebruik van te maken, en dus ook de mogelijkheid van geheel een eigen portfolio bouwen, werd erg op prijs gesteld.

Net voor de zomer is de eerste groep afgestudeerd die de formats heeft gebruikt. De cursisten die deze hebben gebruikt, hebben er naar eigen zeggen veel steun aan ontleend. De formats hielpen hen bij het aanbrengen van structuur, waardoor veel meer aandacht kon gaan naar de inhoud. De kwaliteit van de portfolio’s van de cursisten, die ook dit jaar weer zijn afgestudeerd was wederom zeer gedegen. Dit volgens de ervaring van de opleiders, de gecommitteerden en de coaches die participeerden bij de eindgesprekken (zie testimonials studenten).

Direct contact

Anastasia Dingarten

Anastasia Dingarten

Coördinator en docent HU-montessori opleiding
Voor vragen over de opleiding en maatwerktrajecten.

De post-bachelorcursus Montessori vakbekwaam is erkend door:

Logo Nederlandse Montessori Vereniging NMV

"Aandacht voor montessorimateriaal en -gedachtegoed"

Trudy Knaap  Locatiecoördinator, Montessori BS Houten

"Opleiding inhoudelijk veel te bieden"

Anne Marie van der Kooij Onderbouw leraar Arcade montessorischool Utrecht

"Veel persoonlijke aandacht en formats"

Anique van Neer Bovenbouw leerkracht, Bussumse Montessorischool (BMS)
Leslocatie Hogeschool Utrecht Padualaan 97

Interesse in de opleiding Montessori Vakbekwaam?