Montessori Basisbekwaam

Ben je leraar op een montessorischool en wil je je ontwikkelen in de pedagogiek en didactiek van het montessorionderwijs? Schrijf je dan in voor de post-bachelorcursus montessori Basisbekwaam.

Basisschoolleerlingen zitten met elkaar aan tafel in de klas.

De opleiding bestaat uit 18 bijeenkomsten (verspreid over 18 maanden) en vier klassenbezoeken en nagesprekken, om zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op jouw leerbehoefte. Na afronding ontvang je het door de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) erkende montessoridiploma Basisbekwaam.

Montessori

Voorlichtingsbijeenkomst

Op woensdag 3 april om 16 uur houden wij een online voorlichting waarin wij alle informatie over deze cursus delen.

Meld je aan via de mail

Nieuw: gratis begeleidingstraject voor starters

Leraren die net voor of net na de zomervakantie op een montessorischool zijn gestart of in november met hun HU montessori-opleiding beginnen, bieden wij een begeleidingstraject.

We bieden een gratis begeleidingstraject om zo de overstap van regulier basis- onderwijs naar montessoribasisonderwijs makkelijker te maken. Dit helpt je bij de start op je nieuwe school in je nieuwe groep. Dit extra traject geldt voor leraren die net voor of net na deze zomervakantie van school zijn gewisseld, of net van de PABO komen en zorgt ervoor dat de periode tot de start van montessori-opleiding in november, makkelijker te overbruggen is. 

Korting bij meer deelnemers per school

Scholen en besturen die meer dan één collega laten deelnemen, ontvangen nu een passende korting op de kostprijs. Hiermee dalen de gemiddelde kosten per deelnemer substantieel. Graag verzorgen wij hiervoor een aanbod op maat. Neem hiervoor contact op met Anastasia Dingarten, coördinator van de HU montessori-opleiding via anastasia.dingarten@hu.nl. Het is ook mogelijk om de betaling over twee jaar te spreiden. 

Handig om te weten

Startmoment 6 november 2024
Lesdata Lestijden jaar 1: woensdag van 16:00 - 18:30 uur op 6-11-2024, 20-11, 8-1-2025, 22-1, 5-2, 5-3, 19-3, 16-4, 21-5, 5-11, 19-11, 7-1-2026, 21-1, 4-2, 4-3, 18-3, 15-4 en 20-5-2026

Lestijden jaar 2: woensdag van 19:00 - 21:30 uur op 6-11-2024, 20-11, 8-1-2025, 22-1, 5-2, 5-3, 19-3, 16-4, 21-5, 5-11, 19-11, 7-1-2026, 21-1, 4-2, 4-3, 18-3, 15-4 en 20-5-2026
Locatie Padualaan 97 Utrecht , Online
Diploma Diploma montessori Basisbekwaam van de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV)

Online open avonden

Bezoek onze online open avonden tussen 28 mei en 7 juni. Wij staan klaar voor jou en je vragen.

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Opleidingsinhoud

Tijdens de cursus werk je toe naar het NMV montessori-diploma Basisbekwaam middels een NMV eindgesprek. De inhoud van de cursus is volledig afgestemd op het NMV-examenregelement. Daarnaast is er uiteraard ruimte voor verdieping en verbreding. Individuele begeleiding is daarbij een belangrijk speerpunt en door de manier waarop de opleiding is opgebouwd is daar genoeg ruimte voor. 

De post-bachelorcursus montessori Basisbekwaam bestaat uit drie onderdelen:

 • Eerste deel - Bijeenkomsten

  De opleiding bestaat uit 18 compacte intensieve bijeenkomsten van 2,5 uur, waarin concrete kennis wordt gedeeld die je direct kunt gebruiken voor je eigen groep. Bijvoorbeeld kennis over materiaallijnen, montessori-inspiratie van werkjes en aandachtstafels, montessorilessen en -theorie, achtergronden en hedendaagse en concrete toepassingen, maar ook gerichte begeleiding in de opbouw van een persoonlijk portfolio, om aan de eisen van de Nederlandse montessori Vereniging te kunnen voldoen. Voor het portfolio heeft de opleiding duidelijke formats ontworpen die de opbouw van een portfolio aanzienlijk vergemakkelijken.

  De cursist heeft de keuze om deze formats geheel of gedeeltelijk te gebruiken, dan wel om geheel of gedeeltelijk een eigen opbouw te maken volgens de minimale richtlijnen van de NMV. Juist die individuele keuze per stap vinden wij op deze opleiding heel belangrijk, om zoveel mogelijk af te kunnen stemmen op de individuele behoefte van de cursist.

  Voor bijna alle bijeenkomsten van zowel Basis- als Vakbekwaam staat een materiaallijn centraal, en worden paralellen gelegd met mogelijke signaleringen en mogelijke verwerkingen en registraties per ontwikkelingslijn, zodat ook direct de link wordt gelegd met het lusmodel van Els Matthijssen, aanbiedingen, kindvolgsystemen, waaronder C Folio, en materiaal-aanbiedingen.

  Deze bijeenkomsten vinden allemaal live plaats in het mooie nieuwe ruimte lokaal PL 97 5.051. Enkele bijeenkomsten vinden online plaats. 

 • Tweede deel - Praktijk
  Het tweede deel is de praktijkcomponent: waaronder de Praktijkbegeleiding. Iedere cursist krijgt vier klassenbezoeken en vier uitvoerige nagesprekken tijdens de totale opleiding van 1,5 jaar, naast begeleiding van een coach op school. Van de vier klassenbezoeken die de cursist krijgt tijdens de opleiding montessori-Basisbekwaam, worden er twee door de opleidingsdocent afgenomen, en twee door de coach; de collega op de school van de cursist, in het geval van het basispakket voor €2995,-. De school kan extra klassenbezoeken inkopen, waardoor eventueel alle vier de bezoeken kunnen worden afgenomen door de opleidingsdocent, als dit organisatorisch gemakkelijker is voor de school.  

  Voor ieder klassenbezoek zijn duidelijke praktijkopdrachten beschreven, en alle opdrachten zijn direct gekoppeld aan een plek in het portfolio, als de cursist kiest om gebruik te maken van de formats die op de opleiding biedt. Zo werk je tijdens je opleiding ook direct gericht aan je portfolio. De ervaringen met de formats zijn volgens de evaluaties zeer welkom en effectief gebleken omdat zij duidelijkheid en veel houvast geven.
 • Derde deel - Zelfstudie
  Naast het praktijkdeel en de bijeenkomsten, bestaat het derde deel uit gerichte zelfstudie. Dit zijn enerzijds huiswerkopdrachten die gekoppeld zijn aan iedere bijeenkomst waarbij een thema centraal staat. Deze opdrachten zijn ook weer direct gekoppeld aan de formats van het portfolio, om tijdens de hele opleiding een heel gerichte portfolio-opbouw mogelijk te maken. Daarnaast doet iedere cursist gericht onderzoek naar montessori-onderwerpen die een direct verband houden met de persoonlijke interesse en behoefte van de cursist. Binnen de groep cursisten worden leerteams geformeerd, waarmee samenwerkingsopdrachten voor het portfolio gemaakt worden. Er worden daarvoor ook enkele samenwerkbijeenkomsten geroosterd.   

Hoor- en werkcolleges, samenwerkbijeenkomsten en praktijkbezoeken (inclusief nagesprek, om individuele afstemming op de cursist mogelijk te maken). 

Montessori

In iedere bijeenkomst staat een thema centraal en wordt er een materiaallijn toegelicht. We kiezen er bewust voor om alle materiaallijnen, van taal tot geometrie, van kosmisch tot machten bij zowel de opleiding Basisbekwaam als Vakbekwaam meerdere keren en in opklimmende moeilijkheidsgraad gericht aan te bieden.  

We gebruiken verschillende werkvormen om de literatuur, het materiaal, de achtergronden en de hedendaagse praktijk met elkaar in overeenstemming te brengen, en deze direct te koppelen aan de montessoribekwaamheden die verband houden met het op te bouwen portfolio. 

Montessori

Toelating

Je bent in het bezit van een pabo-diploma (of daarvoor lerende en bijna afgestudeerd) en werkt of loopt stage op een montessorischool.

Docenten

De cursus wordt gegeven door montessorispecialisten met veel praktijkervaring. De docenten hebben theoretische en wetenschappelijke kennis opgedaan binnen een universitaire masteropleiding en zijn daarnaast bekend met de actuele hedendaagse montessoripraktijk vanuit verschillende perspectieven zoals montessori-leraar, montessorischool directeur, montessori onderzoeker en montessorischool-begeleider, naast pabo docentschap Bij de HU, LOI en academische HU pabo

Hanneke van Zitteren

Hanneke van Zitteren

Docent HU-montessori opleiding

Anastasia Dingarten

Anastasia Dingarten

Coördinator en docent HU-montessori opleiding

Na deze opleiding

Heb je het examen Basisbekwaam gehaald? Dan ontvang je het diploma montessori Basisbekwaam, gecertificeerd door de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) en het post-hbo certificaat van Hogeschool Utrecht. Je wordt direct ingeschreven in het register van de NMV. Daarnaast ben je na deze opleiding toelaatbaar tot de post-bachelorcursus montessori Vakbekwaam, die de opleiding Basisbekwaam verdiept.

Met het diploma montessori Basisbekwaam mag je lesgeven in het montessoribasisonderwijs.

Met het diploma montessori Basisbekwaam kun je direct doorstromen naar de post-bachelorcursus montessori Vakbekwaam.

Overige informatie

De kosten zijn voor de totale cursus van 1,5 jaar, inclusief twee van de vier klassenbezoeken en nagesprekken door een opleidingsdocent, inclusief examenkosten, maar exclusief literatuur. Er kan een aanvullend praktijkbezoekenpakket ingekocht worden, zodat ook de resterende twee klassenbezoeken die bij het standaardpakket worden afgenomen door de coach op school, ook door de opleidingsdocent worden afgenomen, als het organiseren van klassenbezoeken en bijbehorende nagesprekken door de coach op school lastig is.

Om deze cursus te kunnen volgen, moet je de pabo succesvol hebben afgerond en werkzaam zijn op een montessorischool.

Verplichte literatuur

 • Het Montessori Materiaal. Te bestellen bij Heutink PO in Rijssen (bestelnummer 590072). Als je dit boek via je basisschool bestelt, kan dat veel schelen in de prijs.

Aanbevolen literatuur

 • De Methode (Maria Montessori). In het Nederlands te bestellen bij The Montessori-Pierson Publishing Company in Laren.
 • De natuurwetten van het kind (Céline Alvarez). Verkrijgbaar via de (online) boekhandel. Dit boek wordt met name aanbevolen als je lesgeeft in de onderbouw.
 • En nu Montessori (J. Hendriksen en Pelgrom). Te bestellen bij AVE.IK. externe link       
 • Maria Montessori, 1870–1952. Kind van haar tijd, vrouw van de wereld (Maria Schwegman). Beperkt verkrijgbaar via de (online) boekhandel.
 • Zelfopvoeding I en II (Maria Montessori). Online verkrijgbaar (tweedehands).
 • Door het kind naar een nieuwe wereld (Maria Montessori). Beperkt verkrijgbaar via de (online) boekhandel.
 • Het brein van het jonge kind, voorheen aan de basis van het leven, Maria Montessori. Verkrijgbaar bij Montessori Pierson.

De onderstaande boeken zijn in het Engels te bestellen bij The Montessori-Pierson Publishing Company in Laren. 

 • To educate the human potential (Maria Montessori).
 • The Absorbent Mind vol.1 (Maria Montessori). In het Nederlands vertaald als Aan de basis van het leven (Maria Montessori en J.J. Prins-Werker). En onlangs hertaald door Fred Kelpin, onder de titel: Het brein van het jonge kind. Het boek wordt uitgegeven door de Montessori-Pierson Publishing Company externe link .

Sommige boeken kun je gratis downloaden via het Internet Archive externe link , zoals Peace and Education externe link . Op deze website staan meerdere publicaties van Maria Montessori, in het Engels. Voor de Nederlandse versies kun je terecht op websites of bij winkels die tweedehands boeken aanbieden.

Kun je een boek niet vinden? Neem dan contact op met Anastasia Dingarten, coördinator van de HU-montessoriopleiding. Zij heeft een aantal titels die je even kunt lenen.

Waarom Montessori Basisbekwaam bij de HU?

 • Speel in op behoefte

  In regio Utrecht, Midden-Nederland en het Gooi is op montessorischolen behoefte aan leraren die deze opleiding hebben gevolgd. Er komen echter ook veel cursisten buiten deze regio naar deze opleiding.

 • Haal een erkend diploma

  Je diploma is erkend door de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV).

 • Register

  Nadat je je eindgesprek op een minimaal voldoende wijze hebt afgelegd, ontvang je je montessori-diploma Basisbekwaam van de Nederlandse montessorivereniging  (NMV). Deze opleiding leidt op tot de montessori-diploma’s Basisbekwaam en Vakbekwaam van de Nederlandse Montessori Vereniging.

structurele Evaluatie opleiding

Montessori

We evalueren de opleiding structureel, om permanent te verbeteren, verfijnen en te verdiepen. Onderstaande punten kwamen uit de evaluatie van afgelopen jaar.

De cursisten geven unaniem de maximale score bij de vraag of zij zich na de opleiding voldoende voelen toegerust om op Basisbekwaam niveau een montessorigroep te begeleiden.

Ook wordt de maximale score gegeven aan de toepasbaarheid van wat wordt aangeboden in de opleiding.

De cursisten van vorig jaar geven allemaal de maximale score bij vragen over de deskundigheid, het enthousiasme en de betrokkenheid van de docenten, hun toegankelijkheid, realisme en mate van motivatie en het serieus nemen van cursisten.

Verder maximale score t.a.v. de organisatie en het, binnen de mogelijkheden, afstemmen op behoeften van de individuele cursisten.

Cursisten zijn allemaal maximaal tevreden over de zinvolheid van de klassenbezoeken en de bijbehorende nagesprekken.

Het maken van het verplichte NMV portfolio viel echter bij alle cursisten zwaar. Om de studeerbaarheid te vergroten, zijn we hiermee als opleiding aan de slag gegaan. We hebben gerichte formats ontwikkeld, die het maken van een portfolio aanzienlijk vergemakkelijken. Deze formats zijn gepresenteerd aan de cursisten van vorig jaar, en deze werden unaniem als zeer welkom, zinvol en effectief beoordeeld. Vooral ook de keuze om er in meer of mindere mate gebruik van te maken, en dus ook de mogelijkheid van geheel een eigen portfolio bouwen,  werd erg op prijs gesteld. 

Net voor de zomer is de eerste groep afgestudeerd die de formats heeft gebruikt. De cursisten die deze hebben gebruikt, hebben er naar eigen zeggen veel steun aan ontleend. De formats hielpen hen bij het aanbrengen van structuur, waardoor veel meer aandacht kon gaan naar de inhoud. De kwaliteit van de portfolio’s van de cursisten die ook dit jaar weer zijn afgestudeerd was wederom zeer gedegen. Dit volgens de ervaring van de opleiders, de gecommitteerden en de coaches die participeerden bij de eindgesprekken (zie testimonials studenten).

Direct contact

Anastasia Dingarten

Anastasia Dingarten

Coördinator en docent HU-montessori opleiding
Voor vragen over de opleiding en maatwerktrajecten.

De post-bachelorcursus Montessori basisbekwaam is erkend door:

Logo Nederlandse Montessori Vereniging NMV

"Aandacht voor montessorimateriaal en -gedachtegoed"

Trudy Knaap  Locatiecoördinator, Montessori BS Houten

"Veel persoonlijke aandacht en formats"

Anique van Neer Bovenbouw leerkracht, Bussumse Montessorischool (BMS)

"Opleiding inhoudelijk veel te bieden"

Anne Marie van der Kooij Onderbouw leraar Arcade montessorischool Utrecht
Interieur gebouw Hogeschool Utrecht Padualaan 99, bibliotheek

Interesse in de opleiding Montessori Basisbekwaam?