Carrièreperspectief

Je ontvangt het masterdiploma van Hogeschool Utrecht na afronding van de masteropleiding Leraar Natuurkunde.

Bij je diploma hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Het IDS is gratis en je ontvangt het automatisch. Hierin staan jouw studieresultaten in het Engels, voor werkkansen in het buitenland.

Master Leraar Natuurkunde, carrièreperspectief

Arbeidsmarkt

De komende jaren gaan veel leraren natuurkunde met een eerstegraads bevoegdheid met pensioen. Je vindt daardoor waarschijnlijk snel een leuke nieuwe baan. Je mag met je diploma van de master Leraar Natuurkunde lesgeven aan de bovenbouw van havo en vwo, maar ook aan het hbo en in het volwassenenonderwijs. Met je nieuwe vaardigheden kun je echter ook de rol van coach of coördinator vervullen. Jij bent straks de spil van jouw vakgebied.

Je kunt aan de slag als:

  • Leraar natuurkunde eerstegraads, bovenbouw havo en vwo
  • Leraar natuurkunde aan het hbo
  • Leraar natuurkunde in het volwassenenonderwijs
  • Coach
  • Coördinator

Na deze opleiding kun je:

  • Natuurkundeles geven aan de bovenbouw van de havo en het vwo, aan het hbo en in het volwassenenonderwijs
  • Meewerken aan onderwijsverbetering
  • Lesplannen opstellen
  • Talent van leerlingen herkennen en ontwikkelen

Vragen over de opleiding?