Lezen is Top in het Primair en Speciaal Onderwijs (LIST)

De laatste tijd is er veel aandacht voor de afnemende leesvaardig-heid en leesmotivatie bij kinderen en jongeren. Vraagt u zichzelf ook af waar dit aan ligt en wat u hier als school aan kunt doen? Staat u voor de keuze om een nieuwe leesmethode aan te schaffen? Is het antwoord op één van deze vragen ‘ja’, lees dan verder. Met de implementatie van LIST werkt u aan het verhogen van de leesresultaten en leesmotivatie van jouw leerlingen.

Meisje op basisschool met boeken

effectieve aanpak

LIST is een bewezen effectieve aanpak, gebaseerd op jarenlang onderzoek dat is uitgevoerd door het lectoraat Geletterdheid onder verantwoordelijkheid van Dr. Thoni Houtveen, Emeritus Lector Geletterdheid (Hogeschool Utrecht). LIST is gericht op groep 1 tot en met 8 van het primair (speciaal) onderwijs, maar zeker ook geschikt voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

LIST gaat niet over het aanleren van een techniek. Het doel van het project is het ontwikkelen van gemotiveerde en strategische lezers, die hun geletterdheid inzetten om te leren én te lezen voor hun plezier. Leestechniek is slechts een middel om dat doel te bereiken. In LIST staat de samenhang tussen techniek (vloeiend, vlot en met intonatie kunnen lezen), begrip (begrijp ik wat ik lees) en beleving (wat vind ik van wat ik lees) vanuit een stimulerende leesomgeving centraal.

Handig om te weten

Startmoment Ieder moment
Lesdata In overleg wordt het aantal teambijeenkomsten bepaald.
Studie-investering Variabel (afhankelijk van het aantal bijeenkomsten)
Deelnemers Voor het gehele schoolteam. Bij teams groter dan 25 personen wordt uitgegaan van 2 begeleiders.
Locatie Incompany
Diploma Bewijs van deelname

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.

Opleidingsinhoud

Het LIST-programma is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten over lezen en schoolontwikkeling en is uitgewerkt onder verantwoordelijkheid van Dr. Thoni Houtveen, Emeritus Lector Geletterdheid (Hogeschool Utrecht). Het programma bestaat uit een beredeneerd aanbod waarbij de aanpakken voor beginnende geletterdheid, aanvankelijk lezen en voortgezet lezen een doorgaande lijn binnen de school vormen.

Kleuters leren door (begeleid) spel, imitatie, uitproberen, oefenen en directe instructie. In het LIST-project is er voor gekozen een balans te vinden tussen instructie- en ontwikkelingsgericht onderwijs. Het opbouwen van kennis en begrip van de wereld aan de hand van brede thema ’s vormt het beginpunt waaraan cruciale vaardigheden rondom beginnende geletterdheid gekoppeld worden. Binnen de thema ’s worden alle elementen van beginnende geletterdheid verbonden aan kwalitatief goede prentenboeken.

Centraal bij het aanvankelijk leesproces staat de instructie gericht op de klank-tekenkoppeling en de leeshandeling. Deze instructie wordt gekoppeld aan functionele, betekenisvolle en motiverende lees- en schrijfopdrachten. In deze fase van het leesproces kan de school gebruik blijven maken van onderdelen en materialen van de methode, mits deze bijdragen aan het leren lezen (beredeneerd aanbod).

Bij het voortgezet lezen wordt geen gebruik gemaakt van een methode, maar van een uitgebreide bibliotheek met een breed scala aan goede leesboeken. Alle leerlingen lezen leeftijdsadequate boeken die passen bij hun interesse en belangstelling. Differentiatie vindt plaats door de kinderen de juiste ondersteuning te geven die ze nodig hebben om het boek te kunnen lezen.

voorwaarden

 • De school stelt een regiegroep in die het project coördineert
 • Aanwezigheid van een uitgebreide kwalitatief goede boekencollectie (evt. in samenwerking met de bibliotheek)
 • Gelegenheid voor het (intern) gebruik van video-opnames

Docenten

Onze begeleiders worden uitvoerig door de projectleiding geschoold. Dit gebeurt niet alleen voorafgaand aan het project, maar ook gedurende de looptijd ervan.

Na deze opleiding

Wil je na LIST verder met begrijpend lezen? Kijk dan eens bij ‘DENK! Werk aan groei in begrip’

Overige informatie

De implementatie van het project wordt uitgevoerd door geschoolde LIST-begeleiders. Bij deelname aan LIST wordt door de begeleider in overleg met de school een planning gemaakt voor het aantal teambijeenkomsten dat een school nodig heeft om het project te implementeren. Doorgaans wordt er gekozen voor een twee- of driejarig traject voor de implementatie van het project in groep 1-8. 

Waarom Lezen is Top in het Primair en Speciaal Onderwijs (LIST) bij de HU?

 • Kies voor kwaliteit

  Het LIST-programma is door veel scholen succesvol geïmplementeerd. Ruim 99% van de leerlingen op LIST-scholen verliet het basisonderwijs functioneel geletterd.

 • Veel ervaring in schoolontwikkeling

  Begeleiding vanuit onze cursus betekent kiezen voor docenten met veel ervaring en aansluiting met de praktijk.

 • Betrokkenheid en enthousiasme

  Onze docenten zetten zich samen met het schoolteam in om van LIST een groot succes te maken.

Direct contact

Eveline Wouters

Eveline Wouters

Docent
Jeanette Kunst

Jeannette Kunst

Docent
Interieur gebouw Hogeschool Utrecht Padualaan 99, bibliotheek

Interesse in de opleiding Lezen is Top in het Primair en Speciaal Onderwijs (LIST)?