Lezen is Top in het Primair en Speciaal Onderwijs (LIST)

Lezen is Top in het Primair en Speciaal Onderwijs (LIST) is een leesinterventieproject voor scholen die (bijna) al hun leerlingen functioneel geletterd willen afleveren. LIST is ook bedoeld om leraren in de gelegenheid te stellen hun kennis en vaardigheden op het gebied van leesonderwijs te vergroten.

Meisje op basisschool met boeken

LIST gaat niet over het aanleren van een techniek. Het doel van het project is het ontwikkelen van gemotiveerde en strategische lezers die hun geletterdheid inzetten om te leren én te lezen voor hun plezier. Leestechniek is slechts een middel om dat doel te bereiken. In het LIST-project Voortgezet Lezen wordt de techniek van het lezen daarom steeds verbonden met leesbegrip en leesbeleving.

Handig om te weten

Start Kan ieder moment starten.
Lesdata Afhankelijk van de gemaakte afspraken. Er zijn minimaal 3 teambijeenkomsten en 5 bijeenkomsten van de regiegroep op school.
Studie-investering Variabel (afhankelijk van aantal bijeenkomsten)
Deelnemers Flexibel
Locatie Padualaan 97 Utrecht , Incompany
Diploma Certificaat
Prijsinformatie Kosten op maat

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.

Opleidingsinhoud

De inhoudelijke kennis en de uitvoering van LIST op scholen wordt gekoppeld aan schoolontwikkeling. Scholen leren tijdens het project systematisch te werken aan het verbeteren van de leerlingresultaten voor voorbereidend, aanvankelijk en vloeiend lezen. De aanpak van LIST is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten over het leesproces.

Het LIST-project is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten over lezen en uitgewerkt onder verantwoordelijkheid van Dr. Thoni Houtveen, Lector Geletterdheid (Faculteit Educatie van Hogeschool Utrecht) in samenwerking met Dr. Anneke Smits (OSO Windesheim).

Tijdens de bijeenkomsten is aandacht voor:

 • Het vergroten van het kennisniveau en de instructievaardigheden van de leraar. Hierdoor kan de leraar onafhankelijk van een methode de leesles vorm geven en zijn of haar eigen beredeneerde keuzes maken.
 • De cyclus doelgericht werken aan opbrengsten. Om de leraren in staat te stellen het onderwijs in de klas effectief uit te voeren, zijn er een aantal voorwaarden op schoolniveau waaraan moet worden voldaan. Hierbij is ook aandacht voor het implementeren en borgen van het project.

Twee keer per jaar is er een begeleidingscyclus voor de individuele leraren. Deze bestaat uit een voorgesprek, een observatie van een LIST-les en een feedbackgesprek na afloop van de observatie. Leraren werken aan hun eigen geformuleerde persoonlijke doelen. Tijdens de uitvoering van de begeleidingscyclus gaat een teamlid mee, zodat deze getraind wordt om deze begeleiding over te nemen van de externe begeleider.

De mastercursus Lezen is Top in het Primair en Speciaal Onderwijs (LIST) wordt blended gegeven. Blended learning is een didactisch concept dat leren in de klas, op de werkplek, in leerteams, individueel en digitaal combineert. De digitale leeromgeving is daarbij de organisator van het leerproces, waar het traditioneel gezien om de klassikale lessen zou draaien. Deelnemers kunnen zo veel flexibeler onderwijs volgen.

Jaarlijks organiseert de HU de LIST/DENK! conferentie. Scholen kunnen deelnemen aan een centraal programma en kiezen daarnaast uit een aantal workshops. Tijdens de conferentie is er ook gelegenheid voor scholen om ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Toelating

Om te kunnen starten moet je werkzaam zijn in het primair of speciaal onderwijs.

Docenten

Onze begeleiders worden uitvoerig door de projectleiding geschoold. Dit gebeurt niet alleen voorafgaand aan het project, maar ook gedurende de looptijd ervan.

Na deze opleiding

Scholen met een LIST-licentie kunnen na het project gebruik blijven maken van de aangeleverde instrumenten en de daarbij behorende datafeedback die door het Kenniscentrum Datafeedback wordt verzorgd. Ook de website met praktische informatie over het project en voorbeelden van andere deelnemende scholen blijft toegankelijk. Daarnaast ontvangen LIST-scholen ieder jaar een uitnodiging voor de jaarlijkse LIST/DENK! conferentie.

Overige informatie

De kosten voor het LIST-project zijn afhankelijk van het aantal bijeenkomsten op de school en of de observaties worden gedaan door de externe begeleider of de eigen IB'er. Nadat je school is aangemeld, ontvang je een offerte met een specificatie van de volgende kosten:

 • minimaal drie teambijeenkomsten;
 • minimaal vijf bijeenkomsten van de regiegroep op de school;
 • observaties van de betrokken leraren (alle bij het project betrokken leraren worden twee keer per jaar geobserveerd. Na de training kan dit ook gedaan worden door de IB'er);
 • eventuele reistijd en -kosten van de begeleider.

De begeleiding start wanneer de getekende offerte is ontvangen.

Met ingang van 1 september 2017 heeft het Seminarium voor Orthopedagogiek (SvO) de bevoegdheid van het lectoraat Geletterdheid van Hogeschool Utrecht overgenomen om LIST-licenties aan scholen toe te kennen. Scholen die de LIST-methodiek hebben geïmplementeerd en gecertificeerd LIST-school willen zijn, kunnen een LIST-certificaat bij het SvO aanvragen.

Waarom Lezen is Top in het Primair en Speciaal Onderwijs (LIST) bij de HU?

 • Kies voor een unieke aanpak

  Het Seminarium voor Orthopedagogiek is de enige opleider in Nederland die het LIST-project aanbiedt.

 • Jaarlijkse LIST/DENK! conferentie

  Het Seminarium voor Orthopedagogiek van Hogeschool Utrecht organiseert jaarlijks een conferentie. Daarbij kunnen scholen onderling ervaringen uitwisselen.

 • Ga voor modern onderwijs

  Hogeschool Utrecht is een voorloper op het gebied van blended learning. Het onderwijs is hierdoor veel flexibeler te volgen.

Direct contact

Jeanette Kunst

Jeanette Kunst

Docent
Eveline Wouters

Eveline Wouters

Docent
Interieur HU Bibliotheek, Padualaan 99

Interesse in de opleiding Lezen is Top in het Primair en Speciaal Onderwijs (LIST)?