Basisopleiding PPG: Adviserend Samenwerken met Ouders

Werk jij in de(jeugd)zorg, de hulpverlening, de kinderopvang of het onderwijs en wil je beter leren samenwerken met ouders? Dan is de Basisopleiding PPG/IAG: Adviserend Samenwerken met Ouders, de opleiding voor jou. Je ontwikkelt een oudergerichte houding: analyseren vanuit de ouderschapstheorie, ouderbegeleidende (gespreks)vaardigheden en een oudergerichte adviesmethodiek.

Voorbeeld van een lesomgeving: student in gepsprek met een cliënt

Oudergericht werken vormt de basis van deze opleiding. En het maakt de opleiding bijzonder: vaak werken hulpverleners juist kindgericht. In deze opleiding nemen we het perspectief en de inzichten van de ouder als uitgangspunt. Zo ondersteun jij de ouders bij het omgaan met opvoedproblemen, op een manier die bij hen past.

Handig om te weten

Startmoment 3 september 2024
Lesdata 17 lesdagen op dinsdag in de periode 3 september 2024 tot en met 14 januari 2025
Studie-investering 9 uur per week (inclusief lesdagen)
Kosten

€ 2500 (vrij van btw)

Deelnemers 16
Locatie Koningsbergerstraat 9 Utrecht
Diploma Bewijs van deelname voor het kwaliteitsregister

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.

Opleidingsinhoud

Tijdens de post-bachelor Basisopleiding PPG/IAG: Adviserend Samenwerken met Ouders krijg je gedegen kennis over hoe je met ouders kunt samenwerken. Hoe ouders met een situatie omgaan is namelijk cruciaal voor begrip en vooruitgang. Drie belangrijke thema's vormen de basis voor wat je leert: oudergericht werken, gespreksvaardigheden en adviserend samenwerken.

Tijdens deze opleiding houd je je bezig met drie thema's:

 • Oudergericht werken
  Je leert vanuit het perspectief van de ouders naar de opvoeding te kijken.
 • Gespreksvaardigheden in het werken met ouders
  Je leert je te verplaatsen in de belevingswereld van ouders en door te vragen op handelen, gedachten en gevoelens.
 • Adviserend samenwerken
  Je maakt je oudergericht Pedagogisch Adviseren (OPAd) eigen; een methodiek in drie stappen: je speelt in op de vraag, het doel en de competenties van ouders.

De Basisopleiding PPG bestaat uit zeventien lesbijeenkomsten die elk vijf uur duren. Daar komt gemiddeld vier uur per week zelfstudie bij.

Elke studiedag werk je eerst twee uur in je leerwerkgroep, onder begeleiding van de docent. Dit zijn subgroepen die bestaan uit vaste deelnemers. Daarna werk je drie uur in de Basisgroep, die bestaat uit cursisten uit meerdere leerwerkgroepen. Daarnaast voer je oefengesprekken met ouders uit je persoonlijk of professioneel netwerk.

In deze drie onderwijsvormen zit een opbouw:

 • je werkt met beeldopnamen van eigen gesprekken die je voert met ouders (uit je familie/kenniskring).
 • in je leerwerkgroep bespreek je beeld en theorie met elkaar.
 • in de Basisgroep bespreek je knelpunten en wordt theoretische en praktische verdieping aangebracht.

 • Samen met ouders vanuit het ouderperspectief werken aan hun opvoedvragen.
 • Gelijkwaardig samenwerken met ouders: aansluiten bij wat ouders al kunnen en weten en daarop voortbouwen.
 • Ouders methodisch en praktisch voorbereiden op toekomstige lastige opvoedsituaties.

Toelating

Je hebt:

 • een relevante hbo-opleiding.
 • twee jaar werkervaring op agogisch of pedagogisch gebied.

Deze basisopleiding is bedoeld voor hulpverleners in de (jeugd)zorg, hulpverlening, kinderopvang en het onderwijs. Of je nou werkt met mensen met een beperking, in de jeugdzorg, in de thuiszorg of elders.

Docenten

De docenten van deze opleiding hebben allemaal hun sporen verdiend in de praktijk en hebben jarenlange ervaring in het geven van trainingen ouderbegeleiding. Zo zorgen we ervoor dat wat je leert perfect aansluit bij jouw dagelijkse werkzaamheden.

Edith Raap, docent Social Work deeltijd

Edith Raap

Trainer en ontwikkelingspsycholoog

Edith heeft werkervaring in de opvoedingsondersteuning, jeugdzorg, welzijnswerk, kinderopvang en voor- en vroegschool.

Zij was voorzitter van de functiegroep opvoedondersteuning van de beroepsvereniging Phorza en ruim vijf jaar redacteur van het tijdschrift Ouderschapskennis. Zij is gecertificeerd begeleider moreel beraad. In 2015 heeft zij het initiatief genomen tot het eerste van een jaarlijks congres over levend verlies en in 2018 startte zij de podcast levend verlies. Sinds 2020 doet zij onderzoek naar levend verlies naast haar taak als trainer/docent ouderbegeleiding bij Hogeschool Utrecht.
Maarten ter Burg

Maarten ter Burg

Jeugdhulpverlener en intensief ambulant werker, hogeschooldocent en (leer)supervisor

Maarten verzorgt opleidingen en supervisie op het gebied van "samenwerken met ouders": de Basisopleiding Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding en de TOP opleiding PPG/IAG.

Hij deelt deze expertise samen met collega’s als docent aan de (deeltijd) bachelor Social Work van de Hogeschool Utrecht en een minor op het gebied van “samenwerken met ouders”. In het Post HBO is hij tevens werkzaam als docent supervisiekunde.

Hij heeft werkervaring in de jeugdhulpverlening en maakt trainingen op maat voor de ambulante en (semi-) residentiële jeugdhulpverlening, zorg voor mensen met een beperking en basis- en voortgezet onderwijs. Maarten heeft een masteropleiding ‘oplossingsgericht werken’ voltooid, is geregistreerd bij de VOPN en is LVSC-geregistreerd (leer)supervisor.

Susan Oosterwijk

Susan Oosterwijk

Docente

Susan Oosterwijk (MEd) is haar loopbaan gestart als docent Omgangskunde. Hierna werkte zij als projectmanager in de GGZ. In 2007 zette zij haar eigen trainingsbureau op en verbond zij zich aan maatschappelijk vernieuwende projecten in het sociale domein.

 Vanuit haar eigen onderneming ondersteunde zij organisaties bij het opzetten en uitvoeren van verschillende maatjesprojecten voor kinderen en jongeren. In deze projecten werd zichtbaar dat oplossingen vaak gevonden kunnen worden in het kleine en het gewone. Regelmatig deelde zij haar ervaringen als ondernemer in het sociale domein als gastdocent op verschillende hogescholen. 
Susan deed de Master Begeleidingskunde en de Master Ecologische Pedagogiek. Sinds een aantal jaren is zij werkzaam als hogeschooldocent en supervisor bij de opleiding Social Work aan de Hogeschool Utrecht. Belangrijke aandachtspunten in het opleiden van professionals die werken met jongeren en ouders zijn voor haar: Nieuwsgierigheid, een onderzoekende houding, aansluiten en gelijkwaardigheid.

Elsje van Steenis

Elsje van Steenis

Begeleidingskundige, docent en supervisor

Elsje is opgeleid als Maatschappelijk werker, docente Omgangskunde en Begeleidingskundige (Master Human & Organizational Behavior). Ze is werkzaam op de Hogeschool bij Team Jeugd, daar is zij leerteamcoach van deeltijd studenten. Ook is zij docent en coördinator van de minor ‘Adviserend samenwerken met ouders’.

Bij de Post-hbo opleiding PPG/IAG en de TOP PPG en in company geeft zij trainingen oudergericht werken.  Zij is supervisor, leerteamcoach en werkt actief mee aan de onderwijsinnovatie rondom Jeugd, minor en IAG opleiding.
In haar werk staat ‘stilstaan en vertragen’ centraal om zo nog beter zicht te krijgen op hoe het gaat, met daarbij de focus op dat wat goed gaat. Zo creëert zij bewustzijn van kwaliteiten wat zorgt voor groei.

Na deze opleiding

Na het succesvol afronden van deze opleiding krijg je een certificaat. Met dit certificaat heb je toegang tot de opleiding TOP PPG/IAG. De Basisopleiding PPG/IAG is geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd voor 136 registerpunten.

Na deze opleiding heb je:

 • een oudergerichte houding en ouderbegeleidende vaardigheden.
 • je gespreksvaardigheden in het gelijkwaardig samenwerken met ouders ontwikkeld.
 • kennis verworven over ouderschapstheorieën en kun je vanuit deze theorieën situaties analyseren.
 • de methodiek Oudergericht Pedagogsich Adviseren aangeleerd, waarmee je ouders helpt bij hun opvoedvragen.

IAG is opgenomen in de Databank Effectieve Interventies en wordt beoordeeld als goed onderbouwd en effectief volgens sterke aanwijzingen. Met deze opleiding heb je dus een goede basis voor het samenwerken met ouders, in bijvoorbeeld:

 • de zorg voor mensen met een (verstandelijke, lichamelijke, psychiatrische of zintuiglijke) beperking
 • de jeugdzorg, de jeugdgezondheidszorg
 • het onderwijs
 • de gespecialiseerde thuiszorg
 • kinderafdelingen van ziekenhuizen
 • de kinderopvang
 • opvoedingsondersteuning

Om vanuit vaardigheden van adviserend samenwerken te komen tot vaardigheden in samenwerken met ouders in de thuissituatie, kun je de vervolgopleiding TOP PPG/IAG volgen. Het volgen van de post-bachelorcursus PPG is een van de voorwaarden om toegelaten te worden tot de TOP PPG/IAG.

Overige informatie

 

De post-bachelorcursus Adviserend Samenwerken met Ouders kost € 2500, vrij van btw (o.v.b. van wijzigingen tarieven nieuw studiejaar). Voor boeken en andere lesmaterialen ben je ongeveer € 100 kwijt.

Je hebt minimaal twee jaar werkervaring op agogisch of pedagogisch gebied. En in je werk heb je te maken met ouders.

Waarom de post-bachelorcursus Adviserend Samenwerken met Ouders bij de HU?

 • Een unieke opleidingsinhoud

  Weinig hogescholen en universiteiten werken vanuit de ouderschapstheorie. Deze opleiding bij de HU neemt de ouderschapstheorie juist als basis.

 • Toegang tot de TOP PPG/IAG

  Deze unieke basisopleiding PPG bereidt je optimaal voor op de TOP PPG/IAG, aan de hand van actuele kennis, maar ook vaardigheden waarmee je direct aan de slag kunt.

 • Je leert over verschillende ouderschapstheorieën

  Je krijgt een breed theoretisch kader en je leert gespreksvaardigheden en een methodiek zodat je ouders kunt ondersteunen bij hun opvoedvragen.

De post-bachelorcursus is voor 136 punten geaccrediteerd door

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Met een SKJ-registratie laat je aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers zien dat je ervaring, kennis en vaardigheden hebt om goede hulp te bieden in complexe situaties. Ook laat je hiermee zien dat je continu werkt aan je vakbekwaamheid en investeert in de kwaliteit van je vak.

Logo Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Direct Contact

Edith Raap, docent Social Work deeltijd

Edith Raap

Trainer en ontwikkelingspsycholoog

Gerelateerde opleidingen