Symposium Kind in beweging

logo child in motion

We heten je graag welkom op het symposium ”Kind in beweging” op 14 juni 2024 dat in het teken staat van het uitwisselen van kennis uit onderzoeksprojecten over parental beliefs, optimale samenwerking tussen vakleerkracht en kinderfysiotherapeut, het gebruik van wearables, beweging met kinderen met een ernstige of ongeneeslijke ziekte of beperking, en de optimale match tussen kind en rolstoel.

Daarnaast vinden er mooie posterpresentaties van unieke studentenprojecten plaats en is er voldoende tijd voor ontmoeting en uitwisseling tijdens de breaks en de lunch. Het belooft een inspirerende dag te worden voor kinderfysiotherapeuten, kinderergotherapeuten, kinderoefentherapeuten en andere geïnteresseerden.

Programma

09.00 - 10.00 uur  Inloop en registratie
10.00 - 11.00 uur Inleiding door dr. Manon Bloemen en dr. Marike Boonzaaijer
11.00 - 11.30 uur  Pauze met posterpresentaties
11.30 - 13.00 uur Workshops - ronde 1
13.00 - 14.00 uur Lunch met posterpresentaties
14.00 - 15.30 uur Workshops - ronde 2
15.30 - 16.00 uur Interactieve afsluiting
16.00 - 17.00 uur Napraten met drankje en hapje
17.00 uur  Einde symposium

Praktische informatie

Wat  Symposium Kind in beweging
Wanneer Vrijdag 14 juni, registratie vanaf 9.00 uur
Waar Heidelberglaan 7, Utrecht

Aanmelden

Vul het aanmeldformulier in om je aan te melden voor het Symposium Kind in beweging. Deelname is gratis, maar niet vrijblijvend. Er zijn maximaal 100 plaatsen op het symposium. We hopen je daarom bij aanmelding ook te verwelkomen op vrijdag 14 juni.

Workshops

Om als kindertherapeut effect te bereiken in de behandeling van het jonge kind is goed samenwerken met ouders een belangrijke voorwaarde. Als kindertherapeut ontmoet je in de praktijk ouders met heel verschillende ideeën, gewoontes en overtuigingen waarbij het uitdagend kan zijn om met ouders tot een gezamenlijke probleemanalyse en interventie te komen. In het 2-jarige project PEBBLES (ParEntal Beliefs concerning their Baby, Lifestyle and Experience Study) hebben kinderfysiotherapeuten in de 1e lijn, ontwerpers en onderzoekers tools ontwikkeld die de kindertherapeut ondersteunen om inzicht te krijgen in de beliefs en practices van ouders.

In deze workshop gaan we actief aan de slag met de ontwikkelde tools.

Kinderen bewegen steeds minder, ze spelen bijvoorbeeld steeds minder buiten. Dit geldt helemaal voor kinderen die problemen ervaren met bewegen. Gedragsverandering bij kinderen en ouders is essentieel wanneer we willen dat kinderen meer gaan bewegen. Als kindertherapeut kunnen wij deze gedragsverandering faciliteren bijvoorbeeld door samen met kind en ouders doelen te stellen op participatie niveau, door de autonomie van kinderen te bevorderen of door de sociale cirkel te betrekken bij de behandeling. In deze workshop laten we zien welke gedragsveranderingscomponenten kindertherapeuten kunnen inzetten.

We ontwikkelen momenten een nascholing voor kindertherapeuten gericht op gedragsverandering. Deze nascholing zal geplaatst worden op het digitale platform voor kinderfysiotherapeuten wat op dit moment ontwikkeld wordt en gelanceerd wordt op 4 oktober 2024. Interactie met elkaar is belangrijk op dit platform en in deze workshop bekijken samen welke interactie jullie nodig hebben.

In deze sessie nemen we je mee in de wereld van de toegepaste technologie voor de kindertherapeut om beweegactiviteiten met wearables (meetinstrumenten die aan het lichaam gedragen worden) te kunnen meten. Er ligt er een grote, snel ontwikkelende en bruisende wereld voor ons kindertherapeuten open. Wil je weten welke projecten we (gaan) doen met betrekking tot activiteitenmonitoring? Wat hebben we geleerd en wat willen we onderzoeken? Welke toegevoegde waarde kan een wearable voor ons kindertherapeuten hebben?

Ben je benieuwd en wil je meedenken? Laat ons je dan meenemen in deze actieve sessie!

Samen spelen is essentieel voor de fysieke, sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Daarbij is buiten spelen de belangrijkste bijdrager aan een fysiek actieve leefstijl met positieve effecten op de algehele gezondheid, met doorwerking naar volwassen leeftijd. Helaas spelen kinderen met een beperking weinig buiten, gehinderd door zowel fysieke (bv ontoegankelijke en onvoldoende uitdagende speelplekken) als sociale barrières (bv moeilijk om contact te maken, buitengesloten worden). Kinderfysiotherapeuten en kinderergotherapeuten (kindertherapeuten) spelen een belangrijke rol in faciliteren van inclusief buiten spelen, maar het ontbreekt hen aan praktische handvatten. Binnen ons project “Samen Spelen??”  hebben we prototypen ontwikkeld waardoor kindertherapeuten Samen Spelen kunnen faciliteren.

Benieuwd hoe jij kunt bijdragen aan Samen Spelen? Volg dan deze workshop!
 

Workshops in de middag

‘Kinderen worden niet genoeg gehoord als het gaat om hun gezondheid en behandeling’ volgens de ombudsvrouw (Mijn Zorg, Mijn Zaak, 2021). In deze workshop maak je kennis met 2 projecten die als doel hebben het samen beslissen met kinderen in zorg te faciliteren: KLIK Fysiotherapie inclusief het gebruik van kinderproms en DUKOO (Digitale Uitkomstmaten van Kinderen en jongeren met Overgewicht en Obesitas). Aan de hand van deze projecten gaan we in de workshop interactief aan de slag met concrete toepassingen van Samen Beslissen in de 1e lijn.

Kinderen met een achterstand in de motorische ontwikkeling of met een beperking / chronische ziekte ervaren moeilijkheden bij participatie binnen de gymles in regulier onderwijs. Zoals beschreven in het recente beroepsprofiel Kinderfysiotherapie, is samenwerking door de kinderfysiotherapeut met stakeholders, zoals gymleerkrachten, essentieel om kind en ouders optimaal te ondersteunen. We weten echter dat deze samenwerking soms moeilijk verloopt en afstemming beter kan. In Amsterdam is door de Hogeschool van Amsterdam i.s.m. de gemeente Amsterdam de ondersteuningsroute bewegen en motoriek (OBM) opgesteld, waarin beschreven wordt hoe deze samenwerking verloopt. Binnen een nieuw project (MOVEWISE) wordt gekeken welke tools ontwikkeld kunnen worden om de samenwerking tussen de kinderfysiotherapeut en de gymleerkracht concreet vorm te geven.

Nieuwsgierig? Sluit dan bij deze workshop aan!

Ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek - HvA.

Een handbewogen rolstoel is een verlengstuk van het lichaam voor ruim 7000 kinderen in Nederland. Om mee te kunnen doen met leeftijdsgenoten is het belangrijk dat er een optimale match is tussen kind en rolstoel. Het proces om een rolstoel te krijgen is echter complex, tijdrovend en er zijn veel verschillende professionals bij betrokken. Helaas komt het vaak voor dat kinderen, ouders en/of professionals ontevreden zijn over de uiteindelijk geleverde rolstoel en over het verloop van het proces. In deze workshop gaan we dieper in op de resultaten uit de OPTIMA studie, een onderzoek naar de barrières en kansen om het rolstoelverstrekkingsproces in Nederland te verbeteren.

Kinderen met een ernstige of levensbedreigende ziekte en/of kinderen in de palliatieve zorg bewegen over het algemeen weinig. Is bewegen en inspanning voor deze kinderen ook belangrijk?
Als kinderfysiotherapeut en ergotherapeut kom je deze kinderen tegen in je praktijk, aan huis of in een instelling, bijvoorbeeld in een kinderhospice. De zorg voor kinderen met een ernstige en ongeneeslijke ziekte met een beperkte levensverwachting verandert, van vnl. verzorgen naar een sterkere focus op ontwikkeling en bewegen, zodat kinderen kunnen spelen, de omgeving kunnen exploreren en vriendschappen kunnen vormen. Hierdoor verbetert hun kwaliteit van leven. Kinderfysiotherapeuten en ergotherapeuten kunnen hierin een belangrijke rol in spelen.

Samen gaan we ontdekken hoe deze rol eruit zou kunnen zien en welke kansen er liggen om bij te dragen aan deze ontwikkeling.

De sprekers

Marike Boonzaaijer LinkedIn
Manon Bloemen LinkedIn
Marleen Sol LinkedIn 
Eline Bolster LinkedIn
Emma Verwaaijen LinkedIn
Imke Suir LinkedIn
Ryan Beekhuizen LinkedIn
Barbara Engels LinkedIn
Rosa de Vries LinkedIn
Selina Limmen LinkedIn
Marloes Meurs LinkedIn
Lisanne de Koning LinkedIn
Hemke van Doorn Profiel HvA
Koen van Dijk Profiel HvA
Henriette Stemerdink LinkedIn

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd voor kinderfysiotherapeuten en kinderergotherapeuten.

Heb je een vraag of wil je meer weten?

Deel dit evenement