Studeren in coronatijd: HU start campagne ‘Samen veilig studeren’

Hoe creëer je voor 38.000 studenten en 3.600 docenten en medewerkers in coronatijd een veilige studie- en werkomgeving op het dichtbevolkte Utrecht Science Park? En hoe organiseer je het fysieke onderwijs en het online onderwijs zo, dat zoveel mogelijk studenten elkaar kunnen zien op de campus? Hoe maak je daarbij optimaal gebruik van het openbaar vervoer, van de beschikbare ruimte in de gebouwen en hoe zorg je dat iedereen zich aan de 1,5 meter houdt? Met de campagne ‘samen veilig studeren’ start Hogeschool Utrecht met de uitvoering van een integraal plan waarin deze vragen worden beantwoord.

Bron: Gebruiksrecht Hogeschool Utrecht. Copyright: Corné Clemens

De campagne start maandag 5 oktober. Vanaf maandag 5 oktober geldt ook het dringende advies om een mondkapje te dragen in de publieke binnenruimtes van de HU. 

De campagne ‘samen veilig studeren’ bestaat uit meerdere onderdelen: gedragscommunicatie, samenwerking met studentenorganisaties, maatregelen en voorzieningen gericht op gezondheid en veiligheid en het optimaal gebruik van de ruimte in het OV en de gebouwen voor onderwijsactiviteiten. “Het doel van deze integrale campagne is om zoveel mogelijk studenten op een veilige manier fysiek onderwijs te bieden”, stelt zegt Jan Bogerd, voorzitter van het College van Bestuur. “Elkaar zien, samen studeren, samen praktijkonderwijs volgen, uiteraard volgens de richtlijnen, is belangrijk voor de binding van studenten met elkaar, de opleiding en daarmee voor studentenwelzijn.”

Gedragscommunicatie als basis

De maatregelen die verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen zijn primair gericht op het gedrag. Het houden van anderhalve meter afstand, handenwassen, thuis blijven bij klachten, je laten testen en meewerken aan bron- en contactonderzoek; het zijn effectieve maatregelen als iedereen die in acht neemt. 

De HU gebruikt in de campagne niet alleen visuele  gedragbeïnvloedende communicatie als infoschermen, (vloer)stickers, belijning en posters. Ook gaat de HU een aantal ‘anderhalve meter’-coaches inzetten die studenten en medewerkers vriendelijk en duidelijk aanspreken als die te dicht bij elkaar zitten of staan. Daarbij hoort ook de boodschap om dit niet alleen bij de HU te doen, maar ook in de eigen sociale omgeving. Ter ondersteuning van deze oproep zet de HU sociale media in om de leden van de HU gemeenschap op een ludieke, maar dringende wijze te attenderen op de richtlijnen en het belang om je eraan te houden. Met de hashtag #samenveiligstuderen wordt de campagne ondersteund met video’s, polls en quizjes.

Samenwerking met studentenorganisaties

De Utrechtse studentenkoepelorganisaties hebben samen het actieplan ‘Studenten samen tegen COVID-19’ vormgegeven. Hogeschool Utrecht ondersteunt de organisaties bij de uitvoering van het actieplan. Ook ondersteunt de HU de campagne van de Rijksoverheid ‘Daar doe ik het voor’, gericht op jongeren.

Gezondheid en veiligheid

In navolging van het dringende advies van het kabinet om mondkapjes te dragen in de publieke binnenruimtes, wordt studenten, docenten en medewerkers van de diensten dringend geadviseerd om een mondkapje te gebruiken in alle publieke binnenruimtes (zoals gangen, restaurants, open ruimtes en  sanitair) en bij het verplaatsen van en naar ruimtes (bijvoorbeeld bij het binnenkomen of verlaten van een lokaal). 

Voor alle overige ruimtes (lokalen, laboratoria, bibliotheek, werkruimtes) geldt dat een ieder vrij is om al dan niet een mondkapje te dragen, tenzij dit op basis van specifieke regelgeving verplicht is, zoals in de praktijklokalen voor gezondheidszorgopleidingen, laboratoria en de HU Klinieken.

Daarnaast onderzoekt de HU de mogelijkheid om een coronatestfaciliteit in te richten op het USP voor studenten en medewerkers. Vooralsnog wordt gekeken naar zowel een PCR- als een sneltest.  Mocht er een snelteststraat komen, dan wordt het mogelijk om direct een uitslag te krijgen van een coronatest. Bij een negatief resultaat is het niet noodzakelijk om tien dagen in thuisquarantaine te gaan.

Ruimte in het OV en in de gebouwen

Sinds de herstart van het onderwijs in september laten de cijfers omtrent gebruik van het OV en de ruimte in de gebouwen van de HU zien dat de beschikbare capaciteit beter benut kan worden. Om de capaciteit ten volle te benutten zullen de onderwijsactiviteiten bij de HU meer verspreid worden over de dag. Concreet betekent dit dat meer studenten naar de HU kunnen komen voor onderwijs, toetsing en praktijklessen. 

Het intensiveren van de activiteiten voor studenten op de campus draagt ook bij aan het verbeteren van het studentenwelzijn, dat in de afgelopen maanden is afgenomen. Met onder meer studieloopbaanbegeleiders, studentpsychologen en het Student Support Centre beidt de HU ondersteuning aan studenten. Ook zijn er op de campus 150 studieplekken beschikbaar, bij de HU Amersfoort zijn er 19 beschikbaar. Voor medewerkers die door omstandigheden niet thuis kunnen werken, zijn er in overleg met de leidinggevende werkplekken beschikbaar. 

Hier komt alles samen

Met de campagne ‘Samen veilig studeren’ verbindt de HU uiteenlopende factoren die van belang zijn voor de HU-gemeenschap van studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers van de diensten. In de campagne komen gedragsbeïnvloeding, capaciteitsoptimalisatie, veiligheid en samenwerking met studentenorganisaties samen. Met als doel zoveel mogelijk fysiek onderwijs in een veilige omgeving organiseren, waarbij studenten elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen studeren. Een omgeving waarin docenten fysiek (praktijk)onderwijs kunnen geven, naast het afstandsonderwijs. 

“We zullen samen deze campagne in de praktijk gaan brengen”, aldus Jan Bogerd. “Het welzijn van onze studenten en onze medewerkers staat voorop, binnen de beperkingen die de kabinetsmaatregelen en RIVM-richtlijnen met zich meebrengen. Als HU-gemeenschap zijn we nu nog nauwer met elkaar verbonden; met ons gedrag, onze professionaliteit, flexibiliteit en betrokkenheid. We staan samen voor de uitdaging om onze studenten ook in dit coronatijdperk het beste onderwijs te bieden. Met ‘samen veilig studeren’ hebben we een goed antwoord op deze uitdaging.”

Deel dit artikel