Schuivende panelen in het juridische werkveld: functie- en beroepsvorming HBO-Jurist

Auteurs Maaike Keesen , Jos Janssen , Dr. Ben Fruytier
Gepubliceerd in Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Publicatiedatum 2014
Lectoraat Organiseren van Waardig Werk
Soort publicatie Artikel

Samenvatting

full text via link met HU account. Met de introductie van de opleiding HBO-Rechten is begin 21ste eeuw beoogd een waaier van juridische beroepen te creëren. Dit artikel beschrijft in hoeverre dat op dit moment is gelukt. Hiertoe is onderzoek (vragenlijst en casestudy) uitgevoerd naar de functievorming voor en werkervaring en ambitie van de afgestudeerde HBO-jurist. We keken hierbij ook specifiek naar de functies en beroepen die traditioneel door academisch gevormde juristen worden vervuld. Vanuit beroepsvormingstheorieën van onder meer Mok en de onderzoeksresultaten wordt de vraag beantwoord of zich een eigenstandige functie HBO-jurist ontwikkelt (als voorloper van een eigen beroep), zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Dat levert verrassende inzichten op. Anders dan beoogd blijkt de HBO-jurist zich met name te meten aan de academisch gevormde jurist. Dat wordt enerzijds zichtbaar doordat zij er massaal voor kiezen om door te studeren aan de universiteit. Anderzijds blijkt dat uit het feit dat de eerste crossovers zich aandienen in het bedrijfsleven, waar HBO-juristen niet meer geweerd lijken te kunnen worden uit voorheen aan academische juristen (niet-toga) voorbehouden functies. Een volwaardige HBO-juristfunctie of -beroep zien wij derhalve op korte termijn niet ontstaan.

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Gepubliceerd in Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
ResearchComponents.DetailedInformation.YearAndVolume 30 3
Paginabereik 238-256

Maaike Keesen

Maaike Keesen | Onderzoeker | Toegang tot het Recht

Maaike Keesen

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Toegang tot het Recht