Persoonsgegevens delen of niet

Auteurs Monique Bijkerk, Anke van Gorp
Gepubliceerd in GGZ Vaktijdschrift
Publicatiedatum 2023
Lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid
Soort publicatie Artikel

Samenvatting

GGZ verpleegkundigen die voor een crisisdienst werken moeten tijdens hun werk beslissingen nemen over het wel of niet delen van persoonsgegevens met ketenpartners. In de literatuur zijn randvoorwaarden gevonden voor het doorbreken van het medisch beroepsgeheim. De GGZ verpleegkundigen wisten niet of hun instelling een beleid heeft op dit gebied. Ze maken zelf per casus een inschatting, op basis van ingeschat gevaar, inschatting wat nodig is voor goede zorg en het belang van samenwerking met de ketenpartner. Die inschatting kan dus per GGZ verpleegkundige anders uitvallen. Welke gegevens dan precies gedeeld worden laten de GGZ verpleegkundige afhangen van ingeschatte relevantie van gegevens en hoe recent ze zijn. Het delen van persoonsgegevens met ketenpartners wordt niet structureel vastgelegd in dossiers. De GGZ verpleegkundigen gaan ervan uit dat ketenpartners zelf de betrokkene op de hoogte stellen.

Aan deze publicatie werkten mee

  • Anke van Gorp | onderzoeker | Lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid
    Anke van Gorp
    • Onderzoeker
    • Lectoraat: Kennisanalyse Sociale Veiligheid

Taal Nederlands
Gepubliceerd in GGZ Vaktijdschrift
Jaar en volume 1 6
Trefwoorden persoonsgegevens, inspectie, GGZ, beroepsgeheim, privacy, data
Digital Object Identifier https://doi.org/10.31739/GGZV.2023.1.20
Paginabereik 20-32