Onderzoek naar de zelfredzaamheid bij brand van senioren die in een seniorencomplex wonen

Auteurs Anke van Gorp , Anita Verstrate , Lars Kerkhoff , Ivonne van Vliek
Publicatiedatum 2016
Lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid
Soort publicatie Rapport

Samenvatting

In het eerste van de 2 onderzoeken in het kader van RUIT-4 (studiejaar 2015-2016) werd onderzocht in hoeverre er sprake is van zelfredzaamheid bij brand van ouderen die zelfstandig wonen in een seniorencomplex in het werkgebied van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Met dit project is inzicht gekregen in het kennisniveau van zelfstandig wonende ouderen (65+) over brand, de mate waarin deze doelgroep ook daadwerkelijk preventie maatregelen heeft getroffen en de manier waarop we deze doelgroep het beste kunnen bereiken om het brandveiligheidsbewustzijn te vergroten. Tweedejaars studenten Integrale Veiligheidskunde hebben in groepjes van 4 studenten bewoners geïnterviewd. In totaal hebben 12 groepen 450 respondenten gesproken verdeeld over de 12 door Woonzorg Nederland toegewezen complexen. Hiervoor is gebruik gemaakt van een gestructureerde vragenlijst (mondelinge enquête). De informatie uit de vragenlijsten werd verwerkt met SPSS. Op de voorpagina staat vermeld: Integrale Veiligheid Praktijkonderzoek jaar 2

Aan deze publicatie werkten mee

  • Anke van Gorp | onderzoeker | Lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid
    Anke van Gorp
    • Onderzoeker
    • Lectoraten: Kennisanalyse Sociale Veiligheid

Taal Nederlands

Anke van Gorp

Anke van Gorp | onderzoeker | Lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid

Anke van Gorp

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Kennisanalyse Sociale Veiligheid