Meten en vergroten van de doorwerking van praktijkgericht onderzoek

Auteurs Anton Franken, Daan Andriessen
Gepubliceerd in Thema : tijdschrift voor hoger onderwijs
Publicatiedatum 2016
Lectoraat Onderzoekend Vermogen
Soort publicatie Artikel

Samenvatting

In deze publicatie proberen we de praktische relevantie van praktijkgericht onderzoek nader uit te werken. Wat is een goede term om de praktische relevantie van praktijkgericht onderzoek te duiden? Wij pleiten voor gebruik van het begrip doorwerking van onderzoek. Wat betekent dat voor de beoordeling van de kwaliteit van het praktijkgericht onderzoek in het HBO? En waar kijken we dan naar? Is doorwerking hetzelfde als valorisatie? Hoe kunnen we het meten? En hoe kunnen we het bevorderen. Op deze vragen willen wij in onze bijdrage aan antwoord geven. Allereerst beschrijven we de voor- en nadelen van de term valorisatie en introduceren we doorwerking als centraal begrip. Daarna beschrijven we het systeem waarmee de Hogeschool Utrecht probeert inzicht te krijgen in de doorwerking. Tot slot doen we een aantal suggesties hoe hogescholen de doorwerking van praktijkgericht onderzoek kunnen vergroten.

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Gepubliceerd in Thema : tijdschrift voor hoger onderwijs

Onderzoekend Vermogen