LVB, schulden en werk

Auteurs Nadja Jungmann, Hendrien Kaal, Vivian den Hartogh, Bruno Fermin
Publicatiedatum 2018
Lectoraat Schulden en Incasso
Soort publicatie Rapport

Samenvatting

Welke ondersteuning hebben mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) nodig om te voorkomen dat financiële problemen de toeleiding naar werk en/of duurzame arbeidsparticipatie in de weg staan? En wat vraagt deze ondersteuningsbehoefte van betrokken actoren, zoals gemeenten, werkgevers, SW-bedrijven en schuldhulpverlening? Deze twee vragen staan centraal in de verkenning die is uitgevoerd met subsidie van UWV. Ten behoeve van de verkenning is literatuur bestudeerd, zijn 39 mensen met een LVB en financiële problematiek geïnterviewd en ruim 50 professionals gesproken die vanuit verschillende rollen samenwerken met mensen met een LVB en financiële problemen.

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands

Nadja Jungmann