Inventariserend onderzoek rekenen met D/SH – leerlingen

Auteurs Rob de Lange , Mieke van Groenestijn , Beppie van den Bogaerde
Publicatiedatum 2013
Soort publicatie Rapport

Samenvatting

Dit rapport is het verslag van een literatuurstudie naar rekenonderwijs in cluster 2 en heeft tot doel uitgangspunten voor rekenonderwijs aan deze doelgroep vast te leggen. De checklist in dit rapport biedt aanknopingspunten om het rekenonderwijs in cluster 2 in beeld te brengen en afstemming op de onderwijsbehoeften van leerlingen met auditieve beperkingen mogelijk te maken. De didactische aanpak vraagt hierbij nog veel aandacht. Tot nu toe is er weinig tot geen onderzoek gedaan in Nederland naar de gecijferdheid van dove en slechthorende kinderen (zie bijvoorbeeld Crasborn e.a. 1999; Gehoor in onderzoek 2010, maar ook Van Dijk 1968). De lectoraten Gecijferdheid en Dovenstudies van het Kenniscentrum Educatie van de Faculteit Educatie van Hogeschool Utrecht hebben het initiatief genomen om een verkennend onderzoek te doen naar de rekenwiskunde vaardigheden bij dove en slechthorende kinderen in het speciaal basis onderwijs. Een school1 voor dove kinderen was bereid aan dit onderzoek mee te werken.

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands

Mieke van Groenestijn

Mieke van Groenestijn | onderzoeker | lectoraat Didactiek van Wiskunde en Rekenen

Mieke van Groenestijn

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals

Neem contact met ons op