Gespreksvoering. Hoe motiveer je mensen om met hun schulden aan de slag te gaan? Werkwijzer 2.

Auteurs Nadja Jungmann, Peter Wesdorp
Publicatiedatum 2016
Lectoraat Schulden en Incasso
Soort publicatie Rapport

Samenvatting

Werkwijzer in het kader van het project ‘ Schoenmaker blijf niet bij je leest!’ Soms blijken de mensen die zich met een probleem tot u als professional wenden, ook schulden te hebben. Het kan zinvol en relevant zijn om schulden bespreekbaar te maken. Maar hoe doet u dat? En wat wilt u daar dan mee bereiken? Bijvoorbeeld: • U wilt schulden bespreekbaar maken om na te gaan of en hoe ze de situatie beïnvloeden. • U merkt dat schulden belemmerend werken en wilt iemand motiveren om actie te ondernemen, bijvoorbeeld door hulp te zoeken bij de schuldhulpverlening. • U wilt iemand begeleiden in het oplossen van zijn schulden. Uw invalshoek bepaalt de reikwijdte en de agenda van het gesprek. Deze werkwijzer geeft algemene tips voor het in gesprek gaan over schulden. De werkwijzer is voor professionals voor wie de schuldenproblematiek niet het primaire aandachtspunt is, maar die er in contact met cliënten wel mee te maken krijgen. Eerst wordt aandacht besteed aan uw basishouding en daarna volgen handige vragen en gesprekstechnieken die u in kunt zetten. Via de link vind je info hoe de werkwijzer te gebruiken.

Downloads en links

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands

Nadja Jungmann