Diversiteit stimuleert vitaliteit bij voetbal-clubs

Auteurs Stijn Verhagen , Bas van Nierop
Gepubliceerd in Vitale clubs voor sport en samenleving: kennis-bron voor de stimulering van vitale en open sportverenigingen.
Publicatiedatum 2015
Lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
Soort publicatie Boek

Samenvatting

Hoofdstuk 5 in Vitale clubs voor sport en samenleving: kennis-bron voor de stimulering van vitale en open sportverenigingen. Over Nederlandse sportverenigingen bestaan twee verhalen. Het eerste verhaal gaat over de kracht van het verenigingsleven. Het aantal vrijwilligers behoort tot het hoogste in de wereld. Er is bijna geen land met zo veel voetbalclubs als Nederland. Wekelijks worden ruim dertigduizend voetbalwedstrijden gespeeld. Naar schatting zijn daar zo’n 2,5 miljoen spelers, begeleiders en toeschouwers bij aanwezig. Wie de wedstrijden bezoekt, kent het plezier en de passie van de deelnemers. Het tweede verhaal gaat over de teloorgang van de vereniging. Het aantal vrijwilligers mag dan hoog zijn, toch hebben veel clubs last van een tekort aan vrijwilligers. De betrokkenheid van de vrijwilligers is bovendien losser en vrijblijvender geworden. Agressie in de sport is weliswaar niet nieuw, maar mensen hebben wel het idee dat deze toeneemt. Tot slot hebben verenigingen door de gemeentelijke bezuinigingen vaker moeite het hoofd boven water te houden. Veel onderzoek naar verenigingen gaat over de vraag in hoeverre bovenstaande verhalen met cijfers kunnen worden onderbouwd (Bijl, Boelhouwer, Pommer, & Sonck, 2013; Breedveld, Kamphuis, & Tiessen-Raaphorst, 2008; Gemeente Den Haag, 2012; Gemeente Rotterdam, 2010; Romijn & Van Kalmthout, 2012; Stichting Waarborgfonds Sport SWS, 2014; Van Kalmthout, 2011; Van Kalmthout, De Jong, & Lucassen, 2009; Van Kalmthout & Romijn, 2011; Van Kalmthout & Van der Werff, 2013). In welke mate en op welke vlakken zijn verenigingen vitaal? Interessant is de aanpak van het Mulier Instituut (zie ook hoofdstuk 3), die het functioneren van verenigingen op het vlak van leden, kader, activiteiten en financiën, jaarlijks onderzoekt en zo over een langere termijn kan bekijken. Hoewel longitudinale gegevens zicht bieden op de ontwikkeling van de vitaliteit van Nederlandse sportverenigingen en op knelpunten daarbij, geven ze geen inzicht in hoe zaken eventueel kunnen worden verbeterd. De afgelopen twee jaar deden we daar vanuit het lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling (PMO) van Hogeschool Utrecht wel onderzoek naar (Verhagen, 2014

Aan deze publicatie werkten mee

 • Stijn Verhagen | Lector | Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
  Stijn Verhagen
  • Lector
  • Lectoraten: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
 • Bas van Nierop | Onderzoeker | Lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
  Bas van Nierop
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Taal Nederlands
Gepubliceerd in Vitale clubs voor sport en samenleving: kennis-bron voor de stimulering van vitale en open sportverenigingen.
Paginabereik 105-116

Stijn Verhagen

Stijn Verhagen | Lector | Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Stijn Verhagen

 • Lector
 • Lectoraat: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling