Achtergronden en aanpak van ‘thuiszitters’ in het Utrechtse voortgezet onderwijs

Auteurs Dirk Postma , Jacques Verheijke , Patricia Wijntuin , Susanne Smit
Publicatiedatum 2016
Lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
Soort publicatie Rapport

Samenvatting

In het Utrechtse voortgezet onderwijs is vastgesteld dat er sprake is van circa honderd leerlingen die langer dan twee maanden ‘thuiszitten’. De betrokken partners – het samenwerkingsverband Sterk VO, de afdeling leerplicht van gemeente Utrecht, de jeugdgezondheidszorg en de buurtteams jeugd en gezin – geven aan deze situatie onwenselijk te vinden. Tegen deze achtergrond gaven zij een analyse te willen laten uitvoeren van deze problematiek en advies te ontvangen om hier als kernpartners slagvaardiger in te kunnen opereren. Gebruik makend van dossier analyse en kwalitaiteve interviews is dit advies tot stand gekomen.

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands

Participatie en Stedelijke Ontwikkeling