Stress-sensitieve inrichting

Het lectoraat Schulden en Incasso heeft samen met designers van Studio Sociaal Centraal een handreiking gemaakt voor stress-sensitieve inrichting van publieke ruimtes. De handreiking laat met foto’s zien hoe Studio Sociaal Centraal verschillende spreekkamers op een stress-sensitieve manier heeft ingericht. De manier van inrichten is onderbouwd met inzichten uit recente, wetenschappelijke literatuur.

Doel

De handreiking geeft gemeenten en andere publieke instellingen praktische tips met empirische onderbouwing hoe zij hun ruimtes stress-sensitief kunnen inrichten. 

Resultaten

Wanneer mensen minder stress ervaren, kan dat bijdragen aan hun bereidheid om hulp te zoeken en hun problemen aan te pakken. Hieronder vind je de resultaten.  

Looptijd

01 oktober 2021 - 30 april 2022

Aanpak

Screening van 181 publicaties uit de databases PubMed, PsycInfo, CINAHL en WoS in de periode 2010-2021, in combinatie met een eerdere snowballing-aanpak, leverde 23 artikelen op. 

"We shape our buildings and afterwards our buildings shape us"

Winston Churchill (1943)

Verkennend onderzoek

In een eerder onderzoek in 2020 is door middel van een zelf-rapportage vragenlijst onderzocht in hoeverre herinrichting op basis van stress-sensitieve principes leidt tot een positievere waardering van de inrichting door ouders. De vragenlijst is voorgelegd aan twee groepen ouders die op afspraken kwamen bij de Jeugdgezondheidszorg. De eerste groep kwam voor de herinrichting (n=58), de tweede groep na de herinrichting (n=52). Na de herinrichting gaven ouders vaker aan: 

  • Zich welkom en veilig te voelen
  • Dat de spreekkamers een vriendelijke uitstraling hadden
  • Dat ze zich vrij voelden om te praten over wat ze belangrijk vonden

Een kritische noot: vanwege het cross-sectionele design kan causaliteit niet worden aangetoond. Met name het gegeven dat ouders aangaven zich vrijer te voelen om te praten over wat ze belangrijk vonden, is een teken dat het loont om bij verbouwing na te denken over hoe die aanpassingen ondersteunend kunnen zijn aan de dienstverlening.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Susanne Tonnon | Senior Onderzoeker | Schulden en Incasso

Susanne Tonnon

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Schulden en Incasso