Onderzoekend vermogen van hbo-docenten

HBO-docenten hebben onderzoekend vermogen nodig om toenemend complexe vraagstukken in en rondom het eigen onderwijs aan te pakken. Binnen dit project verkennen we met zeven hogescholen hoe docenten geholpen kunnen worden om onderzoekend vermogen individueel en in teamverband goed toe te kunnen passen in de eigen onderwijspraktijk. 

Doel

Met dit project willen we zicht krijgen op heersende beelden bij onderzoekend vermogen en docenten helpen om onderzoekend vermogen toe te passen binnen de eigen onderwijspraktijk, zowel in de context van het eigen handelen als onderwijsinnovaties. Zo willen we toewerken naar een gedeeld beeld over het belang van onderzoekend vermogen in de onderwijscontext en bijdragen aan effectieve professionalisering op dit gebied.

Resultaten

Dit verkennende onderzoek identificeert duidelijke praktijkvraagstukken en maakt inzichtelijk wat er nodig is om hbo-docenten te ondersteunen in het ontwikkelen van het onderzoekend vermogen ten dienste van de onderwijspraktijk.

Impact voor het onderwijs

Het vergroten van onderzoekend vermogen van docenten helpt voor toekomstbestendig hoger onderwijs. Met het inzetten van onderzoekend vermogen kunnen hbo-docenten niet alleen zichzelf, maar ook het eigen onderwijs blijven (door)ontwikkelen. Ze kunnen toenemend complexe vraagstukken in en rondom het eigen onderwijs aanpakken door te herkennen waar (handelings)kennis ontbreekt en op basis van relevantie en context onderbouwd te beslissen hoe hier mee om te gaan. Daarmee zijn docenten een belangrijke schakel in zowel onderwijsinnovatie als de professionele ontwikkeling van studenten.

Looptijd

01 september 2022 - 31 augustus 2024

Aanpak

Er worden stakeholderbijeenkomsten georganiseerd vanuit de methodiek ‘cirkelen rond je onderzoek’ om de praktijkvraagstukken te verkennen en toe te werken naar verdere samenwerking op dit thema.

Samenwerking met kennispartners

Betrokken HU-onderzoeker

Betrokken lectoraten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?