Jantien Smit | lector | Meertaligheid en Onderwijs

Jantien Smit

Lector

Jantien Smit is lector binnen het lectoraat Meertaligheid en Onderwijs. In haar onderzoek richt ze zich op meertaligheid in het basisonderwijs, taalgericht reken- en W&T-onderwijs, scaffolding van taal en docentprofessionalisering.

In 2013 promoveerde Jantien op het proefschrift Scaffolding language in multilingual mathematics classrooms. Haar onderzoek leverde onder meer toepasbare inzichten op rond talige ondersteuning in meertalige klassen. Ze schreef verschillende wetenschappelijke en praktijkpublicaties over meertaligheid en taalgericht onderwijs bij rekenen en W&T, zoals een artikel over de taalontwikkeling van leerlingen bij het leren over lijngrafieken.

"Door aandacht te schenken aan taal in de vakles, sla je als docent twee vliegen in één klap"

Na haar promotie voerde Jantien ontwerpgericht professionaliseringsonderzoek uit in de context van taalgericht reken- en W&T-onderwijs. Ze werkte mee aan een kennisdossier op Leraar24, een database met taalgerichte W&T-lessen en een video over het integreren van taal en techniek. Ook schreef ze mee aan de handreiking Ruimte voor nieuwe talenten.

Expertises

 • Scaffolding van taal
 • Meertaligheid
 • Ontwerpgericht onderwijsonderzoek

Publicaties

 • Vaktaalontwikkeling bij het verklaren van drijven en zinken Een ontwerpstudie naar denkstappen
  • Jantien Smit, Martine Gijsel, Arthur Bakker
  • Lectoraat: Meertaligheid en Onderwijs
  • Artikel
  • 2020
 • In alle talen Hoe een meertalige aanpak ons onderwijs toegankelijker, rijker en eerlijker kan maken. Openbare les.
  • Jantien Smit
  • Lectoraat: Meertaligheid en Onderwijs
  • Boek
  • 2022
 • Meer dan woordenschat alleen Talenbewust lesgeven door de schoolvakken heen
  • Maaike Hajer, Jantien Smit
  • Lectoraat: Meertaligheid en Onderwijs
  • Boek
  • 2022

Projecten

In de media

Openbare les Jantien

10 juni 2022 vond Jantien's openbare les 'In alle talen' plaats, in een gedeelde bijeenkomst met Maaike's afscheidscollege 'Ploegen, zaaien, oogsten'. Jantien werd officieel geïnstalleerd als lector Meertaligheid en Onderwijs. 

Kijk hier de online uitzending terug

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Jantien Smit | lector | Meertaligheid en Onderwijs

Jantien Smit

 • Lector
 • Lectoraat: Meertaligheid en Onderwijs