Jantien Smit | lector | Meertaligheid en Onderwijs

Jantien Smit

Lector

Jantien Smit is lector Meertaligheid en Onderwijs bij het Kenniscentrum Leren en Innoveren van Hogeschool Utrecht. Haar onderzoek richt zich onder andere op het benutten van thuistalen in vakken zoals rekenen en N&T, docentprofessionalisering, nieuwkomersonderwijs, meertalige tutoren en meertalig toetsen.

Sinds 2008 doet Jantien onderzoek naar de rol van taal bij het leren in de vakken, en docentprofessionalisering op dit terrein. Inmiddels ligt de focus in haar werk op de vraag hoe we andere talen dan het Nederlands (bijvoorbeeld Turks of Tigrinya) kunnen benutten in het onderwijs, en wat daarvoor nodig is.

"Taal is bij uitstek het middel dat deelname aan onderwijs mogelijk maakt"

Haar drijfveer is het streven naar een wereld waarin (meer) kinderen en jongeren (betere) onderwijskansen krijgen; waarin alle leerders (van po tot hbo) zich gezien en gehoord voelen, hun potentieel kunnen realiseren met gebruikmaking van het hele (meer)talige repertoire én hun dromen kunnen najagen.

Expertises

  • Meertaligheid in onderwijs
  • Scaffolding van taal
  • Ontwerponderzoek

Publicaties


Projecten

In de media

Lessituatie nieuwkomers

Meertaligheid & rekenen

Jantien Smit spreekt in deze aflevering van de podcast Kletsheads over hoe kinderen leren rekenen, waarom taal zo belangrijk is bij het rekenonderwijs, en hoe je meertalige kinderen die nog niet zo vaardig zijn in het Nederlands hierbij kunt helpen.

Beluister hier de podcast

"Een meertalige aanpak kan ons onderwijs toegankelijker, rijker en eerlijker maken"

Jantien Smit in haar openbare les

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Jantien Smit | lector | Meertaligheid en Onderwijs

Jantien Smit

  • Lector
  • Lectoraat: Meertaligheid en Onderwijs