Twee regionale kenniswerkplaatsen Jeugd van start in de provincie Utrecht

Een gezonde, veilige en kansrijke jeugd voor alle jeugdigen. Daar maken de twee nieuwe Utrechtse regionale kenniswerkplaatsen jeugd zich hard voor. De komende vier jaar gaan zij aan de slag met vraagstukken die in hun jeugdregio’s spelen. Het lectoraat Jeugd en de opleidingen Ecologische Pedagogiek, Social Work, Forensisch Sociaal Professional en Verpleegkunde van Hogeschool Utrecht nemen deel aan de kenniswerkplaatsen. 

In de 15 werkplaatsen binnen het ZonMw programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd komen de perspectieven van jeugdigen en opvoeders, praktijk, beleid, onderzoek en opleidingen samen. Elke werkplaats heeft verschillende projecten waarin wordt gezocht naar oplossingen voor regionale maatschappelijke vraagstukken rondom opvoeden en opgroeien. Door kennis vanuit verschillende perspectieven bij elkaar te brengen en gezamenlijk te leren, ondersteunen deze samenwerkingsverbanden de jeugdsector bij het professionaliseren en vernieuwen. Uitgangspunt zijn de ervaringen en de leefwerelden van jeugdigen en opvoeders: thuis, buurt, school, vrijetijdsbesteding en online.

Landelijke aanpak van regionale vraagstukken

Hogeschool Utrecht is partner in de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal (RKJGC) en de Kenniswerkplaats Jeugd Utrecht Stad (KJUS). RKJGC is een netwerk van ouders, jeugdigen, praktijkorganisaties, gemeenten, opleidingen en kennisinstituten in de jeugdregio’s Eemland, Lekstroom, Utrecht-West en Zuidoost Utrecht. KJUS is een netwerk van partners vanuit de verschillende perspectieven voor jeugdregio Utrecht-stad.

De netwerkpartners ontsluiten, delen en benutten bestaande kennis en ontwikkelen samen nieuwe kennis om (boven)regionale jeugdvraagstukken aan te pakken. Ook gaat er een samenwerking tussen de 15 landelijke werkplaatsen starten. De werkplaatsen hebben een inhoudelijk project rondom een vraagstuk dat uit een verkenning in de eigen regio(’s) naar voren is gekomen. RKJGC richt zich daarin op het vergroten van mentale weerbaarheid omdat veel jeugdigen (prestatie)druk en ongezonde stress ervaren. KJUS richt zich op verbetermogelijkheden in de hulp aan jeugdigen en gezinnen in Utrecht-stad.

"In het kader van de vorige werkplaats zijn er in drie Utrechtse wijken Wijkacademies Gewoon Opvoeden ontstaan, waarin bewoners en jeugdprofessionals in gesprek gaan over opgroeien en opvoeden."

Saskia Wijsbroek, lector Jeugd

Online startbijeenkomst

Tijdens de online startbijeenkomst op 5 oktober '20 waren 130 geïnteresseerden aanwezig en ging dagvoorzitter Merel van Dorp in gesprek ging met diverse betrokkenen vanuit de werkplaatsen en hun kennispartners.

Wijkacademies Gewoon Opvoeden 

In de Wijkacademies Gewoon Opvoeden gaan bewoners en jeugdprofessionals in gesprek over opgroeien en opvoeden in de wijk. In die gesprekken bedenken ze creatieve manieren om andere buurtbewoners en organisaties te betrekken om daaraan samen te werken. Het praktijkgericht onderzoek naar deze Wijkacademies o.l.v. onderzoeker en projectleider Marije Kesselring heeft relevante bevindingen opgeleverd voor de doorontwikkeling van de werkwijze en de wijken. 

Bekijk de publicatie 'Wijkacademies in beeld'

Deel dit artikel