Torpedo helpt pabostudenten met de ontwikkeling van reken-wiskundig probleemoplossend vermogen

Het is belangrijk dat basisschoolleerkrachten verschillende reken-wiskundige oplossingsmanieren van hun leerlingen kunnen analyseren en beoordelen, ook als deze afwijken van de manier waarop ze zelf het vraagstuk zouden aanpakken. “Om dit probleemoplossend vermogen te ontwikkelen, moeten pabostudenten zelf rekenproblemen oplossen en daarbij reflecteren op de opgavestructuur, oplossingsmanieren en het oplossingsproces”, stelt Marjolein Kool. Zij ontwierp een online leeromgeving waarin de toekomstige leerkrachten geholpen worden in de ontwikkeling van reken-wiskundig probleemoplossend vermogen.

Marjolein Kool, onderzoeker bij het lectoraat Wiskundig en Analytisch Vermogen van Professionals en docent rekenen-wiskunde bij de HU-pabo, noemt de leeromgeving Torpedo, een acroniem voor Terugblikken Op Reken-wiskundige Problemen En Door-Ontwikkelen. Marjolein: “Pabostudenten moeten een landelijke kennistoets doen voor rekenen-wiskunde. Bij standaardopgaven kunnen ze een standaardaanpak gebruiken, maar bij niet-standaardopgaven moeten ze zelf een oplossingsmanier construeren. Studenten die over genoeg probleemoplossend vermogen beschikken, kunnen dit. Die staan als toekomstige leerkracht stevig in hun rekenschoenen. Anderen moeten hier nog in groeien. Zij moeten zich aanwennen om tijdens het oplossen van rekenvraagstukken geregeld pas op de plaats te maken en zich af te vragen: klopt dit, waarom klopt dit, wat werkte wel, wat werkte niet en wat hielp me op weg?”

Reflectief studeren

“Reflecteren is de sleutel tot het ontwikkelen van probleemoplossend vermogen. Maar studenten zien daar niet altijd het nut van in. Om hen tot andere inzichten te brengen, zijn in de digitale oefenomgeving prikkels gebouwd die aanzetten tot reflectie. Studenten worden aangezet tot het visualiseren en herformuleren van de opgave, het oproepen van voorkennis, het bestuderen van reflecties van experts en het analyseren van leerlingenwerk. In Torpedo staan vijftig opgaven, ondersteund met korte, reflectieve video’s. In de onderzoeksfase gebruikte ongeveer de helft van de studenten Torpedo op de gewenste reflectieve wijze.”

Opbrengst ervaren

“Studenten die Torpedo reflectief gebruikten, geven aan dat zij rekenvraagstukken nu meer gestructureerd, doordacht en systematisch oplossen. Zij hebben het gevoel dat ze beter weten hoe ze nieuwe rekenproblemen kunnen aanpakken. Docenten op de pabo kunnen studenten begeleiden in het reflectief leren en hun zo verder de meerwaarde hiervan laten ontdekken. De docent geeft bijvoorbeeld enkele Torpedo-vraagstukken als huiswerk op en de studenten kunnen in de volgende les onder leiding van de docent op hun werk reflecteren. Ook kunnen studenten in hun stageklas kinderen onderling oplossingsmanieren laten uitwisselen en zo ervaren dat ze als leerkracht veel probleemoplossend vermogen nodig hebben om zo’n rekengesprek in goede banen te leiden. Zo kunnen ze de noodzaak van reflectief studeren gaan inzien.”

 

“Rekendocenten van andere lerarenopleidingen zijn betrokken geweest bij het project. Ze hebben feedback gegeven op eerdere versies van de website en hun studenten laten deelnemen aan het onderzoek naar de werking van Torpedo. Ze zijn verheugd dat alle pabostudenten vanaf nu onbeperkt gebruik kunnen maken van deze bijzondere leeromgeving.”

Beschikbaarheid Torpedo

Het onderzoeksproject is gefinancierd vanuit een Comeniusbeurs. Torpedo is toegankelijk door een account aan te maken.

Deel dit artikel