Toekomstige professionals helpen met de ontwikkeling van adaptieve expertise en innovatief vermogen

Professionals krijgen steeds vaker te maken met veranderingen en uitdagingen die vragen om aanpassingsvermogen en innovatie. In het onderzoeksproject Adapt at Work onderzoekt een consortium van hogeronderwijsinstellingen de ontwikkeling van de expertise die daarvoor nodig is, vaak adaptieve expertise genoemd. Een van de onderzoekers is Anne Khaled van het lectoraat Beroepsonderwijs van Hogeschool Utrecht. “In leerwerkomgevingen confronteren we studenten met realistische werkproblemen, om hen voor te bereiden op een veranderende beroepspraktijk.”

Binnen het project Adapt at Work brengt iedere partner een onderwijsinnovatie in waarin de werkplek een belangrijke rol speelt. Anne Khaled: “Vanuit de HU hebben wij Wonen 3.0 ingebracht als case. Studenten ontwikkelen in dit project innovatieve en betaalbare oplossingen op het gebied van duurzaamheid, circulariteit, CO2-reductie en energietransitie in en rondom woningen, zoals het ontwerp van een groene studentenflat. Ze krijgen daarbij te maken met allerlei partijen die samenwerken en van elkaar leren. Dat is een goede weergave van de beroepspraktijk.”

Ontwikkelen adaptieve expertise door werkplekleren

Binnen het onderzoek wordt gekeken hoe de innovaties van elke instelling bijdragen aan de ontwikkeling van adaptieve expertise van studenten. “In het geval van Wonen 3.0 onderzoeken we hoe de challenges tot stand komen, wie daarin een rol spelen en hoe wordt samengewerkt. Ook bekijken we wat er gebeurt bij de uitvoering van de challenge: hoe verlopen de leerprocessen bij studenten en hoe worden zij begeleid en beoordeeld? Ook kijken we naar de samenwerking tussen studenten, docenten en opdrachtgevers: welke rollen zijn er, wat voor verantwoordelijkheden hebben zij en welke ondersteunend materiaal gebruiken ze?”

Nieuwe instrumenten en methoden

“Daarna gaan we alle verschillende onderwijsinnovaties met elkaar vergelijken. Uit de vergelijking filteren we wat wel en wat niet bijdraagt aan de ontwikkeling van adaptief vermogen en hoe docenten, begeleiders uit het werkveld en medestudenten hier een rol in spelen. Op basis van onze vondsten willen we nieuwe instrumenten en methoden ontwikkelen. Die kunnen in de toekomst ingezet worden in leerwerkomgevingen, om studenten voor te bereiden op alle veranderingen waarmee zij in hun professionele carrière te maken krijgen.”

Samenwerking

Het onderzoeksproject Adapt at Work is gestart in juli 2020 en loopt zeker door tot december 2023. In het consortium werken veel verschillende hogescholen en universiteiten samen op het gebied van onderzoek en onderwijsinnovatie. Het lectoraat Beroepsonderwijs is betrokken vanuit Hogeschool Utrecht.

Deel dit artikel