Taalverwerving kan worden bevorderd door inzet dramatechnieken in taallessen

Leerlingen kunnen zich in lessen Frans, Duits, Spaans, Engels en andere vreemde talen kwetsbaar voelen. Zij schamen zich of voelen zich niet op hun gemak bij het spreken van de taal en dat beïnvloedt de taalverwerving. Kristina Goodnight doet promotieonderzoek naar de inzet van improvisatie- en dramatechnieken in het onderwijs, om leerlingen te helpen hun schaamte te vergeten en actief deel te nemen aan de les. “In de lessen gebruiken docenten en studenten fictieve settings, waardoor het leren van een vreemde taal toegankelijk en leuk wordt.”

“Alle docenten hebben te maken met leerlingen die het minder leuk vinden om vreemde talen te leren”, vertelt Kristina Goodnight, promotieonderzoeker bij het lectoraat Meertaligheid & Onderwijs en docent bij de lerarenopleiding Engels. Zij merkte in haar lessen dat de inzet van dramatechnieken vaak een positieve invloed had en voor veel enthousiasme zorgde bij zowel haar docenten-in-opleiding als bij hun leerlingen. Met haar ontwerponderzoek werkt zij aan een professionaliseringstraject voor docenten in het voortgezet onderwijs om improvisatietechnieken te leren inzetten in hun lessen. Kristina: “Het doel is om hen te helpen goede en diverse lessen aan te bieden en zo het taalgebruik en de taalverwerving te stimuleren.”

Een dief toevoegen

“Voordat docenten dramatechnieken durven toepassen in hun lessen, moeten zij zich hierin thuis voelen. Daarom hebben we met ze getraind. We hebben vooral veel geoefend met elkaar en de vraag gesteld ‘hoe kun je dit onderwerp dramatiseren? Welke technieken heb je toegepast in je lessen en hoe ging dat?’ In het lesboek staat bijvoorbeeld een rollenspel waarbij de ene leerling een pond suiker koopt in de winkel en de andere leerling de medewerker is. Daar voegden we dan een dief aan toe, die de suiker stal. Dat maakt de situatie spannender en leuker.”

 

“Het niveau van de leerlingen is bepalend voor de mogelijkheden. Een mooie startersoefening is een thema kiezen, zoals fruit, en dan allemaal een soort fruit in de taal noemen. Als iemand het niet meer weet, begin je opnieuw en begint die persoon een nieuw thema.”

Geen drama

Uit eerder onderzoek blijkt dat de inzet van dramatechnieken in lessen vaak een positieve boost geeft aan de motivatie van studenten en leerlingen. “In mijn onderzoek zijn de leerlingen nog niet ondervraagd, maar de docenten hebben een logboek bijgehouden. Zij geven aan dat de meeste leerlingen positief zijn en vragen wanneer ze weer drama gaan doen in de les. Enkele leerlingen moesten even wennen en loskomen en andere leerlingen willen niet meer meedoen omdat ze het eng of stom vinden. We hebben gekeken hoe we hen eerst meer passief kunnen laten deelnemen, bijvoorbeeld door te observeren en mee te schrijven wat er gezegd wordt of een kleine rol te creëren in de winkel, zoals die van omstander.”

Over het onderzoek

In het eerste jaar van haar promotieonderzoek heeft Kristina een prototype voor het professionaliseringstraject ontworpen. Dit is geëvalueerd met docenten in verschillende sessies en daarna aangescherpt. De dramatechnieken worden nu nog steeds toegepast in lessen en hier vinden observaties plaats om het traject verder vorm te geven. In een later stadium worden ook leerlingen ondervraagd op hun ervaringen. Wil je meedoen of meer weten? Mail naar kristina.goodnight@hu.nl.

Deel dit artikel