De HU bouwt samen met de HvA en HR aan hét centrum voor Responsible Applied AI

Responsible Applied AI

Hogeschool Utrecht heeft samen met de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Hogeschool Rotterdam (HR) een SPRONG-subsidie ontvangen, waarmee ze een infrastructuur kunnen opbouwen voor een krachtige onderzoeksgroep. Een groep die regionaal en nationaal wordt (h)erkend als hét centrum voor praktijkgericht onderzoek op het gebied van Responsible Applied AI. 

Artificiële Intelligentie (AI) ontwikkelt zich in hoog tempo met verregaande consequenties voor de hele maatschappij (alle sectoren, beroepen en burgers). Hoewel AI nieuwe kansen biedt voor instellingen en (mkb-)bedrijven, zijn er tegelijkertijd veel vragen.

Zo is er vraag naar onderzoeksmethoden om de AI-technologie zinvol te kunnen implementeren in een specifieke context (neem retail en zorg), rekening houdend met de gebruiker en andere stakeholders. Daarnaast zijn er vragen over het ontwerpproces van AI-oplossingen: hoe kun je daarin rekening houden met ethische en maatschappelijke vraagstukken?

Methodologie voor Applied AI

Het huidig AI-onderzoek is veelal fundamenteel en gericht op de technologie. Daarmee voorziet het tot nu toe nauwelijks in antwoorden op bovengenoemde vragen. De drie hogescholen in de SPRONG-groep verrichten praktijkgericht onderzoek naar verantwoorde AI-oplossingen voor bedrijven en instellingen. Met die onderzoekservaringen en -resultaten beoogt de SPRONG-groep een Responsible Applied AI methodologie te ontwikkelen, die helpt om verantwoorde AI-oplossingen te ontwerpen, ontwikkelen en implementeren.

Co-creatie in hybride omgevingen

Om deze methodologie te ontwikkelen, is kennisopbouw en -deling nodig die de hogescholen samen ontwikkelen met bedrijven en organisaties. Startpunt van het traject is de (door-)ontwikkeling van drie hybride leeromgevingen rondom de toepassingsgebieden: retail, zakelijke dienstverlening en media. Daarin trekken AI-ontwikkelaars, probleemeigenaren, eindgebruikers, onderzoekers en studenten samen op.

Doel is om vanuit de leeromgeving praktische tools, instrumenten, onderwijs en trainingen te ontwikkelen die breed inzetbaar zijn voor de toepassing van AI in de desbetreffende sector. Aan iedere leeromgeving zijn specifieke opleidingen van de deelnemende hogescholen en praktijkpartners verbonden die meedenken over het programma. Gedurende het SPRONG-programma wordt het aantal toepassingsgebieden uitgebreid en waar mogelijk nationaal opgeschaald.

Ondersteunende infrastructuur

Centraal wordt een ondersteunende infrastructuur doorontwikkeld met daarin: processen en voorzieningen voor data-management en strategisch personeelsmanagement, een IT-Infrastructuur, trainingen en een impact-model.

Consortium - naast de drie hogescholen

 1. Kernpartners

  Lokale en provinciale overheden en organisaties die het belang zien van het opzetten van een infrastructuur voor praktijkgericht onderzoek naar Responsible Applied AI en financieel bijdragen. Daarnaast werken ze (deels) actief mee aan de ontwikkeling van een hybride leeromgeving als praktijk- en netwerkpartner.

  Gemeenten

  Provincies

  Bedrijven/organisaties

  Amsterdam

  Utrecht

  CGI

  Rotterdam

  Zuid-Holland

  Media Perspectives

   

   

  Cupola XS

   

 2. Praktijkpartners

  Dragen actief bij aan het opzetten en ontwikkelen van de hybride leeromgevingen.

  Hybride leeromgeving

  Naam

  Retail

   

  ShoppingTomorrow

  INretail

  Retail Insiders

  Thuiswinkel.org

  Klantenservice Federatie

  Zakelijke Dienstverlening

   

  RedKIWI

  BCP Software (CaseTalk)

  Media

  ANP

  Koninklijke Bibliotheek

   

  Instituut voor Beeld en Geluid

   

  EMMA

   

   

 3. Netwerkpartners

Dragen actief bij aan het verbinden van nieuwe partijen en/of het verspreiden van opgedane kennis - door inzet van hun eigen platforms, kanalen en middelen - en organiseren van activiteiten.

 

Naam

 

Amsterdam Economic Board

Economic Board Zuid-Holland

Dutch Digital Agencies

IT Campus Rotterdam

TU Delft

Erasmus Centre for Data Analytics

IT Circle Nederland

 

Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met en binnen de regionale AI Hubs, te weten: AI Technology for People (de Amsterdamse AI hub), AI hub Midden-Nederland en AI hub Zuid-Holland.

Deel dit artikel