Reflectiewijzer helpt jeugdprofessionals zich verder te ontwikkelen

We willen het wel, maar doen het te weinig: reflecteren op ons handelen. Bij jeugdprofessionals is dat niet anders. In de waan van de dag vergeten ze stil te staan bij wat ze dagelijks ervaren, hoe betrokkenen daar tegenaan kijken en wat de theorie hen kan leren. Het lectoraat Jeugd ontwikkelde daarom een reflectiewijzer voor (toekomstige) jeugdprofessionals; een handzaam instrument waarmee zij op hun ervaringen kunnen reflecteren om zich verder te ontwikkelen. 

De reflectiewijzer is een poster waarop reflecteren verbeeld is als een wandeling. Je gaat door vier gebieden om te leren van een ervaring. De poster is ontwikkeld door studenten, jeugdprofessionals en docenten van Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht. 

Toegankelijke tool

Thomas Kalis werkt als jeugdzorgprofessional bij Koraal en was betrokken bij de totstandkoming van de reflectiewijzer. “De reflectiewijzer is heel toegankelijk en sluit goed aan bij de dagelijkse praktijk. De poster is overzichtelijk en ziet er mooi en aansprekend uit. Je hebt meteen zin om ermee aan de slag te gaan. Bovendien hoef je niet eerst een heel boekwerk door te lezen voordat je het begrijpt. We hebben de reflectiewijzer in ons team al verschillende keren gebruikt en merken dat het verfrissend is. Als je de vier stappen doorloopt, wordt je verhaal meteen duidelijk. Je kunt het in een uur helemaal doen.”

"

De reflectiewijzer is heel toegankelijk en sluit goed aan bij de dagelijkse praktijk.

"

Thomas Kalis, jeugdzorgprofessional

Reflecteren in onderwijs en praktijk

Dat is precies wat de werkgroep onder leiding van docent-onderzoeker Marie-José Geenen beoogde. “We wilden een handzaam product maken, zowel voor professionals als studenten. Dat moest het reflectieproces in één oogopslag verbeelden en prikkelen tot praten, nadenken, reflecteren”, vertelt ze. “Onder de creatieve begeleiding van het bureau Analytic Storytelling hebben we met een groepje bevlogen studenten, docenten en praktijkprofessionals het pad van reflecteren in taal en beeld vormgegeven. Ik hoop dat heel veel professionals in de reflectiewijzer inspiratie gaan vinden om even stil te staan bij hun werkervaringen; dat ze tijd nemen daarop te reflecteren en ervan leren. Ik hoop ook dat de reflectiewijzer studenten zal helpen te ontdekken wat reflecteren inhoudt en dat dit zal bijdragen aan leren reflecteren in het onderwijs.” 

Verder lezen

  • De reflectiewijzer en aanvullende materialen zijn te vinden op de website van het Regionaal Leernetwerk Jeugd Utrecht: een hand-out met beknopte toelichting op de vier gebieden en een PowerPointpresentatie voor gebruik bij supervisie, coaching en intervisie.  
  • De reflectiewijzer is er ook in een Engelstalige versie.
  • Meer onderzoek van het lectoraat Jeugd.
  • Dit project wordt mogelijk gemaakt door subsidie van ZonMw.

Regionaal Leernetwerk Jeugd Utrecht

De reflectiewijzer is een product van het Regionaal Leernetwerk Jeugd Utrecht. Hier komen praktijkprofessionals, docenten, studenten, jeugdigen, opvoeders, onderzoekers en beleidsmakers bij elkaar rond thema’s uit het brede jeugddomein. Het doel is om kennis en ervaring uit te wisselen en het onderwijs en de praktijk goed op elkaar te laten aansluiten. Van daaruit worden met elkaar verbindende, innovatieve oplossingen en onderwijsproducten ontwikkeld. De reflectiewijzer is daar één van.

Lees meer

Deel dit artikel