Promotieonderzoek naar ontwikkeling van conceptual understanding bij studenten

International business studenten komen na hun vierjarige studie te werken in een complexe beroepspraktijk. Om studenten hierop voor te bereiden, moeten zij conceptual understanding (conceptueel begrip) ontwikkelen. Sue Ashley gaat in haar proefschrift op zoek naar antwoorden rondom het vaststellen, meten en ontwikkelen van conceptual understanding.

Conceptual understanding staat voor inzicht in het geheel, in dit geval van de complexe beroepspraktijk. Studenten kunnen dat krijgen door verschillende typen kennis - zoals theoretische kennis uit boeken, bedrijfskennis en praktijkkennis van de beroepsgroep – te integreren. Sue Ashley, onderzoeker bij lectoraat Beroepsonderwijs en docent bij Instituut International Business Studies, licht toe: “Die integratie gaat altijd door. Conceptual understanding is een doel dat je nooit echt bereikt. Net als fitness of geluk: wanneer ben je helemaal fit, wanneer ben je absoluut gelukkig? Als je meer kennis opdoet, kun je meer kennis inbrengen in een nieuwe context en leer je daar ook juist weer nieuwe zaken. Dat is belangrijk in een beroepsdomein als international business.”

Verschillende typen kennis integreren

“Het is voor international business studenten belangrijk dat zij verschillende typen kennis ontwikkelen en integreren. Studenten moeten bijvoorbeeld weten welke marketingtheorieën en economische theorieën ze moeten toepassen om nieuwe markten te betreden en prijsstrategieën te bepalen in de praktijk. International business professionals hebben te maken met een complexe beroepspraktijk, een zogezegd ill-structured beroepsdomein waar omstandigheden en contexten snel veranderen en delen niet altijd zichtbaar zijn. Ze moeten daarom vanuit hun conceptual understanding de situatie bekijken om goed te functioneren als professional”, vertelt Sue Ashley.

 

“Professionals ontwikkelen conceptual understanding door kennissynthese: door de verschillende typen kennis te integreren en met elkaar te laten werken. Zo krijgen professionals genoeg flexibiliteit om hun kennis te gebruiken in uiteenlopende contexten, zoals globaal, lokaal, bedrijfsspecifiek of bedrijfsbreed. Opvallend is dat laatstejaars hbo-studenten international business hun kennis over de globale context niet lijken mee te nemen in hun bredere begrip, terwijl er in het programma veel aandacht is voor wereldwijde omstandigheden. Zo kijken zij naar een onderzoeksprobleem bij een internationaal bedrijf gevestigd in Nederland niet altijd naar de implicaties van bijvoorbeeld de globale economie. De feitenkennis is er misschien wel, maar het wordt niet altijd meegenomen om te verklaren en out-of-the-box te denken.”

Meten van conceptual understanding

In haar proefschrift beschrijft Sue Ashley dat essays een heel geschikte methode zijn om conceptual understanding te meten. “We hebben een model ontwikkeld tijdens mijn promotieonderzoek, waarmee een analyse van de scores van conceptual understanding gemaakt kan worden op zes componenten: globale en lokale contexten, algemene en specifieke bedrijfspraktijken en theoretische bedrijfsconcepten en –mechanismen. Studenten hebben bijvoorbeeld aan het begin en eind van een cursus een essay geschreven over hetzelfde onderwerp. Met ons model hebben we vastgesteld dat het algemene conceptual understanding stijgt tijdens een cursus, maar dat het individuele niveau zich op vijf verschillende manieren ontwikkelt: regressief, minor, bescheiden, substantieel en major. Dat kan ook van component tot component anders zijn voor dezelfde student.”

Persoonlijke leerplanaanpak

Uit het onderzoek blijkt dat de ontwikkeling van conceptual understanding heel persoonlijk is. “De integratie van verschillende typen kennis vindt voor studenten op verschillende manieren en tempo’s plaats. Eigenlijk zie we bij studenten international business drie soorten conceptual understanding terug: beperkt, ontwikkelend en uitgebreid. Interessant is dat het niet lineair loopt met de studievoortgang. Andere factoren dan het curriculum verklaren dus de individuele verschillen tussen studenten. Daarom is het belangrijk een adaptieve leerplanaanpak te maken voor studenten, zodat zij allemaal in de brede zin hun conceptual understanding vergroten en kennissynthese gestimuleerd wordt.”

Over de onderzoeker

Sue Ashley promoveerde vrijdag 10 juli om 12.45 uur aan Universiteit Utrecht. Promotor is prof. dr. Elly de Bruijn, bijzonder hoogleraar aan de Open Universiteit Nederland en lector Beroepsonderwijs bij de HU; co-promotor is Dr. Harmen Schaap, universitair docent aan Radboud Universiteit.

Download het proefschrift ‘International Business Matters. Het onderzoeken van conceptueel begrip als kennissynthese van studenten in het hoger beroepsonderwijs’ van Sue Ashley hier.

 

Deel dit artikel