Project Data Nurse zet in op datagedreven werken en zelfredzaamheid in de wijkverpleging

In de commerciële sector wordt steeds meer data verzameld en slim ingezet. Denk aan webwinkels: ze meten precies welk product het bij wie goed doet en waarom, en spelen daarop in met het aanbod. In de gezondheidszorg is een dergelijk gebruik van data niet gangbaar. Toch kan het ook hier helpen het (zorg)aanbod beter af te stemmen op de individuele cliënt. Bijvoorbeeld in de wijkverpleging waar het stimuleren van zelfredzaamheid en eigen regie centraal staat. Het project Data Nurse gaat zich daar de komende jaren mee bezighouden.

Proactieve zorg

De levensverwachting neemt toe en de komende jaren verdubbelt het aantal 80 plussers in Nederland. Daarnaast neemt de komende jaren de groep thuiswonende ouderen met wijkverpleging toe. De meeste ouderen willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Mensen die wijkverpleging ontvangen, worden hierbij ondersteund. Op dit moment ontbreekt het aan slimme en effectieve strategieën om dit goed vorm te geven. Maar welke interventies zijn daarbij het meest effectief en efficiënt? En hoe kunnen verpleegkundige samen met ouderen beslissen over welke interventie het beste bij de oudere past? Dat inzicht ontbreekt vaak. Tegelijkertijd wordt er nog weinig gebruik gemaakt van de beschikbare gegevens in de wijkverpleging. Daar wil het consortium Data Nurse, opgezet door onder andere Hogeschool Utrecht, het AmsterdamUMC, Stichting Omaha System Support en Vilans, verandering in brengen. 

Lerend gezondheidszorgsysteem

Het doel van Data Nurse is om de kwaliteit van de verpleegkundige digitale data te optimaliseren en om de data te benutten voor leren en verbeteren, zodat op cliëntniveau en op wijkniveau ouderen langer zelfstandig kunnen functioneren. Allereerst moet daarvoor gekeken worden welke data er is en bruikbaar is. HU-lector Proactieve Zorg voor Thuiswonende Ouderen Nienke Bleijenberg, namens de HU een van de hoofdaanvragers van het project: “Om patiëntresultaten te kunnen optimaliseren, is een lerend gezondheidszorgsysteem in de wijkverpleging nodig. De grootschalige verzameling van gezondheidsinformatie in de wijkverpleging – die wordt vastgelegd volgens het OMAHA system - biedt een groot potentieel hiervoor; het potentieel om de beroepspraktijk te meten, te sturen en te verbeteren. En in het bijzonder om cliënten en wijkverplegingsteams te ondersteunen in hun gezamenlijke ambitie: om een samenleving mogelijk te maken waarin mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.”

50.000 cliënten

Er doen aan dit project zes organisaties mee die met zo’n 6000 zorgprofessionals - waaronder wijkverpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten -wijkverpleging aanbieden en zorg leveren aan zo’n 50.000 cliënten. Bleijenberg: “Ons consortium versterkt de wetenschappelijke infrastructuur voor de wijkverpleging en bestaat uit ouderen, mantelzorgers, wijkverpleegkundigen, datawetenschappers en internationale onderzoekers. Samen gaan we ervoor zorgen dat de gekozen interventiestrategie persoonsgericht is, de data zinvol kan worden gebruikt en het werken dus daadwerkelijk ondersteunt.”

Omvangrijke subsidie

Het onderzoeksvoorstel van het consortium Data Nurse is onlangs gehonoreerd met een omvangrijke subsidie van ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Het onderzoek start op 1 december 2021 en heeft een verwachte looptijd van vier jaar. Er wordt nog gezocht naar master-opgeleide wijkverpleegkundigen met interesse in een promotietraject, die het project gaan uitvoeren. Interesse? Stuur een e-mail naar nienke.bleijenberg@hu.nl.


Deel dit artikel