Praktijkgericht onderzoek voor een duurzame samenleving

Praktijkgericht onderzoek voor een duurzame samenleving

Met praktijkgericht onderzoek draagt Hogeschool Utrecht bij aan een duurzame samenleving. Onze onderzoekers doen bijvoorbeeld onderzoek naar circulaire bedrijfsmodellen in de bouw en de logistiek, maar ook naar de integratie van duurzaamheid in onderwijs en de sociale kant van de energietransitie. Op de Dag van de Duurzaamheid van donderdag 8 oktober staan we uitgebreid stil bij de manier waarop we werken aan duurzame ontwikkeling. Vandaag in de schijnwerpers: praktijkgericht onderzoek voor een duurzame samenleving.

Naast een centrale rol in onderwijs en bedrijfsvoering heeft duurzaamheid ook een belangrijke positie in het praktijkgericht onderzoek van Hogeschool Utrecht. Met onderzoek ontwikkelen we innovatieve oplossingen voor bedrijven en organisaties die bijdragen aan een circulaire economie en een circulaire stad.

Circulaire bedrijfsmodellen ontwikkelen

In hun project Reduces onderzoeken Ruben Vrijhoef en Evert-Jan Velzing verschillende aanpakken in Europa om een circulaire economie én bijbehorende bedrijfsmodellen te ontwikkelen. Op basis hiervan komen ze tot concrete beleidsaanbevelingen voor overheden. Onlangs onderzochten ze ook wat er nodig is om circulair bouwen met hout een serieuze en rendabele optie te maken.

In de logistieke sector doen Pascal Ravesteijn en Arjen Wierikx onderzoek naar de adaptatie van logistieke oplossingen die nieuwe bedrijfsmodellen mogelijk maken, om de transformatie naar een circulaire economie te bevorderen. Hiermee leggen ze de basis voor een netwerk en meetinstrument voor het langdurig en grootschalig meten van circulaire bedrijfsmodellen in de logistiek.

Draagvlak en duurzaam onderwijs

Nico de Vos en Maarten ter Huurne hebben aandacht voor de sociale kant van de energietransitie. Zij onderzoeken hoe bewoners van kwetsbare wijken daaraan gemeenschappelijk kunnen bijdragen. Zo willen ze welzijnswerkers en beleidsbepalers ondersteunen in het bevorderen van draagvlak en acceptatie voor de energietransitie.

Ook jongeren opleiden tot professionals in een wereld die snel en ingrijpend verandert, kan niet zonder te kijken naar hun verantwoordelijkheid en bredere rol in de samenleving. Duurzaamheid is echter nog geen vast onderdeel van de ICT-opleidingen en daar wil docent-onderzoeker Joris Gresnigt verandering in aanbrengen. In zijn onderzoek gaat hij op zoek naar handvatten om duurzaamheid binnen ICT-opleidingen vorm te geven en te integreren. Door na zijn onderzoek instrumenten, tools en werkpakketten beschikbaar te maken voor alle ICT-opleidingen wil hij de sector verder helpen verduurzamen. 

Meer (duurzaam) praktijkgericht onderzoek? Bezoek onze onderzoekswebsite.

Meer weten over duurzaamheid bij de HU? Bekijk dan onze duurzaamheidwebsite.

Deel dit artikel