Ontwikkeling toolbox kinderfysiotherapeuten ontvangt RAAK-MKB subsidie

Het onderzoek PEBBLES (ParEntal Beliefs concerning their Baby, Lifestyle and Experience Study), van het lectoraat Gezondheid en Leefstijl en het lectoraat Co-Design, ontvangt subsidie voor het ontwikkelen van een toolbox voor kinderfystiotherapeuten. Deze toolbox gaat inzicht geven in het denken en doen van ouders van baby's met een motorische ontwikkelingsachterstand. In het project, dat 1 juni van start gaat, trekken ouders, onderzoekers en kinderfysiotherapeuten samen op.


Pebbles onderzoek

“Een goed ontwikkelde motoriek is een belangrijke voorwaarde voor een fysiek actief leven”, zegt Marike Boonzaaijer, docent en onderzoeker bij het lectoraat Leefstijl en Gezondheid. “In de begeleiding van baby’s (0-2 jaar) waarbij zorgen zijn over de motorieke ontwikkeling komen kinderfysiotherapeuten een grote diversiteit aan zorgen en overtuigingen tegen bij de ouders, zogenaamde Parental Beliefs. Deze vormen de basis voor de omgang van ouders met hun baby, de Parental Practices. Om een interventie goed af stemmen met de ouders, is het voor therapeuten belangrijk om deze beliefs te herkennen.” Uit de praktijk blijkt dat het lastig is om de beliefs van ouders goed te objectiveren. Bestaande meetinstrumenten zijn ontwikkeld voor onderzoek en blijken niet geschikt voor de praktijk.  

Tools getest in Living Labs

Het tweejarige onderzoek start met focusgroepen (ouders en kinderfysiotherapeuten) en observaties waarbij in de praktijk informatie wordt opgehaald. Vervolgens worden door de projectpartners tools ontwikkeld die kinderfystiotherapeuten gaan helpen om de Parentel Beliefs en Parental Practices te objectiveren. De tools worden op bruikbaarheid onderzocht in ‘Living Labs’, de aangesloten kinderfysiotherapiepraktijken. “Het proces van ontwikkelen en ontwerpen van praktijkgerichte oplossingen stelt kinderfysiotherapeuten in staat hun ‘ontwerpend vermogen’ te ontwikkelen. De ervaringen in dit project vormen een blauwdruk voor een nog te ontwikkelen onderwijsmodule. Hiervoor zal ook het lectoraat Beroepsonderwijs aansluiten bij het consortium”, vertelt Boonzaaijer.

Kennispartners die deelnemen in het consortium PEBBLES zijn: Nederlands Jeugd Instituut, Wilhelmina Kinderziekenhuis/UMCU, University of Haifa, Universiteit Utrecht (FSW), Infant Mental Health Nederland, Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie en ontwerpbureau Ideate. 

Deel dit artikel