Nieuw lectoraat van start: Wiskundig en analytisch vermogen van professionals

hoogland

Kees Hoogland is per 1 september aangesteld als lector Wiskundig en analytisch vermogen van professionals bij het nieuwe, gelijknamige lectoraat van Hogeschool Utrecht (HU). “We willen mensen toerusten om met zelfvertrouwen wiskunde, rekenen en statistiek te gebruiken in hun werk en dagelijks leven.”

“Wiskundig en analytisch vermogen komt in alle beroepen terug”, vertelt Kees Hoogland. “Het midden- en kleinbedrijf houdt zich bezig met logistiek, omzet en boekhouding. Een projectmanager beheert budgetten en past daarop werkzaamheden en diensten aan. En een schoonmaker moet berekenen hoe je schoonmaakmiddel goed verdunt. We willen met ons onderzoek zorgen dat mensen beter toegerust zijn om de kwantitatieve kant van hun werk met zelfvertrouwen uit te voeren én dat ze kritisch zijn op kwantitatieve informatie.”

Angst wegnemen

“Veel mensen ervaren angst bij het toepassen van wiskunde en rekenen. Ze zeggen dat ze het niet begrijpen en niet kunnen. Die angst is onnodig, gaat ten koste van het zelfvertrouwen en belemmert verdere ontwikkeling. We willen mensen graag laten zien hoe zij kunnen omgaan met rekenen en wiskunde door het praktisch en functioneel te maken. Mijn belangrijkste drijfveer is iedereen wiskundig vermogen laten ontwikkelen in een betekenisvolle en inspirerende leeromgeving.”

 

“Om dat mogelijk te maken moeten we allereerst goed begrijpen wat er tegenwoordig van professionals wordt verwacht op het gebied van wiskundig en analytisch vermogen. Op basis van die kennis kunnen we hen daar vervolgens met passend onderwijs op voorbereiden. In het basisonderwijs gaat het vaak nog over tafels en breuken, maar mensen komen heel andere dingen tegen in de beroepspraktijk én het dagelijks leven: van persoonlijke financiën en budgetbeheer tot het omrekenen van recepten en van het interpreteren van schematische informatie tot het kritisch kijken naar causale redeneringen. We willen in samenwerking met andere lectoraten het fundament van de hedendaagse invulling van relevante basisvaardigheden kritisch bekijken.”

Wiskunde en rekenen praktisch maken

Het lectoraat is nauw betrokken bij de formulering, invoering en examinering van de nieuwe rekeneisen voor het mbo. Dat is een belangrijke doelgroep in regio Utrecht, waar verschillende roc’s gevestigd zijn. Kees licht toe: “We werken samen met de roc’s aan nieuwe rekeneisen voor mbo-studenten, die gericht zijn op de toekomst, functioneel gebruik en praktische toepasbaarheid. De rekeneisen zijn toegespitst op de praktijk waarin zij terecht komen, bijvoorbeeld medisch rekenen in de zorg of ‘financial literacy’ voor sales-functies. Rekenen wordt op het mbo geëxamineerd en kan bepalend zijn of leerlingen slagen of zakken. Het moet daarom haalbaar, inspirerend en motiverend zijn. We hebben samen met studenten gekeken hoe zij rekenen tegenkomen in de beroepspraktijk en hoe zij willen dat het onderwijs eruit ziet.”

Aandacht voor laaggecijferdheid

“Er zijn in Nederland meer laaggecijferden dan laaggeletterden, maar er is veel te weinig aandacht voor laaggecijferdheid. We willen als lectoraat deze problematiek meer op de kaart zetten en samen met partners op zoek gaan naar oplossingen om het wiskundig en analytisch vermogen van kwetsbare mensen te verbeteren. Op die manier vergroten we ook de kansen van mensen op de arbeidsmarkt. Deze thema’s zijn ook het onderwerp van het Erasmus+ onderzoeksproject Common European Numeracy Framework, waarin ik samen met internationale partners een raamwerk ontwikkel om niveaus van gecijferdheid te beschrijven.”

 

Het lectoraat is onderdeel van het kenniscentrum Leren en Innoveren (LENI) van Hogeschool Utrecht. De centrale onderzoeksvraag van LENI is: op welke wijze kunnen professionals omgaan met complexiteit en dynamiek in beroepspraktijken en richting geven aan hun handelen en ontwikkeling? “Bij ons lectoraat onderzoeken we welke wiskundige en analytische vaardigheden professionals nodig hebben nu werkplekken en beroepssituaties snel veranderen door bijvoorbeeld digitalisering en technologisering. Hoe kunnen mensen de benodigde competenties ontwikkelen? We willen de discussie aanwakkeren over de meest relevante vorm en inhoud van wiskunde, rekenen en statistiek in het onderwijs.”

Onderwijs versterken

“Binnen de HU komen rekenen, wiskunde en statistiek in bijna tweehonderd cursussen terug. Ik kijk ernaar uit om in mijn rol als lector de verbinding met opleidingen bij Hogeschool Utrecht aan te gaan om het wiskunde- en rekenonderwijs te versterken en goed aan te laten sluiten op de complexe beroepspraktijk. Ik werk ook als docent bij de lerarenopleiding Wiskunde. Samen met studenten worden praktische gereedschappen ontwikkeld om het wiskundig vermogen van mensen te vergroten. Het lectoraat Wiskundig en analytisch vermogen van professionals gaat aan de slag binnen en buiten de HU, van regionaal tot internationaal. Rekenen, wiskunde en statistiek zijn tenslotte mondiale fenomenen.”

Deel dit artikel