Lectoraat Procesinnovatie & Informatiesystemen zet zich in voor het verbeteren van bedrijfsprocessen

Digitalisering heeft grote invloed op de bedrijfsvoering van organisaties. Daarbij speelt de optimalisatie en innovatie van processen en informatiesystemen een grote rol. Sinds 2013 onderzoekt het lectoraat Procesinnovatie & Informatiesystemen hoe organisaties dit zo goed mogelijk kunnen doen. De komende vier jaar gaat het lectoraat hiermee verder, waarbij de focus komt te liggen op procesmanagement, inzet van informatiesystemen en digitaal leiderschap en ICT vaardigheden. 

‘In de komende lectoraatsperiode bouwen wij verder op onze opgedane expertise en competenties op het gebied van procesmanagement en informatiesystemen. Expertise op dit vlak is misschien niet sexy, maar wel noodzakelijk om maatschappelijke opgaven aan te pakken. Daarbij richten wij ons in de eerste plaats op de impact van digitalisering, maar willen wij ons ook inzetten op vraagstukken op het gebied van duurzaamheid zoals mobiliteit en de transitie naar circulaire (keten)processen’, aldus Pascal Ravesteijn, inmiddels 8 jaar lector van het lectoraat.

lectoraat procesinnovatie & informatiesystemen

"De HU wordt erkend als best practice in Europa met relevante kennis en knowhow rond procesoptimalisatie in digitalisering om bedrijven adequaat te adviseren"

Vernieuwde focus van het lectoraat

Het lectoraat gaat dit via twee onderzoekslijnen verder onderzoeken en ontwikkelen: 
- Digital Driven Innovation
 Hier wordt onderzocht hoe organisaties hun procesmanagement en informatiesystemen kunnen verbeteren voor een succesvolle digitale transformatie, rekening houdend met factoren die dit kunnen belemmeren of bevorderen.
- E-leadership & Skills
Hier wordt onderzocht welke digitale leiderschapscompetenties van het management en IT competenties van IT professionals er nodig zijn bij een succesvolle digitale transformatie van organisaties.

Impact van het lectoraat

Het lectoraat heeft in haar 8 jarige bestaan al ruime ervaring op dit vlak. De sterke expertise die het lectoraat hierin heeft opgebouwd, wordt ook buiten de HU erkend. ‘Door ons onderzoek wordt de HU gezien als best practice in Europa met relevante kennis en knowhow rond de inbedding van digitale competenties in organisaties (met hulp vane-CF). Daarmee staan we Europees goed op de kaart. Binnen Nederland zijn wij dan ook één van de voorlopers geweest in dit vakgebied’, aldus Pascal Ravesteijn. 

De impact die het lectoraat al gerealiseerd heeft en wil realiseren is mooi terug te zien in verschillende projecten van het lectoraat. Zo is binnen het project FACILE, aangetoond hoe belangrijk data gedreven logistiek is om de transitie naar een circulaire economie verder te helpen. Daarbij is veel aandacht geweest voor procesoptimalisatie en de digitale transitie. Ook Europees is er onderzoek op het gebied van datavaardigheden zoals het project DALICO. 'Hierbij zijn ook studenten betrokken die onderzoek doen naar toekomstige datavaardigheden in verschillende sectoren’ aldus Guido Ongena, senior onderzoeker en hogeschoolhoofddocent. Verder onderzocht onderzoeker van het jaar Anand Sheombar hoe social media goed ingezet kan worden bij non-profit organisaties. De komende periode bouwt hij hierop verder en focust hij zich op hoe non-profit organisaties digitale transformatie goed kunnen managen.

"Wij hebben een mooie bijdrage mogen leveren in de uitvoering en ontwikkeling van de masters Informatics, Data Driven Design, Data Driven Business en Projectmanagement"

Inzichten uit het lectoraat zijn ook terug te vinden in het onderwijs. ‘Wij hebben een mooie bijdrage geleverd in de uitvoering en ontwikkeling van de masters of Informatics en Projectmanagement en de ontwikkeling van de masters Data Driven Design, Data Driven Business. Ook zijn we betrokken bij de ontwikkeling van de master Human Centred AI.’ Hiermee worden recente inzichten uit onderzoek en praktijk gebruikt om de toekomstige professional zo goed mogelijk voorbereiden op het beroepenveld.

Samenwerking

Het lectoraat Procesinnovatie & Informatiesystemen bouwde al een groot nationaal en internationaal netwerk op. ‘Onze Europese samenwerkingen willen we versterken om impact te vergroten die bijdragen aan het realiseren van de gestelde Europese duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.’ Hierbij werkt het lectoraat binnen de HU nauw samen met de lectoraten uit het kenniscentrum Digital Business & Media om een bijdrage te leveren aan het expertisegebied ‘samen digitaal’. Daarnaast zoekt zij verbinding met opleidingen gericht op datagedreven activiteiten, informatisering en digitalisering en is het lectoraat betrokken bij het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities binnen de programmalijn ‘slimme en duurzame mobiliteit‘. 

"Onze Europese samenwerkingen willen we versterken om onze impact te vergroten die bijdraagt aan het realiseren van de gestelde Europese duurzame ontwikkelingsdoelen"

Juist doordat het lectoraat en de HU samenwerking stimuleert wordt impact gerealiseerd. Anand Sheombar geeft aan dat je altijd impact kan hebben met je onderzoek. ‘Dat is het mooie aan de HU. De partners met wie we werken inspireren ons om onderwerpen te vinden die impact hebben. Het is niet zo dat ík de kennis heb, het netwerk heeft de kennis. Als wij dat met elkaar verbinden, dan kun je tot oplossingen komen.’

Deel dit artikel