Kleine ondernemers weer voorzichtig positief in tweede kwartaal 2021

Entrepeneur KleinBedrijfIndex

Kleinbedrijf ondernemers laten zien veerkrachtig te zijn. Na een aantal kwartalen van de Klein BedrijfIndex(KB-Index) waarin de cijfers negatief waren, zien we nu weer een stijging in de omzet, het ondernemersvertrouwen en continuïteitsverwachting van ondernemers. Dit blijkt uit het derde onderzoek van de Kleinbedrijf Index (KB-Index). De KB-Index is een gezamenlijk initiatief van Qredits, ONL voor ondernemers en het HU kenniscentrum Digital Business & Media.

"Ondernemersvertrouwen, omzetten en continuïteitsverwachting stijgen flink. Maar er zijn ook zorgen"

Lex van Teeffelen - Lector Financieel-Economische Innovatie

De KB-Index laat positieve cijfers zien. De positie van starters is sterk verbeterd in vergelijking tot het eerste kwartaal 2021. Toen verwachtten deelnemers aan het onderzoek nog dat hun omzet zou teruglopen, maar bijna een derde van die ondernemers verwacht nu een omzetstijging. Daarbij steeg het percentage ondernemers dat over voldoende middelen bezit om het bedrijf voort te zetten van 46% naar 62%. Ook denkt men weer meer personeel aan te nemen. Het onderzoek laat verder zien dat er een duidelijke behoefte is aan nieuw kapitaal bij een kwart van alle ondernemers.

Innovatiekracht blijft achter

'Toch moeten we niet te vroeg juichen', waarschuwt Lex van Teeffelen, lector Financieel-Economische Innovatie. 'Wat ons grote zorgen baart zijn de geringe marges en het gebrek aan innovatie bij de kleine ondernemers. De innovatiequote blijft onder het peil van eind 2020 en in het derde kwartaal van 2021 verwachten ondernemers nog minder te investeren.' Het minst goed gaat het met de horeca én bij ondernemers zonder personeel.

Lage ondernemerslonen

'Een ander punt van zorg is dat de ondernemerslonen van 38% van de ondernemers onder bijstandsniveau blijft. Verder is de verwachting dat de schuldenlast bij de ondernemer is toegenomen. Binnen het onderzoek is niet gekeken naar het gezinsinkomen of de schuldenpositie van de ondernemer. In het volgende onderzoek over het derde kwartaal van 2021 nemen we deze twee variabelen wel mee' aldus Lex.

Kredieten en innovatiestimulans nodig

'Het is goed om te zien dat het ondernemersvertrouwen bij kleine ondernemers weer toeneemt. Uit ervaring weten wij dat zij over een grote veerkracht beschikken. Toch kunnen de achterblijvende investeringen kleinbedrijf ondernemers verzwakken', schetst Elwin Groenevelt, Algemeen Directeur bij Qredits. 'Ondernemers moeten actiever worden benaderd om meer in te zetten op (digitale) innovaties. Daarnaast blijven flexibele overbruggingskredieten tegen vriendelijke rentes belangrijk vanwege de duidelijke kapitaalbehoefte en de relatief lage marges bij kleine ondernemers. Tot slot zijn ook coaching en training van groot belang om kleine ondernemers door deze lastige periode heen te loodsen. De cijfers laten groei zien, maar het Kleinbedrijf verdient ook in het komende kwartaal meer aandacht en steun.'

Over de KleinBedrijf-Index

De KB-Index wordt elk kwartaal opgesteld door Hogeschool Utrecht, Qredits en ONL met input van ruim 1.000 ondernemers uit het Kleinbedrijf. Ondernemers zonder personeel en Kleinbedrijf ondernemers vertegenwoordigen 95,5% van alle ondernemers in Nederland. Samen zorgen zij bijna voor een kwart van alle bedrijfswinsten en een derde van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven. Als barometer voor deze onderbelichte groep is deze index ontwikkeld. De uitkomsten worden vier keer per jaar gepubliceerd. 

Meer weten?
Het rapport KleinBedrijfIndex Q2 is digitaal beschikbaar op ResearchGate. 

Deel dit artikel