Kinderen met lichamelijke beperkingen stimuleren meer te bewegen

Racerunner
Kinderen met ernstige lichamelijke beperkingen bewegen vaak te weinig. Zowel ouders als kinderfysiotherapeuten vinden het moeilijk deze kinderen te stimuleren in het dagelijks leven meer te bewegen. Onderzoeker Eline Bolster van het lectoraat Leefstijl en Gezondheid en collega-onderzoeker Petra van Schie van het Amsterdam UMC ontwikkelen samen met ouders, kinderen, kinderfysiotherapeuten en ontwerpers een toolbox om fysieke activiteit met een framerunner te stimuleren. Een framerunner is een driewielfiets zonder pedalen en met borststeun waarmee kinderen met een lichamelijke beperking kunnen wandelen, sporten en buitenspelen met leeftijdsgenoten.

“Lichamelijke activiteit is ontzettend belangrijk voor de algemene gezondheid van kinderen en hun ontwikkeling op motorisch, sociaal-emotioneel en cognitief vlak”, vertelt Eline Bolster. “Helaas voldoen de meeste Nederlandse kinderen met een beperking niet aan de richtlijnen voor voldoende lichamelijke activiteit. Zo speelt slechts 53 procent na schooltijd minstens een uur buiten. De kinderen die een loophulpmiddel of rolstoel gebruiken zijn vaak nóg minder actief. Bijna een derde van de kinderen in het speciaal onderwijs geeft aan meer te willen sporten, maar vanwege praktische redenen of onbekendheid met de mogelijkheden gebeurt dat niet of nauwelijks.”

Racerunner

Ontbrekende kennis en competenties

De framerunner, een driewielfiets zonder pedalen met borststeun, stelt kinderen met een ernstige lichamelijke beperking in staat zelfstandig te kunnen wandelen en buitenspelen met leeftijdsgenoten. Uit onderzoek blijkt dat deze kinderen hoge hartslagen behalen als ze bewegen met behulp van een framerunner. De framerunner helpt dus ook bij het verbeteren van de conditie.

"Kinderfysiotherapeuten vinden het vaak lastig deze groep te informeren over beweging in het dagelijks leven"

“Zowel ouders als kinderfysiotherapeuten missen echter vaak kennis en competenties om bewegen met de framerunner te stimuleren en vergemakkelijken”, licht Eline Bolster toe. “We weten uit interviews dat kinderfysiotherapeuten het vaak lastig vinden om deze kinderen en ouders te informeren over bewegen in het dagelijks leven, en over het belang van sporten voor de ontwikkeling van kinderen, op motorisch, sociaal-emotioneel en cognitief vlak.”

Bewegen stimuleren met een toolbox

In samenwerking met ouders, kinderen, kinderfysiotherapeuten, FrameRunning Nederland, ontwerpers en collega-onderzoekers ontwikkelt Bolster een toolbox om fysieke activiteit met de framerunner te promoten. Kennis over belemmerende en bevorderende factoren voor het gebruik van de framerunner wordt in kaart gebracht. Om te achterhalen welke barrières moeten worden overwonnen en welke kansen kunnen worden benut, worden interviews afgenomen met kinderen, ouders, kinderfysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Op basis daarvan wordt een eerste versie van de toolbox opgeleverd, met tekst- en video-instructies voor het gebruik van de framerunner. In een haalbaarheidsstudie wordt vervolgens door verschillende kinderfysiotherapeuten en oefentherapeuten het gebruik en effect van die toolbox getest. Bolster wil daarnaast ook een symposium voor kinderfysiotherapeuten organiseren over de framerunner en het gebruik van de toolbox.

-

Heb jij relevante input voor de toolbox of ben je benieuwd naar de voortgang en het definitieve ontwerp? Neem dan contact op met Eline Bolster. Het onderzoek wordt gefinancierd door het Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF). 

Deel dit artikel