Jaap van Voorst programmadirecteur Centre of Expertise Talent & Skill

Jaap van Voorst, de directeur van Instituut Archimedes, start per 1 februari 2020 als programmadirecteur bij het nieuwe Centre of Expertise Talent & Skill van Hogeschool Utrecht. Met het oog op de continuïteit van het Instituut Archimedes benoemt het College van Bestuur per diezelfde datum een interim directeur in de persoon van Martha Stuy, tot 1 mei 2020.


Het nieuwe Centre of Expertise Talent & Skill, Onderwijsdoorbraken voor de toekomst richt zich op de vraag hoe je nieuw onderwijs kunt vormgeven en organiseren waarmee mensen in een stedelijke omgeving kunnen worden toegerust op nieuwe, complexe uitdagingen en een onzekere toekomst. Het lerarentekort, de toenemende diversiteit van de leerlingenpopulatie en de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van digitalisering stellen scholen voor uitdagingen die vragen om innovatie, structuurdoorbreking en meer samenwerking. 
 
Hogeschool Utrecht beschikt over een breed palet aan lerarenopleidingen en onderzoeksgroepen gericht op de educatieve sector en heeft een sterke relatie met de scholengroepen in stad en regio. De HU wil met ‘Talent & Skill’ bouwen aan een educatieve infrastructuur die beter in staat is in te spelen op de snelle veranderingen in het onderwijsdomein. In samenwerking met het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo, andere hogescholen en Universiteit Utrecht.
 
‘Talent & Skill’ is het derde Centre of Expertise van de HU, na U CREATE (voor de creatieve industrie en gezondheidszorg) en Smart Sustainable Cities (voor duurzame stedelijke ontwikkeling). Deze CoE’s dragen door hun actieve positie tussen werkveld, onderzoek en onderwijs bij aan een betere aansluiting tussen onderwijs en werkveld. Door hun wendbare organisatievorm en binding met het onderzoek hebben ze de kracht om flexibel in te springen op behoeften en vraagstukken vanuit het werkveld.

Deel dit artikel