HU-promovendi in podcastserie Lessen uit #HUonderzoek

Aan Hogeschool Utrecht zijn circa 60 promovendi verbonden. Met onderzoek dragen ze bij aan innovatieve oplossingen voor uitdagingen waar (aankomend) professionals voor staan. In de podcastserie Lessen uit #HUonderzoek deelt een aantal promovendi hun lessen en inzichten, bijvoorbeeld over het belang van cultuur, burgerparticipatie, zelforganisatie, ervaringsdeskundigheid, Syrische vluchtelingengezinnen en een dementievriendelijke samenleving. Beluister de afleveringen hieronder of via je favoriete podcastapp.

Overheden vragen burgers steeds vaker mee te praten over onderwerpen die hen aangaan, zoals de overgang naar aardgasvrije wijken en de opvang van vluchtelingen. Zo hopen ze de kwaliteit van beleid te verbeteren en de uitvoering makkelijker te maken. Burgerparticipatie moet draagvlak creëren en het vertrouwen in de overheid vergroten. Flinke verwachtingen, maar hoe goed functioneert het in de praktijk? Christine Bleijenberg promoveerde op dit onderwerp en deelt haar lessen voor professionals.

Dementie komt steeds vaker voor en heeft grote invloed op het dagelijks leven van alle betrokkenen. Wat is voor mensen met dementie en hun naasten belangrijk? En welke rol kunnen professionals vanuit het gezondheidsdomein en sociaal domein hierin vervullen? Jelmer Witteveen gaat hierover in gesprek met promovenda Jacoba Huizenga.

Vanuit je eigen ervaring met psychische problemen anderen helpen gebeurt steeds meer in de geestelijke gezondheidszorg. Ervaringsdeskundigen hebben vaak creatieve oplossingen, kunnen cliënten aanmoedigen tijdens hun herstel en het taboe op psychische problemen helpen doorbreken. Simona Karbouniaris richt zich in haar promotieonderzoek op de vraag: hoe kun je als hulpverlener je persoonlijke ervaringen goed combineren met je professionele rol?

Ouders van een kind met een beperking kunnen terugkerende gevoelens van pijn, verdriet en verlies ervaren. Hoe zien de ervaringen van ouders met dit levende verlies eruit en hoe kunnen professionals hen ondersteunen? Hier doet Edith Raap onderzoek naar. Luister ook haar eigen podcast hierover.

Zelforganisatie of zelfsturing: termen die steeds vaker opduiken. Anneke Offereins doet promotieonderzoek naar organisatievernieuwing en vertelt erover in deze aflevering. Wat houdt zelforganisatie in en wat vraagt het van teams, leidinggevenden en organisaties? Hoe kunnen organisaties minder complex worden, met meer werkplezier van werknemers?

Het werk van forensisch sociale professionals ligt vaak onder een vergrootglas. Ze moeten om kunnen gaan met agressie, spanningen en de confrontatie met verhalen over schokkende gebeurtenissen. Hoe kun je als professional in het gedwongen kader mentaal veerkrachtig blijven om dit boeiende werk met plezier te kunnen volhouden? Anne Koppe doet hier onderzoek naar en vertelt erover in deze aflevering van de podcastserie Lessen uit #HUonderzoek.

Ieder jaar keren er ongeveer dertigduizend ex-gedetineerden terug naar de samenleving. Eenmaal vrij is het een uitdaging om het hoofd boven water te houden. Met name door complexe financiële problemen komen ze vaak in de knel waardoor de kans toeneemt dat ze weer de fout in gaan. Gercoline van Beek doet in samenwerking met de drie Nederlandse reclasseringsorganisaties onderzoek naar de samenhang tussen delictgedrag en financiële problemen en ontwikkelt handvatten voor hulpverleners.

Iemand die een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving vormt, kan verplicht behandeld worden. Deze ‘dwangzorg’ tast iemands autonomie en vrijheid aan. Het is daarom extra belangrijk dat eerstelijns professionals over de juiste competenties beschikken om de belangen en de rechtspositie van cliënten te waarborgen. Annemarie van de Weert doet hier onderzoek naar en vertelt over de dilemma’s van professionals bij rechtsbescherming en dwangzorg.

Op een waardige manier deelnemen aan de maatschappij is niet altijd even makkelijk als je een beperking hebt. Jeroen Knevel wil met zijn onderzoek bijdragen aan de levenskwaliteit van mensen met een beperking die belemmeringen ervaren.

Mogelijkheden om de groeiende hoeveelheid data te analyseren nemen toe, bijvoorbeeld als middel om ondermijnende criminaliteit zichtbaar te maken. Wybren van Rij onderzoekt hoe professionals in de publieke sector data beter kunnen inzetten bij de strijd tegen ondermijning en hoe het gebruik ervan kan worden afgestemd op de lokale praktijk.

Wereldwijd zijn er meer dan 80 miljoen mensen op de vlucht. Door de oorlog in Oekraïne zijn vluchtelingen weer het gesprek van de dag. Eenmaal aangekomen op een veiligere plek is het de vraag hoe zij daar het leven weer kunnen oppakken. Ada Ruis begon haar onderzoek met precies die vraag: hoe slagen Syrische vluchtelinggezinnen erin om in te burgeren in Nederland?

De coronatijd liet zien hoezeer collectieve initiatieven rondom kunst en cultuur kunnen bijdragen aan een gevoel van samenhorigheid. Hoe kunnen culturele commons en wijkcultuurhuizen zorgen voor meer verbinding in de wijk? Promovendus Aart van der Maas deelt zijn lessen hierover voor professionals. Speciale gast is Appie Alferink, directeur en oprichter van ZIMIHC, het podium van amateurkunst in Utrecht.

Ontdek meer over ons onderzoek en onze expertisegebieden:  

Deel dit artikel