Hogeschool Utrecht start master Human Centered Artificial Intelligence

artificial intelligence
Hogeschool Utrecht is gestart met de ontwikkeling van een nieuwe master Human Centered Artificial Intelligence. Voor de ontwikkeling van deze internationale master heeft Hogeschool Utrecht binnen een Europees consortium, vanwege haar expertise rond de mensgerichte aspecten van digitalisering een grote subsidie van de Europese Commissie toegekend gekregen. De master zal in het studiejaar 2022/2023 van start gaan.

De master gaat zich richten op de mensgerichte en ethische aspecten van Artificial Intelligence (AI). De ethische richtlijnen voor betrouwbare AI vanuit de EU worden hierbij als uitgangspunt genomen. Belangrijk doel van de master is dat studenten van de master zullen werken met AI technologie, waarbij ze ook leren hoe ze deze kennis op een verantwoorde manier kunnen toepassen.

Europese subsidie voor AI masters
Artificial Intelligence (AI) is belangrijk voor de toekomst van Europa. Binnen de Europese Data Strategie is één van de doelen dat de EU een rolmodel moet zijn als het gaat om een maatschappij die bekrachtigd wordt door data. Daarbij spelen digitale vaardigheden rond AI een grote rol. Om Europa hier beter op voor te bereiden, heeft de Europese Commissie subsidies verstrekt voor de ontwikkeling van vier internationale masters op het gebied van AI, waaronder de master Human Centered AI.

Digitale HU
Binnen de HU krijgt de menselijke kant van digitalisatie een belangrijke plek binnen één van haar zwaartepunten ‘samen digitaal’. Zo heeft de HU het kenniscentrum Digital Business & Media dat zich specifiek richt op het thema ‘mensgericht digitaliseren’. Hierbinnen is ook het lectoraat Artificial Intelligence te vinden, dat specifieke kennis en expertise op het gebied van verantwoorde AI en ethiek heeft. Deze kennis kan direct worden toegepast binnen het instituut voor ICT. Denk aan de opleiding ICT via de afstudeerrichting Applied Artificial Intelligence, de deeltijdopleiding Artificial Intelligence en de te ontwikkelen master Human Centered AI. Voor het binnenhalen van de subsidie voor de master trokken het instituut ICT en het lectoraat Artificial Intelligence dan ook gezamenlijk op.

Ontwikkeling van de master
Komend jaar gaat Hogeschool Utrecht samen met de Technologische Universiteit van Dublin, de Universiteit van Napels Federico II en de Technologisch & Economische Universiteit van Boedapest werken aan de inhoud en vorm van deze internationale master. Tijdens de ontwikkeling van deze Europese master werken experts, onderzoekers, onderwijsinstellingen en grote ICT organisaties vanuit deze verschillende Europese landen samen. Daarmee draagt de master direct bij aan de doelen van de Europese Data Strategie rond AI.  

De master Human Centered AI zal in 2022 voor het eerst bij deze vier onderwijsinstellingen van start gaan. Vanwege het Europese karakter van de subsidie, zullen de materialen en modules van de master daarna in elke Europese taal online beschikbaar gemaakt worden op het Europese Platform voor Digitale Vaardigheden. Hierdoor kan de master bij verschillende onderwijsinstellingen uit EU lidstaten direct in hun masteraanbod worden opgenomen.

Heb je een vraag of wil je meer weten?

Stefan_Leijnen

Stefan Leijnen

  • Lector
  • Lectoraat: Artificial Intelligence

Deel dit artikel