Dit was het praktijkgerichte onderzoek van Hogeschool Utrecht in 2020

Meertaligheid

Van paramedische herstelzorg voor coronapatiënten tot nieuwe oplossingen voor dakloosheid. Van strategieën voor de professionele ontwikkeling van meertalige leerlingen tot het ontwikkelen van ethisch verantwoorde AI. Met praktijkgericht onderzoek draagt Hogeschool Utrecht bij aan oplossingen voor vraagstukken uit de maatschappij en beroepspraktijk. In vier jaarbeelden blikken we terug op (de impact van) ons onderzoek in 2020.

Onze onderzoekers en lectoren werken samen in vier thematische kenniscentra. Bekijk hieronder de jaarbeelden van die kenniscentra:

Kennis voor de praktijk

Om een brug te slaan naar de beroepspraktijk doen we ons onderzoek in nauwe samenwerking met bedrijven, overheden, praktijkpartners en collega-kennisinstellingen. Zo werkt het lectoraat Schulden en Incasso samen met twintig huisartsen en praktijkondersteuners aan het bespreekbaar maken van geldzorgen bij de huisarts

Naast onze partners uit de praktijk betrekken we ook onze eigen studenten bij ons onderzoek. Zo lopen studenten Life Sciences stage in de innovatieve coronateststraat op het USP. Door studenten in te zetten dragen we vanuit meerdere disciplines bij aan concrete innovaties van het werkveld en leiden we professionals op die weten wat er op de arbeidsmarkt van ze wordt verwacht. Die mix maakt de HU tot een inspirerende kennis- en innovatiepartner.

Ook met ons samenwerken? Neem contact op!

Missiegedreven onderzoek

Ons onderzoek is missiegedreven. Dat betekent dat we samen met het werkveld willen bijdragen aan de kwaliteit van samenleven in de stedelijke omgeving. Of het nu gaat om klimaatverandering, gezondheid, digitalisering, veiligheid of mobiliteit: de uitdagingen waar (aankomend) professionals voor staan, zijn complex en vragen om een doordachte en creatieve aanpak. Met praktijkgericht onderzoek helpen we de beroepspraktijk vooruit en leiden we wendbare en onderzoekende professionals op die zich goed kunnen aanpassen aan een professionele omgeving die voortdurend verandert.

Lees meer over onze visie op onderzoek

Deel dit artikel