Digitale vaardigheden van ondernemers belangrijker dan aantal digitale toepassingen

Het totaal aantal digitale toepassingen binnen een bedrijf heeft nauwelijks invloed op het bedrijfsresultaat. Juist het beperken van de digitale toepassingen in combinatie met gerichte ICT investeringen vergroten de kans op een beter bedrijfsresultaat. Zo blijkt uit de special Digitalisering in Crisistijd van de Kleinbedrijf Index (KBI). KBI is een gezamenlijk initiatief van Qredits, ondernemersorganisatie ONL en Hogeschool Utrecht. 1387 ondernemers vulden de vragenlijst in.

digitalevaardighedenondernemers

Inzet van digitale toepassingen

Ondernemers zetten 1 tot 6 digitale toepassingen in. Sociale media worden het meest ingezet (71%), gevolgd door het koppelen van bankafschriften aan de financiële administratie (56%), het gebruik van smartphone technologie (43%) en cloud computing services (40%). De inzet van social media heeft een negatieve relatie met de bedrijfsresultaten. Cloud computing services en de koppeling van bankafschriften hebben een positieve relatie tot de bedrijfsresultaten. Andere digitale toepassingen laten geen verband zien. ‘Het is dus belangrijk dat je digitale toepassingen gericht inzet’, aldus Lex van Teeffelen, lector bij het lectoraat Financieel-Economische Innovatie.

Motieven en digitale vaardigheden

Het rapport laat zien dat er grote verschillen in motieven zijn per sector om te digitaliseren. Over het algemeen blijkt digitalisering vooral ingezet te worden om diensten/producten te vernieuwen en nieuwe markten te bereiken. Ook blijkt dat zo’n 60% van de ondernemers zichzelf digitaal vaardig vinden. Daarin overschatten ondernemers zichzelf waarschijnlijk. Twee veel genoemde barrières zijn het opzetten en onderhouden van websites en het vergroten van vindbaarheid op internet. Dat zou niet de grootste uitdaging moeten zijn. Dat (data)beveiliging een hoofdpijn dossier is voor ondernemers is wel goed te begrijpen. 

"Je zal eerst goed moeten kijken wat het bedrijf wil (strategie), kan (huidige skills) en hoe digitale toepassingen aansluiten bij de huidige strategie en operationele processen van een bedrijf"

Lector Lex van Teeffelen

Betekenis resultaten voor ondernemers

De resultaten laten zien dat er geen generieke oplossingen zijn voor bedrijven rond digitalisering. Die zijn sector specifiek en afhankelijk van de bedrijfsgrootte.  ‘Je zal eerst goed moeten kijken wat het bedrijf wil (strategie), kan (huidige skills) en hoe digitale toepassingen aansluiten bij de huidige strategie en operationele processen van een bedrijf’, aldus Lex. Is het bedrijf wel in staat de veranderingen te realiseren?  ‘Mijn advies is om je voldoende te verdiepen in digitalisering die bij jouw bedrijf past. Je hoeft niet te kunnen programmeren, maar je moet wel de juiste vragen kunnen stellen en weten welke eisen je stelt.’ 

De KleinBedrijf Index

De KleinBedrijf Index is begonnen als experiment door ONL, Qredits en de HU. Reden hiervoor was dat het CBS geen data verzamelt bij bedrijven tot 5 medewerkers. Daarbinnen valt volgens sommige berekeningen zo’n 95% van alle bedrijven in Nederland. Daarnaast is het de gezamenlijke wens van de HU, Qredits en ONL om andere indicatoren te ontwikkelen voor het innovatief vermogen van ondernemers. Hierbij wordt ook gekeken naar het ondernemersloon dat ondernemers ontvangen als belangrijke indicator voor de levensvatbaarheid van een bedrijf. Daar wordt momenteel nog niet veel naar gekeken.

‘De eerste rapporten hebben tot veel herkenning en vragen geleid van (overheids)partijen. Beleidsmakers missen door bezuinigingen up-to-date informatie over ondernemers. Dat gat vullen wij deels op’, aldus Lex. De uitkomsten uit het onderzoek roepen ook vragen op. Welke acties kunnen ondernemers nemen als het tegen zit? Zijn deze effectief? Dit themanummer rond digitalisering laat zien dat digitalisering als actie effectief kan zijn, mits ondernemers dit gericht inzetten.

Meer weten?
Het rapport Digitalisering in Crisistijd is digitaal beschikbaar op ResearchGate. 

Deel dit artikel