'Aspecten van waardig werk moeten ingebakken zijn in het ontwerp van een organisatie'

Wat houdt waardig werk in en hoe kunnen organisaties ondersteund worden bij het creëren, organiseren en duurzaam onderhouden van waardig werk? Hier doet het lectoraat Organiseren van Waardig Werk onderzoek naar, in nauwe samenwerking met onderwijs en beroepspraktijk. Op vrijdag 23 april was de feestelijke online installatie van lectoren Josje Dikkers en Leendert de Bell, volgend op hun openbare les in mei vorig jaar. 

Josje Dikkers en Leendert de Bell gingen tijdens hun installatie in op hun ambities met het lectoraat. Bijzondere aandacht ging tijdens deze bijeenkomst uit naar onze mentale gesteldheid tijdens de coronacrisis en de belangrijkste uitdagingen op het gebied van duurzame arbeidsparticipatie van vluchtelingen. 

Waardig werk in ontwerp van organisaties

“Wat maakt werk waardig? Inkomenszekerheid en werkzekerheid zijn belangrijk, maar intrinsieke aspecten zoals autonomie, ontwikkelmogelijkheden en zingeving zijn steeds belangrijker” zegt Josje Dikkers. “Die aspecten van waardig werk moeten we echt inbakken in het ontwerp van een organisatie.” “We zien bijvoorbeeld dat hoge taakeisen gecombineerd met weinig autonomie en vrijheid in hoe je je werk uitvoert, op lange termijn een gevaarlijke combinatie is voor het ontwikkelen van stressklachten. Daar moeten we echt rekening mee houden en onderzoek naar blijven doen. Teamontwikkeling kan daar een rol in spelen; hoe creëer je een zelfsturend team, wat zijn daar belangrijke aspecten in bij het inrichten van werk? Daar doet één van de onderzoekers binnen het lectoraat promotieonderzoek naar.” 

Actuele vraagstukken

In deze coronatijd ontstaan veel nieuwe uitdagingen en vraagstukken voor het lectoraat, vertelt Dikkers. “Zo hebben we recent onderzoek gedaan naar de impact van covid-19 op zzp’ers in de regio Utrecht. Bijna de helft had schulden, ruim driekwart kon net of net niet rondkomen. Dat heeft natuurlijk enorme implicaties voor bijvoorbeeld hun stressklachten. Op basis van deze uitkomsten konden we de gemeente Utrecht adviseren over het te voeren beleid. Ook op de werkvloer of onder werkzoekenden kan schuldenproblematiek werkplezier en waardig werk in de weg staan. Daarom hebben we samen met het lectoraat Schulden en Incasso een e-learning op het gebied van schulden en werk gemaakt. Hiermee willen we HR-professionals, leidinggevenden en jobcoaches tips en kennis geven over hoe je schuldenproblematiek kunt herkennen, bespreken en vervolgens doorverwijzen.”

Video over hoe het lectoraat samenwerkt met onderwijs en praktijk rondom waardig werk. 

Mentale gesteldheid in coronatijd

Recent onderzoek naar onze mentale gezondheid laat zien dat het daarmee over de gehele linie nog wel meevalt, aldus Josje Dikkers. “Maar als je gaat inzoomen op sectoren of specifieke groepen: gezondheidszorg, horeca, onderwijs, jongeren, studenten, ouderen, zzp’ers, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; dan is het een heel ander verhaal. Daar zie je dat eenzaamheid toeneemt en het psychisch welbevinden lager is.” De coronacrisis heeft ook impact op de arbeidsparticipatie van statushouders, vertelt bijzonder lector Leendert de Bell, die zich daar specifiek op richt. “Kwetsbare sectoren worden als eerste zwaar getroffen. Tegelijkertijd heeft de crisis in andere sectoren ook weer een heleboel mogelijkheden gecreëerd, bijvoorbeeld in de logistiek, techniek en zorg.” 

"Een van de grootste uitdagingen rondom arbeidsparticipatie van vluchtelingen: hoe zorg je dat verschillende initiatieven meer kennis uitwisselen en effectiever met elkaar gaan samenwerken om gezamenlijk hun impact te vergroten?"

Bijzonder lector Leendert de Bell

Arbeidsparticipatie van vluchtelingen

“Diversiteit kan een enorme bijdrage leveren aan iedere organisatie, maar het gaat niet vanzelf”, zegt Leendert de Bell. “De arbeidsparticipatie van vluchtelingen blijft achter, zien we in alle statistieken, ondanks alle kennis en initiatieven daarover. Je plek vinden in de samenleving, het leren van een vreemde taal, een nieuw leven opbouwen in een vaak nieuwe context, de weg naar onderwijs en/of werk vinden, dat kost veel tijd en inspanning.” Daarbij is de druk vanuit de maatschappij erg hoog, met name op het gebied van taal. Daardoor worden andere kwaliteiten te weinig belicht, ziet De Bell. “We zien positieve resultaten bij het eerder begeleiden van mensen naar opleidingen en werk, niet eerst wachten tot iemand uiteindelijk de Nederlandse verblijfsvergunning krijgt.” Met zijn bijzonder lectorschap zet hij zich in voor een van de grootste uitdagingen: hoe zorg je dat verschillende initiatieven meer kennis uitwisselen en effectiever met elkaar gaan samenwerken om gezamenlijk hun impact te vergroten?  “Met dit doel organiseren we bijvoorbeeld met Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, VluchtelingenWerk en Berenschot ronde-tafel-bijeenkomsten met stakeholders die actief zijn met leerwerktrajecten in tekortsectoren, om te kijken hoe we deze initiatieven effectief kunnen verduurzamen en opschalen.” 

Samenwerken & professionaliseren

Alleen door vanuit verschillende perspectieven en expertises te kijken naar de lastige vraagstukken op het gebied van werk, kom je verder, is de overtuiging van lector Josje Dikkers. Nog meer samenwerken is dan ook een belangrijke ambitie van het lectoraat, net als het creëren van meer doorwerking met bijvoorbeeld concrete producten waar het werkveld meteen mee aan de slag kan en die gebruikt kunnen worden voor de verdere ontwikkeling en professionalisering van HR-professionals, studenten, collega’s, ondernemers en leidinggevenden. “Er ligt voldoende werk voor ons”, concludeert De Bell.

Deel dit artikel