V&VN en Hogeschool Utrecht presenteren Kennisagenda Wijkverpleging

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland heeft vandaag samen met Hogeschool Utrecht en het Wetenschappelijk College Verpleegkunde de Kennisagenda Wijkverpleging aangeboden aan het ministerie van VWS. Deze kennisagenda is een leidraad voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek in de wijkverpleging. 

De agenda (voluit: Kennisagenda wijkverpleging voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten) is ontstaan uit vragen waar verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging tegenaan lopen. Doordat zorg steeds vaker dichtbij huis wordt georganiseerd, wordt van wijkverpleging steeds meer verwacht, waardoor de druk op deze zorgprofessionals toeneemt.

De nadruk ligt in de wijkverpleging nu nog op het bestrijden van ziekte. Sonja Kersten, directeur van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN): “Dat wordt anders. Wat is er nodig om cliënten te helpen zo gezond mogelijk te blijven met een goede kwaliteit van leven? Hoe kunnen we bijdragen aan goede preventie? Naar deze vragen uit de kennisagenda is onderzoek nodig.” Projectleider Nienke Bleijenberg, lector bij Hogeschool Utrecht: “We hebben in dit project een schatkist aan informatie en vragen opgehaald uit de praktijk.”

Honger naar kennis 

Er is een grote vraag naar kennis onder verpleegkundigen en verzorgenden. Zij hebben vooral behoefte aan meer kennis over (mogelijke interventies op het gebied van) mensen met een stapeling van lichamelijke, psychische en sociale problemen en naar meer kennis over zorgmijders, mensen met psychiatrische problemen, en naar multimorbiditeit (twee of meer chronische ziekten bij dezelfde persoon). 

Kersten: “Wij willen verpleegkundigen en verzorgenden de kennis bieden die ze nodig hebben om hun werk goed te doen – met vakinhoudelijke expertise, lef en leiderschap - en om de belofte van zorg en ondersteuning dichtbij huis - in plaats van in instellingen - waar te maken. Met interventies die zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeftes en mogelijkheden van hun cliënten.” 

Welke kennis is nodig? 

De inhoud van de kennisagenda van de wijkverpleging bestaat uit 16 geprioriteerde vragen die allemaal zijn aangedragen door de beroepsgroep. Deze vragen zijn verdeeld over drie pijlers: 1) beroepsinhoud, 2) de organisatie van de zorg en 3) de beroepsontwikkeling. De vragen gaan over onderwerpen als preventie, indicatiestelling, psychische zorg, leiderschap, technologie en wijkgericht werken. Alle vragen zijn opgehaald met een vragenlijst en in sessies met wijkverpleegkundigen, verzorgenden en vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen.

Waarom een kennisagenda?

Als wijkverpleegkundige of verzorgende wil je goede zorg leveren aan je cliënten. Maar hoe weet je eigenlijk of de zorg die je levert het goede is en van goede kwaliteit? Hiervoor is kennis nodig om het vak te onderbouwen, de zorg slimmer en beter te maken en om écht te weten wat de impact van jouw handelen is voor de cliënt. 

Hoe nu verder?

V&VN, het Wetenschappelijk College Verpleegkunde en de Wetenschappelijke Tafel Wijkverpleging (in oprichting) gaan gezamenlijk met de kennisagenda aan de slag: door onderzoeken uit te zetten, richtlijnen te ontwikkelen of door bestaande kennis bij zorgprofessionals te brengen. V&VN stemt dit af met van de kennisagenda’s van andere beroepsgroepen die actief zijn in de eerste lijn, zoals huisartsen en paramedici. Ook hun beroepsverenigingen hebben vandaag de eigen kennisagenda’s aan VWS aangeboden. 

Algemeen kader en specifieke kennisagenda

De kennisagenda bestaat uit een specifieke kennisagenda voor wijkverpleging. De agenda is samengevat in een factsheet. Daarnaast is er een algemeen raamwerk ontwikkeld dat geschikt is voor elk werkveld van verpleging en verzorging. Het Wetenschappelijk College Verpleegkunde gaat op basis hiervan werken aan de ontwikkeling van kennisagenda’s voor andere verpleegkundige werkvelden. 

Heb je input of wil je meer weten?

Herken jij andere zorginhoudelijke vraagstukken waar je graag een antwoord op wilt vinden? Mail dan naar richtlijnen@venvn.nl. Voor verdere inhoudelijke vragen kun je terecht bij info@venvn.nl

 

Deel dit artikel