Promotieonderzoek naar optimaliseren vakgerichte informatica opleidingen

Het hoger onderwijs biedt voor diverse vakgebieden bachelor-curricula aan die mensen leren hoe zij digitale technologie voor hun specifieke vakgebied kunnen inzetten. In haar proefschrift ‘Computing Education in a Hybrid World’ verkent Laura Benvenuti de vraag welke aspecten van de informatica relevant zijn voor vakken met een digitale component, zoals digitale media, communication and multimedia design, medische informatiekunde en bio-informatica. 

De afgelopen 25 jaar zijn bachelor-curricula ontstaan over de toepassing van digitale technologie in specifieke vakgebieden. Hier worden studenten opgeleid tot succesvolle experts op hun vakgebied, inclusief kennis over de impact van ICT en ervaring in het gebruik van ICT in hun toekomstige loopbaan. Benvenuti is van mening dat deze curricula ten dele tot de informatica-curricula gerekend moeten worden. Sommige curricula noemt zij ‘hybride’: professionals worden opgeleid in informatica-gerelateerde vakgebieden, maar besteden minder dan de helft van hun studieruimte aan informatica. 

De complexiteit van hybride informatica-curricula

Benvenuti verkent in haar proefschrift informatica-curricula en het informaticagedeelte van hybride curricula aan de hand van internationale frameworks. Zij concludeert dat er geen pasklaar antwoord is op de vraag wat een solide informatica- of hybride curriculum is in het hoger onderwijs. Wel stelt ze dat studenten competenties moeten verwerven in een afgebakend deelgebied van de informatica. De afbakening van het deelgebied dient volgens Benvenuti te gebeuren door de ontwerpers van hybride curricula in samenspraak met de academische gemeenschap, het bedrijfsleven en de overheid. Ook moeten studenten volgens Benvenuti handvaten aangereikt krijgen om te leren hun turbulente vakgebied op ICT-gebied bij te houden.

Promotie

Laura Benvenuti verdedigde haar proefschrift ‘Computing Education in a Hybrid World’ op vrijdag 20 september 2019 bij de Open Universiteit in Heerlen. De promotores zijn prof. dr. G.C. van der Veer (Open Universiteit) en prof. dr. ir. J.M. Versendaal (lector Digital Smart Services aan Hogeschool Utrecht, tevens werkzaam bij de Open Universiteit). Benvenuti is als extern kenniskringlid verbonden aan het lectoraat Digital Smart Services.

Deel dit artikel