Onderzoek naar persoonlijke deel van professionele identiteit paramedici

Zorg is mensenwerk. Persoonlijke ervaringen en waarden van paramedici hebben invloed op hoe zij omgaan met bepaalde situaties en cliënten. Hoe hangt dit persoonlijke denk- en handelingskader samen met de professionele identiteit van paramedici? Daarover gaat het promotieonderzoek van HU-docent Eline Belgraver.

Paramedische zorg kent steeds meer regels en protocollen. “Toch zie ik bij studenten dat zij in de praktijk gekleurd handelen door hun persoonlijke denkkader”, stelt Eline Belgraver. “Door eerdere ervaringen met bepaalde ziektebeelden zullen zij in sommige situaties andere beslissingen nemen dan bijvoorbeeld een optometrist die met dezelfde richtlijnen werkt maar een andere persoonlijke geschiedenis heeft.” Hoe verhoudt dit persoonlijke denk-, interpretatie- en handelingskader zich tot de professionele identiteit? Welke invloed hebben persoonlijke ervaringen op de vorming van die professionele identiteit? Aan de hand van literatuur, interviews en observaties gaat Belgraver op zoek naar antwoorden op deze vragen.

Ergotherapeuten en optometristen

Zij concentreert zich daarbij op ergotherapeuten en optometristen. “Vanuit de geschiedenis van de beroepen ergotherapie en optometrie is te zien dat er binnen de ergotherapie meer vanuit de mens wordt gewerkt en bij optometrie meer vanuit de instrumentele kant. Door in gesprek te gaan met professionals uit beide beroepen, probeer ik de vorming van het persoonlijke deel van de professionele identiteit beter te begrijpen en wil ik aanbevelingen doen om deze menselijke component een (grotere) plek te geven in de paramedische zorg.”

Over de onderzoeker

Eline Belgraver is promovendus bij het lectoraat Normatieve Professionalisering en docent aan het Instituut voor Paramedische Studies voor de opleidingen Optometrie en Orthoptie. Ze doet sinds kort promotieonderzoek onder de titel ‘Zorg is mensenwerk: de ontwikkeling van een professionele identiteit en het daarmee samenhangende denk-, interpretatie- en handelingskader bij paramedici.’

Deel dit artikel