Onderzoek naar Artificial Intelligence met nieuwe lector Stefan Leijnen

Naarmate het gebruik van data en algoritmes toeneemt, wordt de impact van Artificial Intelligence (AI) steeds beter voelbaar. Een verantwoorde inzet van AI moet dan ook bovenaan de agenda staan als we het hebben over de vraag hoe mensen, bedrijven en overheden omgaan met de digitale transformatie. Dat vindt Stefan Leijnen, per 1 september 2019 aangesteld als lector Artificial Intelligence van Hogeschool Utrecht.

“Als het gaat om AI weten we eigenlijk best wat we willen: technologie die waarde toevoegt en ons helpt keuzes te maken of werk te versnellen. Maar die daarbij wel privacy, gelijkwaardigheid en individuele keuzevrijheid respecteert. De tijd ligt achter ons dat we het één deden zonder het ander,” zegt Stefan Leijnen. “We staan voor een aantal grote technische uitdagingen om menswaardige AI-toepassingen te maken. Onder andere het ontwikkelen van transparante en controleerbare systemen. Daarbij is het nodig om ook de grenzen van AI, zoals creativiteit en autonomie, verder te verkennen.”

Deep learning

AI maakt vaak gebruik van zelflerende software. Zo leert het met ‘deep learning’ oplossingen te verzinnen met behulp van neurale netwerken. Stefan Leijnen: “Deep learning is een krachtige, schaalbare technologie die impact heeft op allerlei sectoren, van medische toepassingen tot de creatieve industrie. We hebben kennis, tools en design-principes nodig om de ontwikkeling van deep learning in goede banen te leiden.” Voor de onderzoeksagenda van het lectoraat is hij dan ook actief op zoek naar samenwerking met andere onderzoekers en met bedrijven. 

Stefan Leijnen

Stefan Leijnen (1982) studeerde Artificial Intelligence in Utrecht, Berkeley, Boston en Nijmegen en promoveerde op het onderwerp kunstmatige creativiteit. Hij werkte eerder als docent en onderzoeker bij de Hogeschool van Amsterdam. Hij is Chief Technology Officer bij War Child Holland voor het Can’t Wait to Learn-programma, dat tablet-onderwijs in vluchtelingenkampen verzorgt. Ook is hij oprichter van het Asimov Institute, een non-profit instelling die onderzoek doet naar deep learning en creativiteit. Verder is hij als adviseur betrokken bij de Nederlandse AI Coalitie, een publiek-private samenwerking die de positie van AI in Nederland wil versterken en de toepassing van AI wil versnellen. 

Het lectoraat Intelligent Data Systems valt onder het Kenniscentrum Digital Business & Media van Hogeschool Utrecht.

Tekst: Mariek Hilhorst

Deel dit artikel